FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Trhanov - chudobinec

MUDr. Josef Thomayer se narodil jako prvorozený syn zahradníka na trhanovském zámku. Středoškolská studia absolvoval v Klatovech a potom odešel do Prahy, kde vystudoval medicínu. Po skončení studií pracoval nejprve jako chirurg, ale záhy se stal asistentem I. interní kliniky a později profesorem Karlovy univerzity. Profesor Thomayer byl zakladatelem českého vnitřního lékařství a významným a špičkovým odborníkem v diagnostice. Vyučil mnoho dalších výborných lékařů.

Nikdy nezapomínal na chudé a v roce 1908 dal na vlastní náklady vystavět v Trhanově toto novorenesanční patrové stavení se slunečními hodinami jako chudobinec pro osoby nemocné, nezaopatřené a stářím sešlé. V roce 1927 ho věnoval do správy obce.

Turistické body v okolí

Trhanov - kaple
Kaple • 185 m
Trhanov - rybník
Rybník • 221 m
Trhanov - sv. Jan Nepomucký
Socha • 296 m
Trhanov - pomník padlých
Pomník • 301 m
Trhanov - pomník Mistra Jana Husa
Pomník • 313 m
Trhanov - sv. Jan Nepomucký
Kostel • 346 m
Trhanov - Josef Thomayer
Pamětní deska • 356 m

Občanské body v okolí

Trhanov
Železniční stanice • 265 m
Mateřská škola Trhanov
Škola • 289 m
Trhanov (34533)
Pošta • 341 m
TJ Tatran Chodov
Fotbalové hřiště • 534 m
Základní škola Chodov
Škola • 884 m

Ubytování v okolí