FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Horšovský Týn - lovecký zámek Anaburg

Na počátku 17. století založil majitel horšovskotýnského panství Vilém starší Popel z Lobkovic u vsi Horšova kolem poplužního dvora velkou panskou oboru se soustavou devíti rybníků a obehnal ji pevnou kamennou zdí, která se zachovala dodnes. Na ostrůvku jednoho z rybníků, v těsné blízkosti Horšova, postavili někdy po r. 1744 tehdejší majitelé panství Trautmannsdorfové malý barokní lovecký zámek. Tento dodnes zachovaný šestiboký altán se čtyřhrannou věžičkou a dvojitou střechou o jedné centrální místnosti byl pojmenován Annaburg zřejmě na počest druhé manželky Františka Norberta Trautmannsdorfa Marie Anny, rozené hraběnky z Herberštejna. V 80. letech 19. století byla kolem zámku výrazná květinová výzdoba. Později přestal zámek plnit svoji funkci a byl opuštěn. Rybník kolem opuštěné budovy, stojící dnes na pozemcích školního statku střední zemědělské technické školy v Horšovském Týně, vyschl a z ostrůvku se stalo mírné návrší v rovinatém terénu. Altán postupně zchátral až do úplné ruiny - v 90. letech 20. století se propadla střecha, v altánu rostly stromy.

Díky usilovné práci žáků oboru Pozemní stavitelství SOŠ a SOU Horšovský Týn a za finanční pomoci Plzeňského kraje se altán podařilo zachránit. Byl obnoven v letech 2007 - 2009. Slouží škole i městu jako místo vhodné k pořádání společenských akcí.

Turistické body v okolí

Horšov - obora
Jiný objekt • 410 m
Horšov - Všech svatých
Kostel • 602 m
Horšov - pomník T. G. Masaryka
Pomník • 611 m
Nová Ves - sv. Václav
Kaple • 1 km
Horšovský Týn - socha III
Socha • 2 km
Polžice - sv. Petr
Kaple • 2 km
Horšovský Týn - sv. Anna
Kostel • 2 km

Občerstvení v okolí

Ubytování v okolí