FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
63 záznamů

Babylon - pamětní deska Rudolfa Sokola

Pamětní deska Rudolfa Sokola, geologa a učence, je umístěna na Sokolově vyhlídce.

Brnířov - pamětní kámen 500 let

Na počest výročí 500 let od založení obce byl na návsi Brnířova v roce 2008 osazen pamětní kámen.

Bukovec - pamětní deska americkým letcům

Pamětní deska deseti americkým letcům, kteří nedaleko obce zemřeli v únoru 1944, když se zřítil jejich bombardér.

Čerchov - pamětní deska Josefu Pavlištovi

Pamětní deska Josefu Pavlištovi s nápisem "Padli, abychom žili...Na tomto místě padl v hrdinné obraně státu dne 25.9.1938 příslušník SOS. Josef Pavlišta resp. fin. stráže, nar. 29.9.1904 v Merklovicích."

Čerchov - pamětní deska Karlu Dvořákovi

Pamětní deska Karlu Dvořákovi s nápisem "Nešťastným pádem ve službě zemřelému c. k. četn. závodčímu Karlu Dvořákovi věnují důstojníci a mužstvo c. k. zemsk. velitelství četn. č. 2".

Čerchov - pamětní deska V. Rybaříka a J. Kohouta

Pamětní deska Václava Rybaříka a Josefa Kohouta.

Čerchov - pamětní deska Viléma Kurze

Pamětní deska s nápisem "Památce svého vynikajícího člena prof. Dra Viléma Kurze, říšského poslance, * 1847 - + 1902 Klub českých turistů".

Díly - pamětní deska americkým vojákům

Nedaleko Dílů v kopcovitém masivu Českého lesa se 1. května 1945 odehrálo drama, které předznamenalo úspěšné osvobození obce. Na cestě z Valtířova jel malý jeep s řidičem a pěti dalšími vojáky a najel na minu. Protitankové miny tam nastražila skupinka německých vojáků. Osádku jeepu tvořili:Walter M. ´Buddy´ BasingerWilliam Q. HowellAlfred ´Red´ SimonsJames W. GreenRichard W. PeggMarion K. Mc Ilwain Vojáci byli příslušníky II. čety 358. pěšího pluku, který byl součástí 1. praporu 90. pěší divize americké armády.

Díly - pamětní deska čestných občanů

Pamětní deska na památníku obětí první světové války v obci Díly čestným občanům: Jakub a Karel Kreuzovi - přímí účastníci bojů proti fašistickému Německu v řadách zahraničního odboje. Josef Královec popravený nacisty v roce 1940 byl první obětí nacistů na Chodsku.

Díly - pamětní deska Jakuba Bernarda (rumburského rebela)

Na pomníku padlých z první světové války z obce Díly je pamětní deska s textem: „Rumburskému rebelu Jakubu Bernardovi věnuje osada Nový Postřekov“. Rumburská vzpoura bylo protiválečné vystoupení českých vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády, která vypukla 21. května 1918 v severočeském městě Rumburk. Tito vojáci se vzbouřili, protože byli nedostatečně a špatně zásobováni, nedostávali nevyplacené žoldy a byli šikanování německými důstojníky. Tato vzpoura začala 21. května 1918 po 6 hodině ranní a jejími organizátory bylo 65 mužů v čele s Františkem Nohou, kteří odepřeli poslušnost svým velitelům - nastoupili oproti rozkazu na ranní nástup s puškami. Postupně se přidávali další vojáci, celkový počet byl asi 700. Přestože vzpoura vypukla spontánně, její vůdcové navázali rychle kontakt s českými vojáky z královéhradeckého 18. pěšího pluku, kteří byli umístěni v České Lípě. Jedině toto by mohlo přenést vzpouru do dalších oblastí, což mohlo přerůst v revoluci, která byla v českých zemích na spadnutí. Vzbouřenci nejprve obsadili město Rumburk a poté se vydali na pochod k Novému Boru, kde byli obklíčeni vojsky rakousko-uherské armády, složené převážně z česky mluvících vojáků královéhradeckého 18. pěšího pluku, a rozprášeni. Tři vůdcové povstání Stanko Vodička, František Noha a Vojtěch Kovář byli 29. května 1918 v časných ranních hodinách zastřeleni. Stanným soudem v Rumburku a Novém Boru byli odsouzeni k trestu smrti také Jakub Bernard, Jiří Kovářík, Jakub Nejdl, František Pour, Jan Pelnář, Antonín Šťastný a Jindřich Švehla - ti byli 29. května večer popraveni zastřelením v lese za Lesním hřbitovem v Novém Boru. U dalších čtrnácti odsouzených k smrti byl nakonec rozsudek zmírněn na mnohaleté vězení. Z více jak 580 obviněných vzbouřenců jich bylo 116 za trest posláno na frontu a zbytek byl uvězněn v terezínské pevnosti.

Díly - pamětní deska obětem nacismu

Pamětní deska na kapli sv. Cyrila a Metoděje v obci Díly připomíná dílské občany umučené za okupace a je na ní text: „Na věčnou památku obětem okupace - Josef Kralovec, Josef Reininger, Josef Beroušek, Josef Řezníček. 1938 – 1945“

Díly - pamětní deska osvobození

Pamětní deska s nápisem: "Na věčnou památku americké armádě, které vděčíme za své osvobození 1. května 1945. In memory of the members of armed forces of the united states of america to whom we owe deep gratitude for our liberation May 1. 1945“ je umístěna na kapli sv. Cyrila a Metoděje v obci Díly. Deska byla za normalizace počátkem 70. let odstraněna a slavnostní znovuodhalení proběhlo 1. května 1990.

Domažlice - pamětní deska Aloise Jiráska

Pamětní deska s plastikou na domě č. p. 66 domažlického náměstí Míru s textem: "Alois Jirásek zde bydlel v letech 1876, 1882, 1891, 1895".

Domažlice - pamětní deska Boženy Němcové

Pamětní deska s plastikou na domě č. p. 121 domažlického náměstí Míru s textem: "Zde působila Božena Němcová, první spisovatelka česká, o Domažlicko nad jiné zasloužilá. Sestry sestře 1895".

Domažlice - pamětní deska bratrům Dohalským

Pamětní deska bratrům Dohalským s nápisem "Rodině hrabat Bořků Dohalských, která nezradila ideály lidství v době nacistické okupace, věnuje při příležitosti 50. výročí osvobození - Město Domažlice." Věnováno těmto bratrům: František Antonín Bořek DohalskýMaria Antonín ThDr. Bořek DohalskýZdeněk Maria Bořek Dohalský

Domažlice - pamětní deska domažlického gymnasia

Pamětní deska na budově bývalého domažlického gymnázia s textem: "S touto budovou domažlického gymnasia založeného r. 1871 jsou spjata jména významných profesorů a žáků: J.Š.Baar - J.F.Hruška - K.M.Čapek-Chod - J.Vrba - O.Zich - F.Šamberger - J.Císler - J.Pelnář - J.Hoetzel 1971".

Domažlice - pamětní deska J.K. Tyla

Pamětní deska s plastikou na domě č. p. 61 domažlického náměstí Míru s textem: "Zde bydlel roku 1853 J.K. Tyl".

Domažlice - pamětní deska Jana Vrby

Pamětní deska spisovatele Jana Vrby je umístěna na vile, kde žil a pracoval.

Domažlice - pamětní deska Jaroslava Vrchlického

Pamětní deska s plastikou na domě č. p. 125 domažlického náměstí Míru s textem: "Jaroslav Vrchlický zemřel zde 9.IX.1912".

Domažlice - pamětní deska Josefa Pelnáře

Pamětní deska akademika Josefa Pelnáře.