FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

K čemu sloužila chodská privilegia?

3. březen 2016 / upraveno 13. duben 2016

Chodové měli pro panovníka značný vojenský význam, pro který od něj získávali různé výsady. Měli stejná práva jako město Domažlice, měli dokonce svůj vlastní soud. Od jiných poddaných Chody odlišovala vedle jejich funkce i privilegia, zpočátku jen zvyková, později některá i písemně zaručená českými králi.

První privilegium získali od krále Jana Lucemburského v roce 1325. To se ztratilo, ale je doložen jeho opis v potvrzení Karlově z r. 1360. Jan Lucemburský jim v něm dává právo “užívati u soudů všeho toho práva jako královské město Domažlice a povoluje jim, aby směli docházet k soudu do Domažlic jen ve čtyřech týdnech“.

Další panovníci vždy potvrdili privilegia králů předchozích a případně potvrdili i práva nová (o to žádali Chodové tehdy, pokud jim byla nějaká další zvyková práva upírána - většinou zástavní vrchností). Od markraběte Karla (Karel IV.) v roce 1342 získali potvrzení, že nemusí platit roční berně více než 24 hřiven stříbra. Václav IV. v privilegiu z r. 1404 zakázal utiskovat Chody proti jejich starým privilegiím a právům. Poslední privilegium získali od císaře Fridricha Falckého v roce 1620.

Na těchto stránkách budou v následujících měsících všechna privilegia zveřejněna.

Seznam chodských privilegií

1) Privilegium krále Jana (1325)

2) Privilegium falckraběte Jindřicha, vévody bavorského (1332)