FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Hlohová - sv. Jiljí

Kostel sv. Jiljí postavený v letech 1764–66 s nepatrným využitím románské stavby (v závěru za oltářem se zachovalo polokruhové úzké románské okénko) je významnou barokní památkou. Původní svatyně je připomínána od druhé poloviny 14. století. Nejstarší památkou kostela je náhrobník majitele tvrze Jana Vidršpergára z Vidršpergru (†1606) zasazený před hlavním oltářem (Letha Panie 1606 vmrzel vrozeni pan Ian neistarssi Widerssperger z Widerssperkv a na Lohowi gehozto dvssi pan Boh rac milostiw biti).

Ještě v 18. století byl kolem kostela funkční hřbitov. Dříve se poutě slavily třetí neděli po sv. Jiljí, dnes to bývá první neděli v září.

V roce 1990 byla věž kostela potažena měděnou krytinou a vrcholová kopule a kříž byly pozlaceny.

Turistické body v okolí

Hlohová - kaplička
Kaple • 204 m
Hlohová - pomník padlým
Pomník • 227 m
Hlohová - kaple
Kaple • 1 km
Hlohová - Pasecký mlýn
Mlýn • 1 km
Staňkov, Bílý mlýn - kaple
Kaple • 2 km
Staňkov - Bílý mlýn
Mlýn • 2 km
Staňkov - Malý mlýn
Mlýn • 2 km

Občanské body v okolí

TJ Sokol Hlohová
Fotbalové hřiště • 946 m
Staňkov
Železniční stanice • 1 km
HZS Staňkov
Stanice HZS • 2 km
FK Staňkov
Fotbalové hřiště • 2 km
Staňkov, U Matky Boží
Lékárna • 2 km

Ubytování v okolí