FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
22 záznamů

Špillarova stezka

Po téměř osmdesáti letech byla v Peci Pod Čerchovem znovu označena stezka krále chodských malířů Jaroslava Špillara - Špillarova stezka. Stejnou stezku – zhruba dvousetmetrový úsek cesty od bývalé sklárny do vsi – přitom už za první republiky označil tehdejší Okrašlovací spolek. Je to stezka, kterou se známý malíř Jaroslav Špillar vždy vracíval do vsi od svého pojízdného ateliéru. Ten zůstával na místě zvaném Husplac, původně Holzplatz, u bývalé sklárny. Předsedou Okrašlovacího spolku a jedním z otců myšlenky na vytvoření Špillarovy stezky byl tehdejší řídící učitel v Peci Robert Aschenbrener. Cesta, kudy vede Špillarova stezka, má zajímavou historii (říká se jí hluboká), neboť je ve svahu a sloužila jako příjezdová cesta ke sklárně, která v Peci byla v letech 1810 – 1860. Jezdily jí těžké vozy s vyrobeným sklem a byla vymletá časem. Navíc v roce 1857, kdy byl ve sklárně obrovský požár, se právě touhle cestou valily do vsi roztavené zásoby kolomazi.

Tematický okruh Chodský květ

Tematický okruh vedoucí kolem města Domažlice o délce cca 20 km seznamuje návštěvníky s historií a kulturou Chodska. Okruh je vhodný pro pěší turisty i pro cykloturisty. Jde o trasu s mírnou obtížností, zvládnutelnou rodinami s dětmi. První informační panel je umístěn u Havlovic (druhý směrem na Vavřineček), trasu je ovšem možné začít kdekoli.Na trase je celkem 15 informačních panelů.