FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Čertova naučná stezka

Okolím Babylonu je vedena Čertova naučná stezka o 21 zastávkách v délce 11 km. Stezka zahrnuje celou škálu čertovsky podivuhodných zajímavostí, např. středověkou soustavu rybníků na Bystřici, jedinečný náhon Teplé Bystřice od vrcholu Čerchova přes evropské rozvodí k Domažlicím, ďábelskou stěnu Českého křemenného valu, viklan Čertův kámen, ale i Chodsko a Český les.

Zastavení naučné stezky:

1) Akvadukt
2) Hadrovec – význačný komunikační „point“ na úpatí Českého lesa
3) Osada Pila
4) Přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka
5) Černý rybník – část rybniční soustavy Bystřice
6) Babylonský rybník a středověká rybniční soustava
7) Letovisko Babylon – budované klimatické lázně
8) Bývalý Horní Pařezovský rybník přetvářený na krajinářský lázeňský park
9) Viklan Čertův kámen a geologie Babylonu
10) Unikátní náhon Teplé Bystřice a vodní toky Bystřic
11) Potenciální přirozené lesní porosty
12) Rašínův kámen
13) Těžba dřeva
14) Česká Kubice – někdejší letovisko umělců a příhraniční město Furth im Wald
15) Přírodní park Český les
16) CHKO Český les
17) Zaniklá ves Bystřice pod Čerchovem, hraniční obec Folmava
18) Evropské rozvodí a „pirátství toků“ Bystřic
19) Český křemenný val – Na podkově
20) Přírodní památka Sokolova vyhlídka
21) Kulturní smrkový les

Body zájmu poblíž trasy

start
Akvadukt Hadrovec (38 m)
Akvadukt
1,02 km
2,36 km
Babylon - rybník (273 m)
Rybník
3,27 km
Babylon - stavení č.p. 12 (83 m)
Roubenka
Babylon - stavení č.p. 5 (77 m)
Roubenka
Babylon - kaple (52 m)
Kaple
Babylon - pomník padlým (35 m)
Pomník
3,64 km
Babylon - lom (140 m)
Lom
3,99 km
Babylon - Čertův kámen (33 m)
Geologie
9,05 km
Babylon - Sokolova vyhlídka (39 m)
Vyhlídka
Sokolova vyhlídka - přírodní památka (126 m)
Přírodní památka

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Babylon)