FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Ublacker František Ferdinand

 • 14. květen 1722, Domažlice 
 • 21. listopad 1779, Praha 
Působil jako sochař a řezbář. Syn Tobiáše Ublackera. Zdroj: www.mekbn.cz

Ublacker Tobiáš

 • 19. srpen 1682, Chotěšov 
Syn Tomáše Ublackera, řezbáře. Činný byl v letech 1717 až 1728. V roce 1717 vytváří pro kostel v Semněvicích dva krucifixy, roku 1719 pro kostel v Třebnicích dva anděly a v roce 1728 tři sochy pro kostel sv. Apolináře v Horšovském Týně.Zdroj: www.mekbn.cz

Uhlíř Theodor

 • 4. říjen 1877, Heřmanův Městec 
 • 4. červen 1946, Plzeň 
Pianista a zpěvák, organizátor hudebního života ve Kdyni. Od roku 1919 nájemce restaurace Bílý lev. Stál u zrodu amatérského Orchestrálního sdružení, které se udrželo až do roku 1936, do odchodu Uhlíře do Plzně. Repertoár sdružení převyšoval běžnou amatérskou úroveň.Zdroj: www.mekbn.cz

Ing. Ulč Václav

 • 17. srpen 1945, Domažlice 
Rakouský fotograf českého původu. Absolvoval Střední průmyslovou školy elektrotechnickou v Plzni a Vysokou školu zemědělskou v Praze. V 70. a 80. létech působil v Plzni, v roce 1989 odešel do Rakouska. Účastnil se mnoha mezinárodních fotografických soutěží a výstav.Zdroj: www.mekbn.cz

PhDr. Ulčová Marie

 • 11. srpen 1925, Božkov u Plzně 
 • 18. březen 1998, Plzeň 
Dcera řídícího učitele. Původně studovala na obchodní škole. Později složila doplňovací maturitu na gymnáziu, vystudovala národopis na Univerzitě Karlově v Praze a získala doktorát filozofie. Po dlouhá léta řídila národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni. Přednášela pravidelně v rozhlase. Jezdila často na Chodsko a pořádala zde přednášky.Zdroj: www.mekbn.cz

Ulrich Josef

 • 5. květen 1882, Koloveč 
 • 1950, Praha 
Odborářský pracovník působící na Berounsku a Kladensku, ředitel Nemocenské pojišťovny v Košicích a poslanec za Sociálně-demokratickou stranu. Také byl činný jako redaktor Berounského obzoru.Zdroj: www.mekbn.cz

Urban Josef

 • 8. červen 1957
Absolvoval Střední hotelovou školu, je činný jako vedoucí prodeje Heineken ČR. Člen zastupitelstva města Domažlice za Občanskou demokratickou stranu. Otec syna Martina a dcery Elišky.Zdroj: www.mekbn.cz

Urban Joža

 • 3. únor 1921, Plzeň 
 • 18. leden 1998, Praha 
Mládí a studentská léta prožil v Klatovech. Poezii se věnoval již jako student Obchodní akademie. Znal se s Jindřichem Jindřichem, sochařem V. Amortem, B. Hezkou. Publikoval převážně časopisecky. Ve svém díle (poezie, prozaické i odborné práce) se částečně zabývá protiválečnými tématy, což je bezpochyby ovlivněno tím, že byl během 2. světové války dlouhodobě vězněn. Je autorem knihy Božena Němcová v Pošumaví.Zdroj: www.mekbn.cz

Urban Ladislav

 • 1. leden 1945
Vyučil se zámečníkem, následně absolvoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Klatovech a Vysokou školu politickou v Praze (RSDr.). Člen zastupitelstva Plzeňského kraje, zastupitel města Domažlice. Ve volebním období 2002-2006 poslancem v Poslanecké sněmovně za KSČM.Zdroj: www.mekbn.cz

Urbanová Ludmila

 • 14. září 1914, Domažlice 
 • 13. listopad 2001, Domažlice 
Vnučka starosty Jana Solfronka a sestra matrikářky a vedoucí odboru vnitřních věcí na Městském národním výboru v Domažlicích. Otec, městský úředník, padl v 1. světové válce. Učila dějepis, český jazyk a literaturu.Zdroj: www.mekbn.cz