FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Sruby (Heuhof)

Obec se nacházela přibližně čtyři kilometry jihovýchodně od Všerub v údolí říčky Kouby při státní hranici s Německem. Po celou existenci obec patřila střídavě do Bavorska a střídavě do Čech. Obec podle německých pramenů vznikla již někdy za vlády pánů z Bogenu mezi léty 1086–1242. Nicméně nejstarší zmínka o obci pochází až z roku 1514. V roce 1518 jsou v obci zmiňovány tři selské dvory a dva půllánní dvory. K Čechám připadla až úpravou hranice r. 1707, zůstala ovšem vsí obývanou výhradně Němci. Ve druhé polovině 18. století v obci bylo pět hospodářských dvorů. V roce 1838 žilo ve Srubech 73 obyvatel ve dvanácti usedlostech. Před druhou světovou válkou měla obec i se samotou Staumühle 21 domů, v nichž žilo 147 obyvatel německé a 7 české národnosti a 3 cizinci. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vyhnáno a ves zůstala prakticky pustá, v 50. letech byla po vzniku hraničního pásma zlikvidována. Do současnosti se zachovaly pouze dva objekty, které používala rota Pohraniční stráže.

Zdroje:
www.sudety.cpkp-zc.cz
www.zanikleobce.cz

Turistické body v okolí

Pomezí (Springenberg)
Zaniklá obec • 1 km
Švarcava (Schwarzau)
Zaniklá obec • 2 km
Pláně (Ploss)
Zaniklá obec • 2 km
Hyršov - Dobrého Pastýře
Kostel • 2 km
Na Samotě (Einödhof)
Zaniklá obec • 3 km
Na Drahách (Drahthäuser)
Zaniklá obec • 3 km
Fleky - Panna Marie Bolestná
Kostel • 3 km

Občanské body v okolí

Všeruby (CZ) / Eschlkam (D)
Hraniční přechod • 3 km
TJ Sokol Všeruby
Fotbalové hřiště • 3 km
Fleky / Hofberg (D)
Hraniční přechod • 3 km
Všeruby u Kdyně (34507)
Pošta • 3 km
Základní škola Všeruby
Škola • 3 km