FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

NS Podle pověstí z Holýšova

O Holýšově koluje mnoho příběhů a pověstí. Některé se dochovaly jen v náznacích, některé více či méně ucelené, někdy se dochovalo jen pár řádků v lokálním tisku nebo místních kronikách. Výběr pověstí byl rozhodujícím kritériem pro přípravu a zřízení této naučné stezky. Dávné i zcela nedávné příběhy tak provedou zvídavého poutníka po nejvýznačnějších a turisticky nejzajímavějších místech v městě a okolí.

Seznam a popis přístupu ke stanovišti :

1) Budova holýšovské radnice - Náměstí 5.května čp. 32

Stanoviště je umístěno přímo u budovy Městského úřadu Holýšov.

2) Budova kostela sv. Petra a Pavla - Náměstí 5. května

Stanoviště je umístěno u hlavního vchodu do kostela.

3) Solná stezka Řezno - Starý Plzenec

Stanoviště je umístěno na křižovatce lesních cest mezi zaniklou hájovnou Kaderovna asi 300 po žluté turistické značce směrem Stod.

4) Vrch Trný - nejvyšší bod vrchu Trný

Stanoviště je umístěno na nejvyšším bodu vrchu.

5) Vrch Trný - bývalé hradiště na vrchu Trný

Stanoviště je umístěno 200 m severně od nejvyššího bodu před výrazným valem ohraničujícím původní hradiště.

6) Hradecká skála - zaniklá obec Hnidousy

Stanoviště na křižovatce lesních cest nad Hradeckou skalou. Je umístěno 1 km po cyklostezce od železničních závor u části města Nový Dvůr směrem z Holýšova do Hradce u Stoda.

7) Mohylník Hořina /Hořima/

Stanoviště na lesní cestě. Nachází se blízko modré turistické značky z Hradce u Stoda do Hradišťan. Asi 300 metrů od rozcestí V Hanovkách odbočíme v nejnižším bodě klesání po lesní cestě vpravo. Po 300 metrech je umístěno stanoviště.

8) V Behnách (V behních)

Stanoviště je umístěno na lesní cestě. Po zelené značce z Holýšova překonáme Makový vrch a sestupujeme k Horní Kamenici. Před Horní Kamenicí obchází turistická značka pole. V jediném místě/před včelíny/ odbočuje lesní cesta vlevo do lesa. Po ní pokračujeme cca 200 metrů.

Na každém stanovišti je osazený dřevěný sloup. Zelené číslo ukazuje pořadí stanoviště dle průvodce a k tomuto místu se vztahují pověsti v průvodci. Na sloupu je dále umístěna destička s plastickým reliéfem. Důkazem o návštěvě stanoviště je přenesení reliéfu na volné listy v průvodci. K tomu nám poslouží tužka. Přiložíme prázdný list z průvodce na plastický reliéf a tahy tužky přes papír se nám reliéf na papíru zvýrazní. V případě, že nemáme tužku, nahradí tužku nehet či jiný tvrdší předmět a vytvoříme tak na papíru tzv. suché razítko.

K úspěšnému splnění podmínek naučné stezky je nutné navštívit všech osm stanovišť. Splnění podmínek naučné stezky není časově omezeno.

Po splnění podmínek naučné stezky je možné si vyzvednout drobný suvenýr na pracovišti městského informačního střediska Městského úřadu Holýšov.

Body zájmu poblíž trasy

start
92 m
Holýšov - radnice (42 m)
Radnice
Holýšov - infocentrum (19 m)
Inform. centrum
290 m
822 m
6,66 km
Výtuň - kaple (34 m)
Kaple
9,70 km
17,90 km
Holýšov - žulový kámen (25 m)
Geologie
25,66 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Holýšov)