FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Myslív (Schneiderhof)

Zaniklá ves stávala západně od Všerub mezi silnicí na Maxov a státní hranicí. Ves byla založena kolem r. 1579 "uprostřed lesů", dnes je však okolí zcela odlesněno. Nějakou dobu zde byla v provozu i sklárna. V roce 1930 měla ves 55 domů s německými obyvateli. Po jejich vyhnání byla ves zčásti dosídlena, ale s počátkem socialismu odsud museli obyvatelé odejít kvůli vzniku hraničního pásma. Přetrvávalo zde ještě několik objektů využívaných Pohraniční stráží. Ty byly opuštěny a strženy poté, co se počátkem 70. let prostor vsi ocitl "za dráty", které byly posunuty k silnici Všeruby-Maxov (do té doby vedly jižně od místa po hrázi dosud existujícího rybníka). Dnes zde přetrvává pouze transformátor, který z neznámých důvodů unikl likvidaci. Sporé zbytky základů jsou zarostlé hustým stromovím. V 90. letech měl být v blízkosti investorem ze SRN vybudován velký zemědělský areál, k čemuž ale nedošlo. Místo tak zůstává nadále opuštěné.

Období zániku: 1950-1960
Důvod zániku: hraniční pásmo

Zdroje:
www.sudety.cpkp-zc.cz
www.zanikleobce.cz

Turistické body v okolí

Stará Hospoda (Altwirth)
Zaniklá obec • 525 m
Všeruby - pomník padlých
Pomník • 783 m
Všeruby - pomník padlých
Pomník • 791 m
Všeruby - hřbitovní kaple
Kaple • 812 m
Všeruby - sv. Archanděl Michael
Kostel • 833 m
Všeruby - fara
Dům • 864 m
Všeruby - památník Boženy Němcové
Pomník • 866 m

Občanské body v okolí

Všeruby u Kdyně (34507)
Pošta • 851 m
TJ Sokol Všeruby
Fotbalové hřiště • 917 m
Mateřská škola Všeruby
Škola • 940 m
Základní škola Všeruby
Škola • 967 m
Všeruby (CZ) / Eschlkam (D)
Hraniční přechod • 1 km