FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Biřmování

V neděli 20. září při mši svaté od 9.30 hod. bude v arciděkanském kostele otec biskup František Radkovský udělovat svátost biřmování.