FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Lísková

Lísková je osada, část obce Nemanice v okrese Domažlice. Nachází se asi 2,5 km na jih od Nemanic.

Historie


Lísková dostala své jméno podle Lískoveckého potoka (Haselbach), který vesnicí protéká. Osada byla založena v polovině 16. století na staré obchodní stezce do Arnsteinu. Do druhé poloviny 18. století patřila Lísková k Bavorsku, pak připadla k českým zemím. V letech 1822 byla vybudována nová císařská silnice, která vedla středem roztroušené vesnice. V té době byl u hranice postaven hraniční přechod s novou celnicí. V Lískové byla postavena řada provozů, které se specializovaly na výrobu zrcadel. V roce 1930 ve vsi stálo 56 domů a žilo 449 obyvatel. Ve vesnici byla postavena česká a německá škola, pošta, poštovní spořitelna, celnice, hospoda Buchaeur a restaurace „K Horšovskému Týnu“, otevřena kavárna u Pschererů, dvě řeznictví, tři obchody s potravinami, prodejna tabáku, obchod s obuví (Baťa) a pekařství. Pracovali zde zemědělci, tesař, kolář, kovář, kloboučník, holič, obuvník, krejčí, malíř, zahradník a porodní bába. Z průmyslových budov na území obce můžeme jmenovat mlýn, cihelnu a provozovny na výrobu zrcadel.

Na počátku druhé světové války byla hranice Čech posunuta až k Havlovicím u Domažlic a Lísková tak byla znovu začleněna do německého území. V roce 1945 v Lískové stálo 76 domů. Na konci války byly hranice vráceny na předválečnou linii a tak zůstaly až dodnes. V roce 1946 museli Lískovou opustit téměř všichni její obyvatelé i ti, jejichž rodiny zde žily po generace. Na Lískové zůstaly pouze dvě česko-německé rodiny. Obec byla částečně dosídlena novými obyvateli. Z celkových 76 domů se po válce na nějakou dobu podařilo dosídlit 20 domů. Bohužel ostatní objekty na Lískové sloužily spíše jako zásobárna stavebního materiálu pro obyvatele z okolních vesnic. Tím docházelo k postupné likvidaci budov ještě před samotnou demolicí v roce 1956. Před postavením železné opony lidé využívali Lískovou jako místo, kde bylo snadné ilegálně překročit státní hranici. Někdy se oficiálně nastěhovali do domů, které stály u hranice, a pak tajně v noci utekli do Německa. Asi v roce 1951 museli poslední původní obyvatelé Lískové opustit obec. V roce 1956 došlo k demolici většiny budov na Lískové. Prostor bývalé obce se stal na několik desetiletí pro všechny lidi kromě pohraniční stráže nedostupný. Až v roce 1990 byly hranice znovu otevřeny. Pohled na zničené místo byl pro většinu obyvatel smutným obrazem pohnuté historie této obce na česko-německých hranicích, kde spolu lidé obou národností žili před válkou bezkonfliktním životem.

Současnost

Po revoluci zde byla vybudována benzínová pumpa, restaurace, tržiště a obchody. Od vstupu České republiky do Shengenského prostoru hranice přestala viditelně existovat. Každý má dnes možnost vstoupit do prostoru Lískové a uctít památku této obce.


V současnoti je zde evidováno 5 adres a trvale zde nežije žádný obyvatel.

Turistické body v okolí

Lísková - pomník Josefa Röhricha
Pomník • 326 m
Lísková (Haselbach)
Zaniklá obec • 654 m
Lísková - Dingirglův mlýn
Mlýn • 1 km
Nemaničky (Schmalzgruben)
Zaniklá obec • 1 km
Černá Řeka (Sophienthal)
Zaniklá obec • 1 km
Nemanice - sv. Jan Nepomucký
Kostel • 2 km
Nemanice - studánka bez jména
Studánka • 2 km
Nemanice (Wassersuppen)
Zaniklá obec • 2 km

Občanské body v okolí

Lísková / Waldmünchen (D)
Hraniční přechod • 413 m
Nemanice (34536)
Pošta • 2 km
TJ Sokol Nemanice
Fotbalové hřiště • 2 km
Nemanice - Lučina / Untergrafenried (D)
Hraniční přechod • 3 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Lísková)