FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Luženičky

Obec Luženičky leží necelé 3 km severozápadně od města Domažlice.

Historie

První písemná zmínka o sídle Luženice je již z roku 1379, o Luženičkách pak z roku 1543, kdy patřily do majetku královského města Domažlice.

Ne však na dlouho. Město Domažlice se v době protestantské války v Německu připojilo ke stavovské vzpouře proti králi Ferdinandu I. A právě proto mu byly roku 1547, tehdy už Malé a Velké Luženice - jak se vesnice jmenovaly - královskou komorou zabaveny. Již ale roku 1549 kupují domažličtí obě vesnice zpět spolu s jinými vesnicemi. Zaplatily tehdy 1 046 kop českých (pražských) grošů. Když vezmeme v úvahu, že týdenní mzda tesaře byla v 16. století 18 grošů a kůň stál 900 grošů a sud piva asi 12 grošů, znamená to, že v té době měly vesnice cenu asi 70 koní nebo 5 232 sudů piva. Jisté je, že od té doby zůstaly dlouhou dobu obě vsi pod správou Domažlic.

Jak vzniklo jméno Luženice se bohužel můžeme jen domnívat. Třebnický farář Lenz, pisatel farní pamětní knihy, si toto jméno odvozuje od louží, jenž prý na místě nynějších vesnic bývaly.

Obě vsi byly přifařeny tak jako všechny ostatní okolní vesnice ke kostelu u Sv. Jakuba v Domažlicích. Ten byl roku 1788 za panování Josefa II. (jako mnoho jiných církevních staveb) zbořen. Vedle stojící kostel Zvěstování páně zde zůstal. Kostelu Zvěstování páně nikdo v Domažlicích neřekne jinak než „U Svatých“ právě s ohledem na to, že tento název vznikl v době, kdy tam stály ještě kostely dva.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

V obci najdeme obecní úřad, knihovnu, mateřskou školku, kostel a hřbitov. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. Díky své výhodné poloze nedaleko velkého města jsou Luženičky ideálním místem pro klidné, ale současně plnohodnotné bydlení. Přímo ve vesnici se nachází mateřská škola, hasičská zbrojnice a prodejna potravin a smíšeného zboží. Za službami úřadů, zdravotnických a vzdělávacích zařízení musí občané dojíždět do Domažlic.

Během roku se v obci koná velké množství zajímavých kulturních a sportovních akcí. Obyvatelé se účastní například setkání rodáků, masopustu, maškarního bálu, vítání občánků, svěcení křížů, kácení májky, turnajů ve fotbale, ping-pongu a hasičského sportu, srazu veteránů, mikulášské nadílky aj. Na organizaci těchto aktivit se podílí především SDH a SK Luženičky.

Občanské body v okolí

SK Luženice
Fotbalové hřiště • 754 m
Mateřská škola Luženice
Škola • 825 m
Domažlice, U Zimního stadionu
Parkoviště • 2 km
Draženov (34520)
Pošta • 2 km
Mateřská škola Benjamínek Draženov
Škola • 2 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Spádové obce

  • Luženice
  • Luženičky