FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
1532 záznamů

Blížejov (34545)

Místní poštovní pobočka.

Bolfánek - kaple

Kaple u rozhledny Bolfánek.

Tip na výlet

Bolfánek u Chudenic

Od pradávna stávala na vrchu Zďáru u Chudenic starobylá - později nově přestavěná kaplička svatého Wolfganga. Pověst vypráví, že když se vracel řezenský biskup Wolfgang z Prhy kde na přání knížete Boleslava II. vysvětil v r. 973 prvního českého biskupa Dětmara, přenocoval tu v jeskyňce pod skalou. Nedaleko byla studánka s léčivou vodou, ke které přicházeli poutníci zblízka i zdaleka. V letech 1722 - 1725 postavil zde František Josef Černín podle plánu černínského architekta Maamiliána Kaňky velký poutní kostel, který byl ale za císaře Josefa II. v roce 1782 zrušen. Kostel chátral a byl v roce 1810 zbořen až na věž, která počala sloužit jako rozhledna lidově zvaná Bolfánek. V roce 1845 byla rozhledna původně s cibulovitou věží zvýšena na 45 metrů a věž změněna v nynější podobu, připomínající klatovskou černou věž. Práce provedl tesařský mistr Jan Kubát z Pušperka. Po vystoupání 138 schodů se dostanete na vyhlídkovou plošinu ve výšce 25 metrů. Za dobré viditelnosti dohlédnete až na vrcholky Alp. Za špatného počasí je rozhledna uzavřena. Návštěvu je možno dohodnout telefonicky i mimo otevírací dobu.

Bor - zastávka

Místní železniční stanice.

Borek u Tachova

Místní železniční stanice.

Borovice - kaple

Kaple jižně od Borovice.

Borovice - Narození Panny Marie

Kaple z počátku 19. století je ve vlastnictví obce, k rekonstrukci došlo v letech 1994–1995.

Borovice - Panna Marie Ustavičné pomoci

Kaple z počátku 19. století stojí u silnice ve směru na Velký Malahov (nazývána též Švejdovská kaple).

Bořice - sv. Jan Nepomucký

Současná kaplička nahradila původní nízkou výklenkovou kapličku z počátku 19. století.

Božkovy - Panna Marie

Nedaleko Božkov na silnici mezi Hradištěm a Radonicemi je malá kaplička Panny Marie s křížkem datovaná r. 1904.

Božkovy - pomník padlým

Pomník padlým v 1. sv. válce.

Božkovy - rybník

Místní rybník.

Božkovy - sv. Vojtěch

V obci je malá šestiboká kaple zasvěcená stejně jako v Milavčích sv. Vojtěchu.

Branišov - bl. Karel Habsburský

Z Branišova po cestě směrem na Modlín je kaplička zasvěcena bl. Karlu Habsburskému.

Branišov - sv. Josef

Kaple sv. Josefa se zvoničkou z první poloviny 19. století je ve vlastnictví obce.

Brnířov - památník Antonína Švehly

Památník Antonína Švehly na návsi v Brnířově s textem: "Švehlově památce 1935". Antonín Švehla byl dlouholetým předsedou Agrární strany - Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu. Agrární strany byla pravicovou konzervativní politickou silou, kterou podporovali nejen sedláci, ale i živnostníci. Po druhé světové válce byla zákonem rozpuštěna pod záminkou kolaborace s okupanty. Švehlovi nástupci byli uvězněni a venkov ovládla komunistická strana se svým programem.

Brnířov - pamětní kámen 500 let

Na počest výročí 500 let od založení obce byl na návsi Brnířova v roce 2008 osazen pamětní kámen.

Brnířov - rybník

Upravený návesní rybník v Brnířově.

Brnířov - sv. Martin

Na návsi stojí kaplička sv. Martina postavená v roce 1854 (podle jiných údajů 1853), která je ve vlastnictví obce.

Tip na výlet

Brůdek - sv. Václav

Kostel sv. Václava je symbolem vítězství bitvy u Brůdku, kterou svedl kníže Břetislav I. s německým císařem Jindřichem III. Břetislav proslul jako panovník, který v Čechách konsolidoval ústřední moc, ale také jako hrdina únosu německé šlechtičny panny Jitky z kláštera v Bavorsku. Byl zdatný vojevůdce a v roce 1040 se mu podařilo odrazit německý vpád vedoucí na zemské stezce z Řezna do Čech Všerubským průsmykem. Učinil to takovým způsobem, že kronikář Kosma měl soucit s poraženými Němci a nechtěl o nich vůbec psát: "Jest nehodno písmem to líčit, neboť bylo tam porubáno takové množství urozených mužů, jakého ani na pláních emathejských, ani za času Sullanových, ani žádného moru, ani prý nikdy nezahynulo najednou nepřátelským mečem tolik německé šlechty." V boji padlo mnoho předních německých šlechticů, velitel a říšská korouhev se dostala do rukou vítěze. V boji padlo mnoho předních německých šlechticů, velitel a říšská korouhev se dostala do rukou vítěze. Několik středověkých archeologických nálezů vykopaných v okolí Brůdku, stejně jako ohromné množství lidských kostí nalezených při opravách kostela podporují myšlenku, že se jedná o nejstarší svatováclavský kostel. První doložené zmínky o kostelu jsou z roku 1360, kdy zde stávala středověká vesnice Zdemily, vzniklá a zaniklá za nejasných okolností. Podle nalezených cihelných dlaždic je kostel ale jednoznačně starší. Za husitských válek a pak zejména za třicetileté války byl dřevěný kostel zpustošen. Současná kamená podoba kostela pochází z roku 1669, vysvěcená roku 1671. Z roku 1890 pochází hlavní oltář s obrazem sv. Václava od Ignáce Amerlinga, kdy byla uspořádána sbírka a kostel nákladně opraven. Jinak byl téměř veškerý inventář z předchozí doby ukraden, z doby barokní se jen dochovala dřevěná kruchta zdobená malovanými postavami světců. Barokní stavba kostela, která se bez výraznějších stavebních zásahů zachovala do současnosti, je stavebně nevýrazná a budí dojem vyššího stáří.