FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Pec pod Čerchovem - Špillarova vila

V Peci si v roce 1902 postavil vilu „ Král chodských malířů“ Jaroslav Špillar. Aby mohl malovat krajiny i v zimě, navrhl a nechal si vyrobit pojízdný ateliér, ve kterém si mohl topit a nemusel stěhovat rozměrná plátna. Zamiloval si Chodsko, zřekl se městského života a spokojil se s prostým životem dřevorubecké vsi. Po něm v Peci působili i jeho bratři Karel a Rudolf. Naposledy ve Špillarově vile pracovala vždy od jara do podzimu malířka a grafička Ludmila Jiřincová, kterou zde pravidelně navštěvoval spisovatel František Nepil. Špillarova vila hostila ve svých zdech mnoho dalších významných osobností, přátel bratrů Špillarů, spisovatele, malíře a umělce. V roce 1906 zde trávil prvních šest týdnů svatební cesty malíř světového jména Alfons Mucha s manželkou. Mezi další návštěvníky např. patřili malíři Mikoláš Aleš, Alois Kalvoda, spisovatelé Jan Vrba a Jindřich Šimon Baar, sochař Otakar Švec atd. V roce 2002 byla na vile bratrům Špillarům a Ludmile Jiřincové odhalena pamětní deska.

  • Domy
  • Pec pod Čerchovem