FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

NS Sedmihoří

Od Středního mířkovského rybníku nedaleko obce Miřkova vede jihozápadní částí Sedmihoří 10 km dlouhá naučná stezka s 12 informačními tabulemi. Východištěm naučné stezky je altán s informační tabulí vedle hájovny u Středního mířkovského rybníku. Zde je možno i zaparkovat vozidlo. Dále už se však musí pěšky.

Na trase naučné stezky je 12 informačních tabulí:

1) Výchozí
2) Lesní hospodářství
3) U ručiček
4) Geologické poměry
5) Kamenické řemeslo
6) Zvířena
7) Mrazové sruby, Francouzská cesta
8) Vegetace
9) Milíře
10) Vývoj osídlení
11) Pseudokary (odbočka ke skalám)
12) Rybníky a mokřady

NS je značena „lesáckým“ značením s oranžovým orámováním.

Body zájmu poblíž trasy

4,42 km
6,60 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Mířkov)