FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Tip na výlet

Újezd - pomník Jana Sladkého - Koziny na Hrádku

Na vrchu Hrádek (585 m n. m.), nad obcí Újezd (historické chodské vsi) byl roku 1895 postaven pomník Jana Sladkého Koziny, jako výraz obdivu chodského lidu k jednomu z vůdců rebelů z roku 1693. Byl navržen sochařem Františkem Hoškem a vytesán z hořického pískovce Čeňkem Vosmíkem, jedenáct let po prvním vydání románu Psohlavci. Alois Jirásek, který se osobně zúčastnil jeho odhalení, zde převzal čestné občanství chodské vsi Újezd. Socha je vysoká 3,2 m. Kozina je ztvárněn na pomníku s chodským psem, čakanem v pravé a královským privilegiem v levé ruce.

V základech je uložena pamětní listina, ve které se mimo jiné uvádí: „A proč byl stavěn pomník tento? Postaven jest, aby písmem kamenným, posunem odhodlaným den co den připomínal okolí svému, zvláště rolníku v poli pracujícímu, čeho schopen byl jeden z nich za práva zděděná; postaven jest, aby zjevem statným, krojem rázovitým na mysl uváděl příchozímu hostu, že mešká mezi lidem jadrným a zachovalým; postaven jest, aby už psem tím, strážcem bdělým, každému tudy putujícímu, vlastenci i cizinci zdaleka hlásal, že jest v kraji Chodův, na půdě, kterou statečný ten rod od věků střeží a zachovává svému národu, že jest na hranici země a řeči České“.

Turistické body v okolí

Hrádek - Kozinova lípa
Strom • 37 m
Újezd - sýpka u čp. 20
Sýpka • 690 m
Újezd - dvůr U Keplů
Statek • 745 m
Újezd - rybník
Rybník • 766 m
Újezd - sv. Václav
Kostel • 797 m
Újezd - pomník Mistra Jana Husa
Pomník • 826 m
Újezd - pamětní deska Virgil Paul Kirkhama
Pamětní deska • 828 m

Občanské body v okolí

Sokol Újezd
Fotbalové hřiště • 497 m
Trhanov (34533)
Pošta • 2 km
Mateřská škola Trhanov
Škola • 2 km
Pila
Železniční stanice • 2 km
Havlovice
Železniční stanice • 2 km

Ubytování v okolí