FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Pec pod Čerchovem - Pecácký mlýn

Pec pod Čerchovem má jméno po vysoké peci, kterou zde v roce 1652 založil Lamingenovský správce Melchior z Aschenbachu, aby svému pánovi zvýšil důchody po třicetileté válce. Vysoká pec plnila svou funkci do roku 1803 na místě zvaném „Na Kychtě". Tento rok byla zrušena a rozebírána na stavby domků sklářů a dřevorubců. Blízko vysoké pece stával hamr, kde se z odlitých šín vyklepávala zbylá struska. Po zrušení vysoké pece hamr koupil trhanovský mlynář Pavlík a předělal ho na mlýn. Stavba mlýna s úpravou okolního terénu a upravením vodních nádrží trvala do roku 1815. Mlýn měl jedno kolo na vrchní vodu o průměru cca 5 m. Mlýn mlel ponejvíce pro Pec a Chodov. Mlelo se bez chasy - mlýn a všechno okolo obsluhovali mlynáři sami s rodinnými příslušníky. Rod Pavlíků mlynařil na Pecáckém Mlýně do devadesátých let devatenáctého století. Potom od nich koupil mlýn mlynář Ludvík, také člen cechu mlynářů ze starého rodu mlynářů z Domažlic (znak cechu mlynářů na štítě). Staré mlýnské kolo bylo v roce 1949 odstraněno a povoleno instalování vodní turbíny značky Francis o hltnosti 100 l při zachování spádu 51 m a pracovním efektu 5 HP. František Ludvík na Pecáckém mlýně mlel až do roku 1956. V sousedství mlýna se v roce 1865 narodil profesor Jan František Hruška. O pohostinnosti obyvatel Pecáckého mlýna se zmiňuje ve svých pamětech. Většina vnitřního zařízení včetně hnacího kola je dosud zachována. Do původní „lednice" byla na jaře 2012 zabudována replika vodního kola o průměru 2m a šířce 50cm. Kolo je uloženo na ložiskách a k jeho pohonu je použito vodní čerpadlo. Voda stéká po původním náhonu na kolo.