FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

NS Žďár

Cílem naučné stezky Žďár je návštěvníkům představit na celkem patnácti zastaveních zdejší faunu, flóru a další zajímavosti. Trasa vede po upravených cestách, nenáročným terénem, výjimkou je jen krátký výstup k rozhledně Bolfánek. Kromě poznání místní přírody si po trase připomeneme též zajímavosti z naší historie a můžeme obdivovat um našich předků, ať už v podobě zachovalých historických staveb, uměleckých děl nebo citu pro formování zdejší krajiny.

Naučná stezka vede i kolem Kvapilových jezírek, která své jméno získala po nejslavnějším chudenickém rodákovi Jaroslavu Kvapilovi, předním českém spisovateli a básníkovi, autorovi libreta nejznámější české opery Rusalka. Dle historicky zaznamenaných vyjádření Jaroslava Kvapila mu prý bylo právě místo zdejších jezírek se vzpomínkami na mládí inspirací k sepsání poetického textu Rusalky, kterou posléze zhudebnil v operu Antonín Dvořák.

Zastavení naučné stezky:
1) Východiště tras Lázeň: celková mapa naučné stezky
2) Karolíniny louky: solitérní stromy, krajinotvorba
3) Ptactvo: druhy ptactva v místní lokalitě
4) Kuchyňka: drobný pavilonek v areálu bývalého parku zámku Lázeň
5) Kvapilova jezírka: připomínka významné osoby
6) Les: vývoj vegetace a růstové fáze
7) Lesní zvěř: druhy zvěře v místní lokalitě
8) Škodliví činitelé lesa: faktory ohrožující naše lesy
9) U obrázku: výhled na Chudenice s popisem a historií obce
10) Východiště tras Sv. Anna: celková mapa naučné stezky
11) Areál rozhledny Bolfánek: popis významné památky, nyní rozhledny, a jejího okolí
12) Pomník J. Dobrovského: připomínka významné osoby
13) Zámek Lázeň: popis Černínského zámku s anglickým parkem
14) Nepůvodní dřeviny: douglaska tisolistá
15) Dřeviny: běžné druhy našich dřevin

Body zájmu poblíž trasy

start
Lučice - dub (446 m)
Strom
1,78 km
2,74 km
Chudenice - sv. Anna (31 m)
Kaple
2,97 km
3,40 km
Bolfánek u Chudenic (26 m)
Věž, rozhledna
Bolfánek - kaple (31 m)
Kaple
3,68 km
cíl

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Chudenice)