FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

NS Ptenín - Újezdec

Pro příznivce historie je zde připraven barokní Ptenínský zámek s přilehlým parkem. Jižně od zámku je pozornost věnována historickým božím mukám Sv. Jana, Na Vypichu a kapli v Újezdci.

Technicky založené turisty bezesporu potěší projekt Zelená energie - malé vodní elektrárny z dob, kdy k realizaci postačil jediný kolorovaný výkres. Vegetaci i zvířectvo luk a lesů přibližují velmi malebné a názorné informační tabule Les je jako dům, Nižší patra lesa a Vyšší patra lesa. Na ploše 1,6 ha lze volně procházet po lesním arboretu založeném (v r. 1860) hrabětem Kolowratem – Krakovským zvaným Hanuš s téměř 23 druhy dřevin a s pozůstatky dvou jezírek. Arboretu dominuje památný strom - asi 150 let stará douglaska tisolistá, vysoká cca 36 m. Velkou zajímavostí je i vzácný ořechovec srdčitý, domovem v močálech a mokřadech východního pobřeží severní Ameriky, pod nímž se nalézá množství opadaných plodů – ořechů neobvyklého tvaru.

Naučná stezka je jednosměrná, dlouhá 2,5 km, doba pěším vycházkovým tempem je cca 3/4 hodiny + přestávky. Cesta vede zámeckou alejí, po polích a lesních cestách. NS má počátek před Ptenínským zámkem a konec v nedalekém Újezdci. U zastavení č. 9 je odpočinkové místo s lavicemi, stolem a přírodním ohništěm. Značení však pokračuje dále kolem Ptenínské hory (492 m) v délce 5 km a vytváří okruh se zakončením ve východišti, tj. ve Pteníně u zámku.

Jednotlivá zastavení na trase – 9 informačních tabulí:

1) Ptenín a Ptenínský zámek
2) Boží muka
3) Zelená energie
4) Významný vodní tok Merklínka
5) Les je jako dům
6) Nižší patra lesa
7) Vyšší patra lesa
8) Lesní zahrada klidu a poučení
9) Neznámé arboretum v Újezdci

Body zájmu poblíž trasy

7,46 km
Ptenín - kaplička (146 m)
Kaple
8,04 km
Ptenín - zámek (47 m)
Zámek
cíl
Ptenín - pomník padlým (85 m)
Pomník

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Ptenín)