FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Domažlice - Narození P. Marie

Dominantou náměstí Domažlic je městská nebo též kostelní věž. Těsně v jejím sousedství je i děkanský kostel Narození Panny Marie. Vztah mezi kostelem a městskou hláskou není dodnes dořešen. Podle většiny historiků nejspíše původně mohly stát válcová hláska i kostelní gotické trojlodí vedle sebe zcela samostatně. Tento názor podporuje u nález základů původní čtyřboké věže kostela, která stávala na konci jeho severní boční lodi.

První zmínky o kostele pocházejí z roku 1385, ale pozdější zprávy udávají rok založení 1111, což je vepsáno na klenebním oblouku nad kruchtou. Z původní gotické stavby zůstaly zachovány křížové klenby boční lodi a profilované portály. Dnes je kostel jednolodní, se vchodem do věže z náměstí a vchodem do kostela z postranní Kostelní ulice. Do náměstí vystupující předsíň s trojicí vchodů, zdobená sochami archan. Michaela, sv. Petra a sv. Pavla od F. Ringelhahna z roku 1746, je uzavřená. V západní části lodi je kruchta s freskou sv. Cecilie na klenbě od F.J. Luxe. Zařízení kostela je převážně z 18. stol. Největším skvostem je oltář Narození Panny Marie. Jde o oltář původně stojící v kapli sv. Barbory od pražského stříbrníka (kovotepce) Antonína Karera pořízený roku 1744, který od roku 1756 tvoří hlavní podstatu dnešního oltářem. Ve věži je kromě zvonů Zikmund, Poledník, Hodinka umístěn na ochozu zvonek "Advent" u 15. století, na který se zvoní v předvánočním období.