FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Klenčí pod Čerchovem - sv. Martin

Kostel sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem pochází již ze středověku, z 15. století. Roku 1734 byl zbořen a místo něho postaven nový zasvěcený sv. Martinovi. Jedná se o jednolodní barokní stavbu s mohutnou věží, ukončená trojbokým presbytářem. Loď je obdélná, s užším, trojboce uzavřeným kněžištěm se sakristií na severu. Hranolová věž z menší části je vysunuta ze středu průčelí. Stěny kostela člení pilastry s píšťalami v hlavicích. Okna mají polokruhové záklenky. Věž je zastřešena cibulovitou bání. Po stranách věže vrcholí průčelí kostela volutovým štítem. Kostelní loď je opatřena zrcadlovým stropem. V kněžišti je valená klenba s trojúhelnými výsečemi, v sakristii klenba valená. Interiér kostela pokrývá velmi bohatá štuková dekorace neobvyklého typu s motivy mřížek a stuhy. Barokní varhany v kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem byly vytvořeny v roce 1758, pocházejí z dílny varhanáře Antonína Gartnera. Nad vchodem je umístěn znak rodu Stadionů. Pod presbyteriem je umístěna šlechtická hrobka, ve které jsou uloženi členové rodiny Stadionů i Lamingenů (známý "Lomikar") . Vstup do hrobky kryje Lomikarův náhrobník se znakem rodiny Lamingenů. Další náhrobníky zasazené v kostelní dlažbě náleží vrchnostenským úředníkům, celníkům a měšťanům.