FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
1532 záznamů

Bernartice - pomník padlým

Pomník padlým v Bernarticích.

Bernartice - sv. Jan Nepomucký

Socha svatého Jana Nepomuckého v Bernarticích.

Bernartice - sv. Vojtěch

Socha svatého Vojtěcha nad Bernarticemi.

Bernartice - tvrz

Dvoupatrový čtykřídlý objekt s malým nádvořím dodnes ve své hmotě obsahuje původní zdivo paláce gotické tvrze z 15. století. Jeho současná podoba je až výsledkem renesanční přestavby, z níž se už ale bohužel nedochovaly dvě polygonální věže či bašty, které původně zpevňovaly jižní a severní nároží. Stejně tak zanikl i starý vyzděný příkop, doložený ještě na konci 18. století. Objekt je nepřístupný, trvale obydlený. Pokud si chcete tvrz prohlédnout, je dobré se předem domluvit telefonicky či e-mailem.

Bernštejn (Bernstein)

Obec Bernstein ležela při okraji lesa asi 1,5 km záp. nad obcí Rybník. Osada vznikla kolem hospodářského dvora a hájovny založeným kolem roku 1670 a čítala 17 stavení. Po válce již nebyla dosídlována a v 50. letech byla zničena kvůli zřizování hraničního pásma. Jižní část vsi dnes zaujímá pustnoucí areál bývalé roty Pohraniční stráže, kolem kterého vedly od 70. let příhraniční zátarasy. Aktuálně je využíván pro léčebnu drogově závislých osob. V severní části je možné nalézt zbytky základů některých staveb. Pod dvěma starými lipami je možné nalézt tabulku, kterou sem umístil jeden z bývalých osadníků. Připomíná místo, kde stával jeho dům. Rok zániku: 1950 - 1960 Důvod zániku: hraniční pásmo Zdroje: www.sudety.cpkp-zc.cz www.zanikleobce.cz

Bezděkov - kaple

Kaplička v obci Třemešné.

Bezděkov - pivovar

V této obci dodnes stojí původní Knížecí pivovar a lihovar, který byl v majetku barona Korba z Weidenheimu, vlastníka místního zámku. Po znárodnění komunisty v roce 1950 byl vzápětí tento tehdy moderní pivovar zrušen. Po stavbě původního pivovaru zbyl i původní symbol pivovaru - dva medvědi držící půllitr. Tento symbol vzal nynější minipivovar za svůj.Původní recepturu bezděkovského piva se nepodařilo dohledat, tak jeho podoba bude na sládkovi s dlouholetými zkušenostmi z plzeňského pivovaru. V Bezděkově začnou se čtyřmi druhy piva.Pivovar Bezděkov by měl být schopný uvařit až tisíc litrů denně.

Bezděkov - pomník padlým

Pomník padlým v Bezděkově.

Bezděkov - sv. Václav

Uprostřed návsi stojí kostel sv. Václava z počátku 19. stol. postavený pseudorománském slohu.

Bezděkov - zámek

Zámek Bezděkov se nachází přibližně uprostřed obce. Stojí na místě gotické tvrze ze 14. stol., která byla při stavbě zámku začleněna do nové budovy. Dnešní vzhled získal zámek začátkem druhé poloviny 19. stol. Jedná se o stavbu s malým vnitřním nádvořím postavenou v novogotickém stylu podle návrhu Ignáce Vojtěcha Ullmanna. Budova má nízké střechy skryté za cimbuřím. V západním se nachází průčelí se zastavěnou velkou čtvercovou věží. Nároží při severním křídle zvýrazňují polygonální věže. Přízemí zámku je z části zaklenuté křížovými klenbami. Zámek je obklopen parkem, který byl založen již v 18. stol. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví.

Bezděkov, odpočívadlo

Místní parkoviště.

Blížejov

Místní železniční stanice.

Blížejov - dolní rybník

Místní dolní rybník.

Blížejov - horní rybník

Místní horní rybník.

Blížejov - koupaliště

Víceúčelovou nádrž sloužící i jako koupaliště najdeme poblíž myslivecké střelnice. Koupaliště je volně přístupné. Toalety a možnost občerstvení najdete v sousedícím hostinci.

Blížejov - sv. Martin

Kostel Sv. Martina má renesanční portál s heraldickou výzdobou - analogický s portály horšovskotýnského zámku (1556). Svatyni doplňují náhrobky Henigarů, Širntingárů a dalších rodů, které vlastnily okolní statky. Kostel je s boční věží a gotickým vchodem a s raně barokním štítem. Nynější vchod má barokní průčelí. V presbytáři se nalézá pás nástěnných maleb (z konce 14. století) a vyobrazení vladyky Gotfrýda ze Žebnice a jeho 2 manželek (na dřevě z roku 1559 ). Další stavební úpravy byly v 1. polovině 17. století a v 2. třetině 18. století. Skrze dveře pohled do lodi vidíme hlavní oltář s obrazem Sv. Martina (r. 1890 od Ignace Amerlinga) a dva boční oltáře z doby kolem r. 1750. V lodi jsou umístěny náhrobníky z 16. až 18. století Henigarů, Širntingárů a dalších rodů, které vlastnily okolní statky. Na podzim roku 1999 a počátkem roku 2000 proběhla výměna střešní krytiny.

Blížejov - zámek

V Blížejově stála snad již na rozhraní 14. a 15. století vodní tvrz, poprvé zmiňovaná až v roce 1542. V polovině 17. století vlastní část obce s tvrzí poddanské město Horšovský Týn, tím ztrácí tvrz svoji funkci. Při jejím dvoře byl v 18. století přistavěn malý barokní zámek, který v 19. stol. sloužil ke správním účelům.