FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
22 záznamů

Arboretum Domažlice

Zásluhou několika nadšených pracovníků byl v letech 1925-1927 založen při Státní škole pro lesní hajné v Domažlicích park a botanická zahrada. V roce 2014 byla v arboretu otevřena naučná stezka obsahující 10 panelů v dvojjazyčné variantě. Tím se prostor parku otevřel veřejnosti, především dětem a mládeži. Místní a okolní základní školy zde provádí praktickou výuku přírodovědeckých a historických oborů v přírodě, exkurze a tématické programy pro žáky. V rámci naučné stezky byly také zbudovány pěstební plochy léčivých rostlin.

Čertova naučná stezka

Okolím Babylonu je vedena Čertova naučná stezka o 21 zastávkách v délce 11 km. Stezka zahrnuje celou škálu čertovsky podivuhodných zajímavostí, např. středověkou soustavu rybníků na Bystřici, jedinečný náhon Teplé Bystřice od vrcholu Čerchova přes evropské rozvodí k Domažlicím, ďábelskou stěnu Českého křemenného valu, viklan Čertův kámen, ale i Chodsko a Český les. Zastavení naučné stezky: 1) Akvadukt 2) Hadrovec – význačný komunikační „point“ na úpatí Českého lesa 3) Osada Pila 4) Přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka 5) Černý rybník – část rybniční soustavy Bystřice 6) Babylonský rybník a středověká rybniční soustava 7) Letovisko Babylon – budované klimatické lázně 8) Bývalý Horní Pařezovský rybník přetvářený na krajinářský lázeňský park 9) Viklan Čertův kámen a geologie Babylonu 10) Unikátní náhon Teplé Bystřice a vodní toky Bystřic 11) Potenciální přirozené lesní porosty 12) Rašínův kámen 13) Těžba dřeva 14) Česká Kubice – někdejší letovisko umělců a příhraniční město Furth im Wald 15) Přírodní park Český les 16) CHKO Český les 17) Zaniklá ves Bystřice pod Čerchovem, hraniční obec Folmava 18) Evropské rozvodí a „pirátství toků“ Bystřic 19) Český křemenný val – Na podkově 20) Přírodní památka Sokolova vyhlídka 21) Kulturní smrkový les

NS Milavečské mohyly

Naučná stezka nás zavede z Chrastavic do obce Milavče. V lese mezi obcemi se nachází mohylové pohřebiště, jehož význam dal vzniknout pojmenování tehdejší kultuře doby bronzové - tzv. milavečská kultura. Archeologický amatérský výzkum zde probíhal od 70. do 80. let 19. století. Nejcennější nález byl učiněn roku 1883, kdy byl nalezen známý milavečský vozík - nádoba z bronzového plechu se čtyřmi koly stála na podvozku.

NS Capartické louky

Stezka přibližuje zachovalé druhově bohaté luční porosty s výskytem řady vzácných druhů rostlin. Na dvoukilometrovém okruhu se návštěvníci seznámí se zdejšími lučními druhy rostlin, včetně vzácných orchidejí. Na příjemné procházce je možnost dozvědět se navíc i něco o historii Capartic a jejich okolí. Osvětluje rovněž způsob hospodaření na loukách a jeho dopady. Capartické louky jsou díky svému tradičnímu obhospodařování ukázkou kdysi běžných lučních společenstev. Nejkrásnější pohled na Capartické louky je na jaře a v časném létě, kdy jsou rostliny v plném květu, ale i mimo toto období nabízí stezka řadu zajímavostí. Jsou zde vidět různé druhy motýlů a ptáků a návštěvníci si mohou sami vyzkoušet, jak zdejší obyvatelé využívali vodu k pohánění strojů, které bývalo v oblasti Českého lesa velmi rozšířené. Naučná stezka je dlouhá necelé 2 kilometry a čítá pět informačních tabulí. Návštěvníci se mohou přírodou kochat přímo ze zdejšího posezení. Zpestřením při odpolední procházce je funkční replika vodního mlýnu nebo skládanka s obrázky, se kterými si může každý pohrát. Auto lze nechat na parkovišti, odkud se obvykle stoupá na Čerchov (směr Lísková z Klenčí).  

NS Královská rokle Horšovský Týn

NS je vedena po trase propojující Zámecký park v H.Týně s s přilehlým lesem. Na celkem pěti zastaveních s informačními tabulemi a fotografiemi stezka veřejnost informuje nejen o historii hradu a zámku, ale také o historií zajímavých staveb Zámeckého parku (letohrádek, gloriet a loretánská kaple). Návštěvníci stezky se seznámí i s popisem vzniku a úprav samotného Zámeckého parku nebo se způsoby současného lesního hospodaření. NS je značena bílým čtvercem se zeleným pruhem.

NS letecké stopy 2. světové války

Tato stezka se nachází na polní a lesní cestě vedoucí od hlavní komunikace na vrch Hrádek. Tento vrch je významným místem a turistickým bodem Domažlicka s pomníkem Jana Sladkého Koziny ve výšce 585 m n. m. Nástupní místo (u silnice) se nachází zhruba v polovině vrchu a láká návštěvníky a turisty k poznání historie osvobozování Chodska na konci války. Na každém ze tří zastavení je informační tabule a dvě zastavení jsou osazeny lavičkami, altánem a odpadovými koši. V místě blízké silnice na Klenčí se odehrávaly souboje na konci 2. světové války. V lese na konci stezky v Zadní Hoře je památník amerického stíhacího pilota Virgila Paula Kirkhama, který byl zasažen při plnění bojového úkolu a zavadil křídlem o vrcholky stromů. Svým pádem pak zpřerážel řadu stromů v úseku 100 a šířky 8 metrů. Informační tabule informují nejen o této události, ale připomínají i další události konce 2. světové války. V roce 2010 byla na budovu obecního úřadu umístěna i pamětní deska věnovaná památce amerického pilota.

NS Lísková

Trasa začíná za benzínou OMV (naproti odbočce na Nemanice) a je dlouhá 2 kilometry. Cestou se dozvíme zajímavosti o historii obce, zdejších budovách (kaple, Zieglerova vila) a zapomenutých čtvrtích obce (Horní Lísková, Liščí díra). Stezka je nenáročná, mohou ji využít i cyklisté a turisté směřující z Čerchova po modré značce směrem k hraničnímu přechodu Lísková.

NS Loučim

Naučná stezka Loučim s ekologicko-historickým zaměřením nás zavede za krásami přírody. Nahlédneme do odkazu židovské kultury a vydáme se po stopách dávných příběhů. Na okruhu v délce zhruba 6 km nás čeká celkem 8 zastavení. U některých čekají zvláště na malé návštěvníky i otázky, na které se mohou pokusit najít odpovědi. Své znalosti jistě rádi otestují i dospělí. Pokud si s otázkami nebudete vědět rady, odpověď najdete na zadní části naučné tabule.Převážná část stezky vede po lesních cestách. Směr cesty nám ukazují směrovky se siluetou kostela. Po cestě si můžeme odpočinout na lavičkách. Zastavení č.1 Výchozím bodem je náves, kde je umístěno první zastavení. Informační tabule nás seznámí se stezkou, historií i současností obce. Zastavení č. 2 Pokračujeme obcí po chodníku při hlavní silnici směrem na Klatovy a za obcí odbočíme doleva po polní cestě k židovskému hřbitovu.Nad skládkou komunálního odpadu nalezneme dřevěnou ohrádku s různými materiály a naším úkolem je určit jejich dobu rozkladu v přírodě. Informační tabule nás informuje o zdejší skládce a o tom, jaké nebezpečí představuje skládka pro okolní přírodu i obyvatele. Zastavení č. 3 Informační tabule určená historii židovského obyvatelstva v regionu je umístěna v těsné blízkosti židovského hřbitova založeného roku 1841 s řadou dochovaných historických náhrobků. Zastavení č. 4 Procházíme lesem. Informační tabule je určena zajímavostem o životě vybraných lesních zvířat. Zastavení č. 5 Co vše můžeme vyčíst ze stop a jaké stopy dovedeme rozpoznat, si prověříme na tomto zastavení. Zastavení č. 6 Nacházíme se u osady Modlín. Informační tabule popisuje 2 metody určování stáří stromů - dle letokruhů a podle velikosti kmene. Zastavení č. 7 Zde se nám otevírá pohled na okolní krajinu a známe vrchy – např. Velký a Malý Ostrý, Hohen Bogen, Špičák a další. Při dobré viditelnosti spatříme i Velký Javor. Zastavení č. 8 Vracíme se již zpátky do vsi a zamíříme k dominantní věži kostela Narození Panny Marie. Před vchodem na hřbitov nalezneme posledníinformační tabuli věnovanou básníku Rudolfu Mayerovi, u jehož hrobu se můžeme na zdejším hřbitově zastavit. Seznámíme se s pověstí o tzv. Černé loučimské Madoně. Odpočinout si zde můžeme ve stínu čtyř mohutných památkově chráněných lip u nově opravené sochy Svatého Jana Nepomuckého s nádherným výhledem na horní část Šumavy.

NS Milíře a vodní mlýny

Celá naučná stezka je rozdělena na dvě části a je značena zelenou pásovou značkou. Provede Vás místy, kde stály dnes již zaniklé obce a pokusí se vás seznámit s historií těchto míst, jakož i s historií stávajících vsí. Začíná a končí v Třemešném u vlakové zastávky a má celkem 15 zastavení. Levá část naučné stezky se věnuje uhlířství v bukových lesích na východním svahu Kamenného vrchu, lesnímu hospodaření, hlavnímu evropskému rozvodí a obcím Třemešné, Bezděkov, Mlýnské Domky a Nová Ves. Naučná stezka Milíře se připojuje k modré turistické značce, se kterou se vrací zpět do Třemešného a je dlouhá cca 15,5 km. Pravá část naučné stezky se věnuje fauně, floře a především vodním mlýnům na Bezděkovském potoce, kde jich bylo celkem deset včetně čtyř mlýnů, které se nacházely přímo v Bezděkově. Desátý mlýn se nacházel u Bělé nad Radbuzou. Naučná stezka vodní mlýny je dlouhá cca 11,5 km a vede souběžně s modrou turistickou značkou až na Svatou Apolenu, kde se pak po silnici uhýbá k Málkovu a Bezděkovskému potoku, podél kterého se vrací zpět do Třemešného.

NS na Šibeniční vrch Horšovský Týn

Nedaleko města Horšovský Týn, na Šibeničním vrchu, kde bývalo poutní a výletní místo, byla v roce 2010 vybudována rozhledna. Dřevěná, hranolová věž vysoká 21,5 metru poskytuje dokonalý výhled na město, jeho okolí a pásmo Šumavy a Českého lesa. K rozhledně vede značená pěší trasa. Na stezce je umístěno 6 informačních tabulí: 1) Historický vodovod 2) Lurdská tradice3) Pivovarnictví4) Přírodní zajímavosti5) Studánka6) Šibeniční vrch Stezka je dlouhá 2,5 km a výchozím bodem je informační centrum na náměstí v Horšovském Týně. Na rozhledně se nachází také expozice muzea Horšovskotýnska, kterou tvoří informační tabule: 1) Kapličky v okolí H. Týna 2) Kříže a boží muka 3) Selské usedlosti 4) Mlýny 5) Poutě Rozhledna je volně přístupná celoročně.

NS Obora Horšov

V oboře Horšov, nedaleko Horšovského Týna, nás při vstupu do areálu školního statku zaujme první tabule naučné stezky vzniklé v rámci projektu "Škola pro praktický život". Díky úsilí týmu učitelů a žáků Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horšovský Týn se poučíme o historii, fauně, flóře a ochraně přírody v krásném prostředí. Na trase je umístěno pět informačních tabulí tematicky zaměřených na letohrádek Annaburg, historii, přírodu a ochranu přírody.

NS Po stopách Boženy Němcové

Tematická trasa nás vede po konkrétních místech na Domažlicku a Kdyňsku, která Božena Němcová buď sama navštívila, nebo o nich psala zprostředkovaně, z vyprávění. Na 13 informačních panelech se návštěvníci blíže seznámí s jejím působením a tvorbou na Chodsku. Informační panely jsou umístěny ve Všerubech, na Tanaberku, v Chrastavicích, Stráži, Milavčích, Bořicích, ve Kdyni, v Koutě na Šumavě, Staněticích, Mrákově, Újezdě, Draženově a v bavorském Eschlkamu.

NS Po stopách Jiráskovy Lucerny

Podle dochovaných vzpomínek v knize Z mých pamětí se v této lokalitě potuloval mladý Alois Jirásek při častých návštěvách u svého strýce v mlýně zvaném Paseka. Při večerních přástkách pak pozorně naslouchal vyprávění mlynářů, mládků, stárků i zavítavších vandrovníků o nadpřirozených bytostech a hastrmanech. Své postřehy později zúročil ve své divadelní hře „Lucerna“. Na naučnou stezku délky 13,5 km se můžeme vydat z obou dvou koncových míst – z Osvračína nebo ze Staňkova, neboť trasa je značena obousměrně. Naučná stezka vede malebnou krajinou s přírodními, kulturními a historickými zajímavostmi, s krásnými rozhledy (Pasecký vrch, vrch Mastník) a prochází obcemi a místy Osvračín – Pasecký mlýn – podchod pod tratí – Pasecký vrch - Hlohová – Krchleby – zřícenina hradu Lacembok – rybník Vížka – vrch Mastník – Staňkov. Na trase je 10 informačních tématických tabulí : 1) Osvračín, zastávka ČD2) Osvračín, zámek3) Hlohovská tůň4) Pasecký mlýn5) Lípy u Hlohové (Pasecký vrch)6) Hlohová – kostel, tvrz7) Les u Krchleb8) Hrádek Lacembok9) Vrch Mastník s kaplí10) Staňkov, ŽST Stezka je značená standardní značkou pro NS – bílým čtvercem se zelenou úhlopříčkou.

NS Podle pověstí z Holýšova

O Holýšově koluje mnoho příběhů a pověstí. Některé se dochovaly jen v náznacích, některé více či méně ucelené, někdy se dochovalo jen pár řádků v lokálním tisku nebo místních kronikách. Výběr pověstí byl rozhodujícím kritériem pro přípravu a zřízení této naučné stezky. Dávné i zcela nedávné příběhy tak provedou zvídavého poutníka po nejvýznačnějších a turisticky nejzajímavějších místech v městě a okolí. Seznam a popis přístupu ke stanovišti : 1) Budova holýšovské radnice - Náměstí 5.května čp. 32 Stanoviště je umístěno přímo u budovy Městského úřadu Holýšov. 2) Budova kostela sv. Petra a Pavla - Náměstí 5. května Stanoviště je umístěno u hlavního vchodu do kostela. 3) Solná stezka Řezno - Starý Plzenec Stanoviště je umístěno na křižovatce lesních cest mezi zaniklou hájovnou Kaderovna asi 300 po žluté turistické značce směrem Stod. 4) Vrch Trný - nejvyšší bod vrchu Trný Stanoviště je umístěno na nejvyšším bodu vrchu. 5) Vrch Trný - bývalé hradiště na vrchu Trný Stanoviště je umístěno 200 m severně od nejvyššího bodu před výrazným valem ohraničujícím původní hradiště. 6) Hradecká skála - zaniklá obec Hnidousy Stanoviště na křižovatce lesních cest nad Hradeckou skalou. Je umístěno 1 km po cyklostezce od železničních závor u části města Nový Dvůr směrem z Holýšova do Hradce u Stoda. 7) Mohylník Hořina /Hořima/ Stanoviště na lesní cestě. Nachází se blízko modré turistické značky z Hradce u Stoda do Hradišťan. Asi 300 metrů od rozcestí V Hanovkách odbočíme v nejnižším bodě klesání po lesní cestě vpravo. Po 300 metrech je umístěno stanoviště. 8) V Behnách (V behních) Stanoviště je umístěno na lesní cestě. Po zelené značce z Holýšova překonáme Makový vrch a sestupujeme k Horní Kamenici. Před Horní Kamenicí obchází turistická značka pole. V jediném místě/před včelíny/ odbočuje lesní cesta vlevo do lesa. Po ní pokračujeme cca 200 metrů. Na každém stanovišti je osazený dřevěný sloup. Zelené číslo ukazuje pořadí stanoviště dle průvodce a k tomuto místu se vztahují pověsti v průvodci. Na sloupu je dále umístěna destička s plastickým reliéfem. Důkazem o návštěvě stanoviště je přenesení reliéfu na volné listy v průvodci. K tomu nám poslouží tužka. Přiložíme prázdný list z průvodce na plastický reliéf a tahy tužky přes papír se nám reliéf na papíru zvýrazní. V případě, že nemáme tužku, nahradí tužku nehet či jiný tvrdší předmět a vytvoříme tak na papíru tzv. suché razítko. K úspěšnému splnění podmínek naučné stezky je nutné navštívit všech osm stanovišť. Splnění podmínek naučné stezky není časově omezeno. Po splnění podmínek naučné stezky je možné si vyzvednout drobný suvenýr na pracovišti městského informačního střediska Městského úřadu Holýšov.

NS Ptenín - Újezdec

Pro příznivce historie je zde připraven barokní Ptenínský zámek s přilehlým parkem. Jižně od zámku je pozornost věnována historickým božím mukám Sv. Jana, Na Vypichu a kapli v Újezdci. Technicky založené turisty bezesporu potěší projekt Zelená energie - malé vodní elektrárny z dob, kdy k realizaci postačil jediný kolorovaný výkres. Vegetaci i zvířectvo luk a lesů přibližují velmi malebné a názorné informační tabule Les je jako dům, Nižší patra lesa a Vyšší patra lesa. Na ploše 1,6 ha lze volně procházet po lesním arboretu založeném (v r. 1860) hrabětem Kolowratem – Krakovským zvaným Hanuš s téměř 23 druhy dřevin a s pozůstatky dvou jezírek. Arboretu dominuje památný strom - asi 150 let stará douglaska tisolistá, vysoká cca 36 m. Velkou zajímavostí je i vzácný ořechovec srdčitý, domovem v močálech a mokřadech východního pobřeží severní Ameriky, pod nímž se nalézá množství opadaných plodů – ořechů neobvyklého tvaru. Naučná stezka je jednosměrná, dlouhá 2,5 km, doba pěším vycházkovým tempem je cca 3/4 hodiny + přestávky. Cesta vede zámeckou alejí, po polích a lesních cestách. NS má počátek před Ptenínským zámkem a konec v nedalekém Újezdci. U zastavení č. 9 je odpočinkové místo s lavicemi, stolem a přírodním ohništěm. Značení však pokračuje dále kolem Ptenínské hory (492 m) v délce 5 km a vytváří okruh se zakončením ve východišti, tj. ve Pteníně u zámku. Jednotlivá zastavení na trase – 9 informačních tabulí: 1) Ptenín a Ptenínský zámek2) Boží muka3) Zelená energie4) Významný vodní tok Merklínka5) Les je jako dům6) Nižší patra lesa7) Vyšší patra lesa8) Lesní zahrada klidu a poučení9) Neznámé arboretum v Újezdci

NS Sedmihoří

Od Středního mířkovského rybníku nedaleko obce Miřkova vede jihozápadní částí Sedmihoří 10 km dlouhá naučná stezka s 12 informačními tabulemi. Východištěm naučné stezky je altán s informační tabulí vedle hájovny u Středního mířkovského rybníku. Zde je možno i zaparkovat vozidlo. Dále už se však musí pěšky. Na trase naučné stezky je 12 informačních tabulí: 1) Výchozí2) Lesní hospodářství3) U ručiček4) Geologické poměry5) Kamenické řemeslo6) Zvířena7) Mrazové sruby, Francouzská cesta8) Vegetace9) Milíře10) Vývoj osídlení11) Pseudokary (odbočka ke skalám)12) Rybníky a mokřady NS je značena „lesáckým“ značením s oranžovým orámováním.

NS Sochařská stezka na Baldov

Sochařská stezka na Baldov je naučná stezka, která vede z Domažlic, resp. z okraje Týnského předměstí, na Baldovské návrší. Její celková délka je cca 1,5 km a na trase se nachází 7 zastavení. Na začátek stezky turisty přivádí z centra Domažlic zelená a žlutá turistická značka. Vlastní naučná stezka začíná v místě odpojení obou turistický značek od silnice na Luženičky. Odtud stoupá úvozem na Baldovské návrší. Cestou míjí pětici soch – zastavení s autorskými popisky a texty, které odkazují na bitvu u Domažlic. Všechny tyto sochy byly vytvořeny během domažlického sochařského sympozia Tusta Sculpta. Další zastavení se nachází na začátku a na konci stezky. Stezka má za cíl přiblížit zajímavou a srozumitelnou formou základní informace o souvislostech a příčinách, které předcházely páté, a také poslední, křížové výpravě, která se odehrála právě u Domažlic.

NS Válečný průmysl v Holýšově

Śtezka je věnována válečným zajatcům a totálně nasazeným, kteří byli za 2. světové války využíváni k nucené práci v muniční továrně Kovodělné závody Holýšov Metallwerke Holleischen Zdroj: http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/valecny-prumysl-v-holysove-pripomene-sedm-kamenu-20150504.html. Celkem šest kamenů s pamětními destičkami je rozmístěno po Holýšově v místech, kde za II. světové války stály pracovní a zajatecké tábory. Sedmý, hlavní pamětní kámen, je umístěn u bývalé muniční továrny nedaleko křižovatky ulic Jiráskova třída a třída 1. máje. Význam kamenů 1. kámen připomíná muniční továrnu Metallwerke Holleischen, která využívala lidskou práci2. kámen připomíná Tábor chorvatských válečných zajatců3. kámen připomíná Pracovní tábor pro německé ženy4. kámen připomíná Italský zajatecký tábor5. kámen připomíná Francouzský a ruský zajatecký tábor6. kámen připomíná Pracovní tábor DAF-Deutsche Arbeitsfront7. kámen připomíná Pracovní tábor pro totálně nasazené z Protektorátu Čechy a Morava.

NS Žďár

Cílem naučné stezky Žďár je návštěvníkům představit na celkem patnácti zastaveních zdejší faunu, flóru a další zajímavosti. Trasa vede po upravených cestách, nenáročným terénem, výjimkou je jen krátký výstup k rozhledně Bolfánek. Kromě poznání místní přírody si po trase připomeneme též zajímavosti z naší historie a můžeme obdivovat um našich předků, ať už v podobě zachovalých historických staveb, uměleckých děl nebo citu pro formování zdejší krajiny. Naučná stezka vede i kolem Kvapilových jezírek, která své jméno získala po nejslavnějším chudenickém rodákovi Jaroslavu Kvapilovi, předním českém spisovateli a básníkovi, autorovi libreta nejznámější české opery Rusalka. Dle historicky zaznamenaných vyjádření Jaroslava Kvapila mu prý bylo právě místo zdejších jezírek se vzpomínkami na mládí inspirací k sepsání poetického textu Rusalky, kterou posléze zhudebnil v operu Antonín Dvořák. Zastavení naučné stezky:1) Východiště tras Lázeň: celková mapa naučné stezky2) Karolíniny louky: solitérní stromy, krajinotvorba3) Ptactvo: druhy ptactva v místní lokalitě4) Kuchyňka: drobný pavilonek v areálu bývalého parku zámku Lázeň5) Kvapilova jezírka: připomínka významné osoby6) Les: vývoj vegetace a růstové fáze7) Lesní zvěř: druhy zvěře v místní lokalitě8) Škodliví činitelé lesa: faktory ohrožující naše lesy9) U obrázku: výhled na Chudenice s popisem a historií obce10) Východiště tras Sv. Anna: celková mapa naučné stezky11) Areál rozhledny Bolfánek: popis významné památky, nyní rozhledny, a jejího okolí12) Pomník J. Dobrovského: připomínka významné osoby13) Zámek Lázeň: popis Černínského zámku s anglickým parkem14) Nepůvodní dřeviny: douglaska tisolistá15) Dřeviny: běžné druhy našich dřevin

Spiessova naučná stezka

Okolí Bezděkova skrývá mnohé zajímavosti, památky i přírodní krásy. Naučná stezka nás zavede na místa, které si v 18. století zamiloval i hospodářský inspektor bezděkovského panství Christian Heinrich Spiess. Do historie se zapsal spíše jako autor tajemných povídek a románů. Dnes bychom mohli říci, že patřil mezi zakladatele hororu. Inspiraci pro svá díla hledal ve zdejších lesích, ve zříceninách hradů a tvrzí i u mohutných skal bizarních tvarů. Sem rád sám chodíval na dlouhé procházky. Stezka nám představí různé zajímavosti a postupně i samotného Ch. H. Spiesse. V závěru stezky můžeme navštívit i jeho hrob. Trasa naučné stezky má šest zastavení a vede po značených turistických stezkách z Bezděkova do Vítané, Struhadla, Tetětic a na Tupadelské skály, odkud se vrací zpět do Bezděkova. Zastavení naučné stezky: 1) u kostela sv. Václava v Bezděkově - pojednává zejména o historii obce. U tabule je umístěno nekryté odpočívadlo. 2) ve Vítané - na okraji této vsi je zastavení č. 2 a kryté odpočívadlo. Zde se můžeme pokochat výhledem do krajiny - na informační tabuli najdeme panoramatické foto s popisy jednotlivých kopců. 3) Trasa pak pokračuje přes ves Soustov, přetíná hlavní komunikaci Klatovy - Domažlice a dále směřuje do vsi Struhadlo, kde na návsi najdeme zastavení č. 3 s pozvánkou do Patersdorfu. 4) v Tetěticích s informacemi o zdejším zámku. 5) u Tupadelských skal - zde je popsána zejména Spiessova tvorba. Odtud vede cesta lesem zpět do Bezděkova. Poslední zastavení je před hřbitovem, kde můžeme navštívit Spiessův hrob. Dvě podrobné mapy Bezděkovska najdeme u kaple sv. Anny a u hasičské zbrojnice v Bezděkově. U nich jsou také krytá odpočívadla.