FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

NS Capartické louky

Stezka přibližuje zachovalé druhově bohaté luční porosty s výskytem řady vzácných druhů rostlin. Na dvoukilometrovém okruhu se návštěvníci seznámí se zdejšími lučními druhy rostlin, včetně vzácných orchidejí. Na příjemné procházce je možnost dozvědět se navíc i něco o historii Capartic a jejich okolí. Osvětluje rovněž způsob hospodaření na loukách a jeho dopady. Capartické louky jsou díky svému tradičnímu obhospodařování ukázkou kdysi běžných lučních společenstev.

Nejkrásnější pohled na Capartické louky je na jaře a v časném létě, kdy jsou rostliny v plném květu, ale i mimo toto období nabízí stezka řadu zajímavostí. Jsou zde vidět různé druhy motýlů a ptáků a návštěvníci si mohou sami vyzkoušet, jak zdejší obyvatelé využívali vodu k pohánění strojů, které bývalo v oblasti Českého lesa velmi rozšířené.

Naučná stezka je dlouhá necelé 2 kilometry a čítá pět informačních tabulí. Návštěvníci se mohou přírodou kochat přímo ze zdejšího posezení. Zpestřením při odpolední procházce je funkční replika vodního mlýnu nebo skládanka s obrázky, se kterými si může každý pohrát.

Auto lze nechat na parkovišti, odkud se obvykle stoupá na Čerchov (směr Lísková z Klenčí).

 

Body zájmu poblíž trasy

486 m
565 m
Capartice (Nepomuk) (45 m)
Zaniklá obec
cíl

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Capartice)