FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Raab Josef

Proslavil se jako nadšený průkopník automobilismu v Horšovském Týně. Pocházel ze zdejší měšťanské rodiny. Lidé mu říkali „zlatý Raab“ (Goldraab), protože byl úspěšným obchodníkem se zlatem a klenoty. V roce 1903 žil v Horšovském Týně ve Zlaté ulici jako bohatý rentiér z výnosu svého kapitálu a plně se věnoval svému automobilu. Měl starého Daimlera, který byl vyroben na konci 19. století v průkopnických dobách automobilismu.Zdroj: www.mekbn.cz

prof. Rádl Emanuel

 • 21. prosinec 1873, Pyšely
 • 12. květen 1942, Praha
Oba rodiče pocházeli z Domažlic, otec Antonín i matka Marie, rozená Vaňková. Na domažlickém gymnáziu také roku 1893 maturoval a později si zde našel manželku. Původním zaměřením byl biolog - především zoolog. Světově proslul svými dějinami novověkých biologických (zejména vývojových) teorií. Pod vlivem studia Nietzscheho a Schelera a pod přímým vlivem Masarykovým, za jehož jediného skutečného filozofického žáka byl později označen, se jeho hlavní zájem přenesl na filozofii. Je představitelem české předválečné filozofické vědy. Napsal 700 odborných pojednání i základních českých děl z oboru filozofie. Mezi nejdůležitější práce patří Dějiny filozofie (1934) a Útěcha z filozofie. Byl zakladatelem Ligy pro lidská práva, bojovníkem proti fašismu. V roce 1934 byl pořadatelem filozofického kongresu v Praze. Starší bratr Dr. Františka Rádla. Pozn.: V doslovu k Útěše z fil. uváděno datum narození 22. 12. 1873.Zdroj: www.mekbn.cz

prof. Rádl František

 • 10. leden 1876, Pyšely
 • 30. prosinec 1956, Praha
Oba rodiče pocházeli z Domažlic, otec Antonín i matka Marie, rozená Vaňková. Mladší bratr E. Rádla, absolvoval domažlické gymnázium. Od roku 1917 je docentem, počínaje rokem 1926 profesorem ČVUT v Praze. Je autorem prací z oboru matematiky a sférické geometrie.Zdroj: www.mekbn.cz

Rádl František

 • 18. prosinec 1873, Domažlice
 • 28. únor 1965, Domažlice
Odborný učitel a ředitel domažlické měšťanské školy. Bydlel v čp. 105 na Týnském předměstí. Významný místní kulturní pracovník. Pomáhal v muzeu při uspořádání školských archivů a vypracoval jejich inventář. Rozpracoval a doplnil Kubrovy dějiny domažlického školství. V muzejní ročence za rok 1937 vyšla jeho studie Baar-Faster-Kramer. Dne 28. 6. 1919 byl zvolen starostou za Národně-socialistickou stranu. Dne 9. 2. 1920 se dobrovolně ze zdravotních důvodů vzdal svého úřadu, který po něm převzal Josef Pavlíček. F. Rádl do funkce nastoupil po Janu Ludvíkovi. Byl synem Františka Rádla, měšťana a mistra polocajchářského a Anny, rozené Randové. Otec M. Jensen-Rádlové, profesorky univerzity v Lundu a švagr mykologa V. Melzera. Byl bratrem babičky Otomara Hany.Zdroj: www.mekbn.cz

Rádl Matěj

 • 31. červenec 1876, Domažlice
 • 18. srpen 1945, Plzeň
Bydlel na Týnském předměstí čp. 194. Byl zvolen starostou za Živnostensko-obchodní stranu středostavovskou. Do funkce nastoupil po Václavu Pavlíkovi 17. 12. 1935 a vykonával ji do 12. 2. 1939, kdy bylo zastupitelstvo rozpuštěno Zemským úřadem v Praze a jmenován vládní komisař JUDr. Otakar Kalandra. Zastupitelstvo bylo rozpuštěno z důvodu rezignace většiny členů zastupitelstva při změně politického systému. Syn Václava Rádla, měšťana a mistra polocajchářského a Kateřiny, rozené Nové. Jeho portrét namaloval Rudolf Vojtěch Špillar.Zdroj: www.mekbn.cz

Rais Karel Václav

 • 4. leden 1859, Lázně Bělohrad
 • 8. červenec 1926, Praha
Český spisovatel s regionálním zaměřením na Podkrkonoší, představitel realismu a tzv. venkovské prózy, který svým dílem navazoval na Němcovou, Hálka a Světlou. Na Kdyňsko jej přivedl začátkem století jeho přítel J. Thomayer. Do okolí Kdyně pak umístil děj povídky Domov. Vyšla v časopise Zvon v roce 1903.Zdroj: www.mekbn.cz

JUDr. Randa Antonín

 • 8. červenec 1834, Bystřice nad Úhlavou
 • 6. říjen 1914, Dobřichovice
Oba rodiče se narodili v Domažlicích, otec byl advokát. Randa sám byl postupně právníkem, profesorem Univerzity Karlovy, děkanem České právnické fakulty. Byl jedním z hlavních tvůrců české právní vědy - je nazýván otcem českých právníků. Vystudoval gymnázium v Klatovech a práva v Praze. Byl univerzitním profesorem a členem Panské sněmovny, od roku 1908 prezidentem České akademie věd. Zasloužil se o zřízení České univerzity.Zdroj: www.mekbn.cz

Randa Hippolyt P.

 • 13. srpen 1836, Domažlice
 • 29. březen 1896, Domažlice
Pocházel z rodiny punčocháře Petra Randy. Vystudoval gymnázium v Klatovech, pak pražský seminář. Působil jako osobní kaplan a správce stadionského archivu v Koutě na Šumavě. První knížky o pamětihodnostech Českého lesa a o dějinách poutního místa na Kdyňsku vyšly německy, česky pak Historické pojednání o Lamingenovi pro náš lid na Domažlicku, netištěný rukopis O vzniku a původu Trhanovského zámku a nejznámější Chodové a jejich osudy. Rukopisy, které po Randovi zůstaly, vlastnil jeho prasynovec, spisovatel Josef Masopust.Zdroj: www.mekbn.cz

Randa Karel

 • 13. červen 1883, Domažlice
 • 20. září 1947, Mníšek pod Brdy
Maturoval na domažlickém gymnáziu, poté nastoupil na práva v Praze. Hudebně se vzdělával u J. Skalického. Byl členem, později 2. sbormistrem pěveckého spolku Čerchovan. Zpíval u sv. Víta a v jiných chrámech, soukromě vyučoval hudbu v Praze. Je autorem pochodů, tanečních skladeb a písní. Občanským povoláním byl úředník.Zdroj: www.mekbn.cz

Rank Josef

 • 10. červen 1816, Chalupy (okr. Domažlice)
 • 27. březen 1896, Vídeň
Narodil se ve vsi Chalupy na Domažlicku. Studoval na gymnáziu v Klatovech, přijímací zkoušky do tohoto gymnázia absolvoval v augustiniánském klášteře v Domažlicích. V roce 1848 kandidoval nejprve do vídeňského sněmu, čtyřmi hlasy prohrál proti druhému kandidátu (Fastrovi?), v témže roce byl zvolen jako druhý nejmladší poslanec za volební okres Horšovský Týn do frankfurtského parlamentu. V něm zastupoval umírněné liberální křídlo. Od roku 1861 se trvale usadil ve Vídni, kde působil jako novinář. Jeho dílo je realistickou oslavou rodné Šumavy. Napsal Aus dem Böhmerwald-Ze Šumavy (1843), Geschichten armer Leute-Příběhy chudých lidí (1853). Jeho dílem se měla inspirovat B. Němcová při psaní Obrazů z okolí domažlického-to vyvrátil historik E. Maur, který hodnotí dílo Němcové spíše jako odpověď Rankovi. Jak zmiňuje Josef Blau ve své kronice města Nýrska, byla na Rankově rodném domku odhalena 12. července 1885 pamětní deska.Zdroj: www.mekbn.cz

JUDr. Rašín Alois

 • 18. říjen 1867, Nechanice u Hradce Králové
 • 18. únor 1923, Praha
Český politik a ekonom, jeden z odsouzených v procesu s Omladinou. Účastnil se 1. Odboje, byl funkcionář Československé národní demokracie. V letech 1918-1919 a 1922-1923 působil jako ministr financí. Ještě dříve, roku 1911, zvítězil ve Staňkově ve volbách do Říšské rady. Pobýval i v penzionu Krásnohorská na České Kubici. Dne 5. ledna 1923 byl v Praze na jeho osobu proveden anarchistou atentát, na jehož následky 18. února umírá.Zdroj: www.mekbn.cz

Reček Karel

 • 26. srpen 1891, Mlečice
 • 2. září 1969, Domažlice
Středoškolský pedagog a od roku 1940 ředitel domažlického gymnázia.Zdroj: www.mekbn.cz

Regal Antonín František

 • 26. květen 1872, Domažlice
 • 7. srpen 1930, Tovačov
Původně katolický kněz, v roce 1920 vstoupil do nově vzniklé Církve československé husitské. Přítel Dr. Karla Farského.Zdroj: www.mekbn.cz

Regal Jan

 • 9. červen 1832, Domažlice
 • 9. červenec 1903, Domažlice
Vzdělání získal u Hyppolita Doubka, kněze kláštera augustiánů. Vstoupil do písařské praxe u magistrátu, později působil jako písař u soudu a u berního úřadu. Složil účetnické zkoušky a pracoval jako solicitátor v advokátní kanceláři Dr. Koželuha. Jeho manželka provozovala hostinskou živnost na náměstí č. 36. Hospoda získala brzy dobrou pověst a soustředila přední domažlickou společnost. Byla v ní roku 1860 založena i Měšťanská beseda. V roce 1868 byl J. Regal zvolen domažlickým zastupitelstvem za obecního úředníka a stal se i účetním městského pivovaru. Největší zásluhy má o rozvoj spořitelny, kde se stal účetním v témže roce a později i ředitelem. Na odpočinek odešel v r. 1900. Tchán Jakuba Růžka.Zdroj: www.mekbn.cz

Regal Karel

 • 6. prosinec 1857, Kdyně
 • 23. únor 1931, Chudenice
Narodil se ve Kdyni na náměstí č. 171. Studoval nejprve na domažlické reálce, poté na klatovském gymnáziu. Po absolvování Univerzity Karlovy v Praze působil krátce v Domažlicích a později na středních školách v Praze, Brně a nejdéle v Chrudimi. Napsal řadu divadelních her, esejí a sestavil tři slovníky. Je autorem Encyklopedického slovníku francouzsko-českého a Tělocvičného slovníku francouzsko-českého. Dále je spoluautorem tělocvičného názvosloví. Pohřben byl na hřbitově v Úboči.Zdroj: www.mekbn.cz

Regal Maxmilian

 • 16. únor 1874, Domažlice
 • 15. prosinec 1948, Sušice
Profesor působící v Plzni, literární historik, editor a autor pohádek, překladatel. Je autorem děl O básnickém díle sv. Čecha, Život a dílo K. Klostermanna, Rýbrcoul, Báje a pohádky klasického středověku. Přispíval do časopisů Český deník, Český zápas, Čech, Plzeňský kraj aj.Zdroj: www.mekbn.cz

Regal Vladimír Norbert

 • 2. březen 1894, Domažlice
 • 16. květen 1954, Rakovník
Pocházel ze sedmi dětí. Otec byl hostinským, matka pocházela ze starého měšťanského a hrnčířského rodu Hájků. Zahájil studium na gymnáziu, ze kterého odešel a pokračoval ve studiu keramické školy v Bechyni. Školu dokončil v roce 1916, několik let pak na ní působil jako externí učitel. Mimo keramiky se zabýval i malířstvím. Věnoval se akvarelu, lavírované kresbě a drobné grafice.Zdroj: www.mekbn.cz

Regálová Josefina

 • 17. březen 1854, Domažlice
 • 23. říjen 1933, Domažlice
Dcera domažlického lékaře A. Klementa. Vychodila Vyšší dívčí školu v Praze. Provdaná za lékaře A. Regála. V roce 1888 spoluzakládala Dobročinný a vlastenecký spolek paní a dívek Božena Němcová, v jehož čele stála 38 let. Podílela se na organizování besed a přednášek pro tento spolek a pro Literární jednotu. Je autorkou Rodinné kroniky, která vznikla v letech 1926-27 na podkladě dopisového a deníkového materiálu, který se v rodině dochoval.Zdroj: www.mekbn.cz

Reger Jan Václav

 • 5. leden 1670, Hradec Králové
Jako děkan působil v Domažlicích od 15. 9. 1653 do 17. 6. 1664.Zdroj: www.mekbn.cz

Reimer Karl

 • 19. květen 1873, Poběžovice
 • 23. září 1951, Lauingen
Narodil se jako syn hostinského Georga Reimera v Poběžovicích čp. 4. Absolvoval národní školu v rodném městě, střední školu v Plzni a vystudoval učitelský ústav v Českých Budějovicích. Poté krátce působil v Mnichově a Hostouni a po absolvování vojenské služby u c. k. pěšího pluku v Plzni nastoupil roku 1895 jako definitivní učitel na chlapeckou školu do Poběžovic. Tam působil do roku 1911. Věnoval se hudbě, v roce 1895 založil pěvecký spolek a stal se jeho čestným sbormistrem. Měl podíl i na založení dobrovolných hasičských sborů v Semněvicích, Vlkanově a Hvožďanech. Od roku 1911 učil na obecné škole v Praze-Karlíně. V roce 1921 se nervově zhroutil a musel být předčasně penzionován. Při svých letních pobytech v Poběžovicích vyučoval plavání, pořádal hudební slavnosti nebo koncerty v kostele. V listopadu 1938 se vrátil do Poběžovic. Po vypuknutí 2. světové války byl povolán jako učitel na národní školu, kde učil až do r. 1945. Řídil chlapeckou kapelu Böhmerwaldharmonie. Po vyhnání Němců se usadil se svou ženou v Lauingenu.Zdroj: www.mekbn.cz

MUDr. Rek Karel

 • 3. leden 2009
Narodil se pravděpodobně v roce 1928, koncem padesátých let sloužil jako příslušník PS ve Všerubech. Během lékařského dozoru při odstřelování budovy byl těžce zraněn do obou nohou vybuchlou náloží. V domažlické nemocnici, kam byl převezen, se seznámil se svou pozdější ženou a v roce 1960 se oženil. Jako obvodní lékař sloužil na počátku 60. let v Poběžovicích. Po odchodu z Poběžovic nemohl působit jako lékař a krátce byl zaměstnán v JZD u Velvar. Poté byl zaměstnán jako dětský lékař ve Velvarech. Později působil v Březnici na Příbramsku, kde vedl chrámový sbor. Poslední místo před důchodem bylo v Nepomuku. Zde manželé Rekovi spolupracovali s tamějším farářem P. Cibuzarem, pomáhali při opravách kostela. Karel Rek začal studovat Teologickou fakultu v Českých Budějovicích a 10. července 1993 byl ve svých pětašedesáti letech vysvěcen na jáhna. Jako jáhen pak působil doktor Rek v Pocinovicích a Slavíkovicích, poté vypomáhal v Kolovči. V Koutě a Pocinovicích vyučoval náboženství. Na sklonku života žil s manželkou ve Spáňově. Poslední léta života byl částečně ochrnutý a upoutaný na lůžko.Zdroj: www.mekbn.cz

Ret Vojtěch

 • 25. únor 1900, Radonice (okr. Domažlice)
 • 8. říjen 1938, Pranty u Nové Vsi u Kdyně (okr. Domažlice)
Dětství prožil v Domažlicích, pak žil ve Kdyni, kde působil jako náčelník Orla. Za mobilizace nastoupil jako dobrovolník k vojenskému útvaru SOS - Stráž obrany státu. Mezi Novou Vsí a Hyršovem byl na hlídce přepaden německými ordnery, postřelen do nohy a ubit. Velitel družstva J. Lauda byl při jeho hledání zastřelen. Vojtěch Ret byl po válce vyznamenaný Válečným křížem In memoriam. Diplom nesl podpis generála Svobody a vdově jej předal generál Boček. U Nové Vsi mu byl odhalen žulový pomník. Jeho dcerou je A. Procházková.Zdroj: www.mekbn.cz

Rett Jan

 • 1907
 • 1980
Obnova a prosté fungování školství v Horšovském Týně po skončení 2. světové války jsou neodmyslitelně spjaty se jménem Jana Retta. Do Horšovského Týna přišel v červenci 1945 a byl jmenován ředitelem měšťanské školy. Bylo především jeho zásluhou, že už od 1. září 1945 mohl být zahájen školní rok. Rett řídil úspěšně tuto školu pod různými názvy až do roku 1959, kdy byla postavena nová školní budova. Podařilo se mu zajistit její fungování po stránce materiální i vytvořit stabilní pedagogický sbor.Zdroj: www.mekbn.cz

Rhacotomus Viktorin

 • 1619, Sušice
Spolužák Jana Campana na školách v Domažlicích, Jihlavě a Klatovech. V letech 1595-1598 učil v Hradci Králové, poté odešel spravovat školu do Sušice. Roku 1600 se oženil s dcerou sušického konšela a stal se měšťanem. Provozoval sladovnickou činnost a v létech 1607 a 1616 se uvádí jako člen rady. Je autorem samostatných prací i drobných příspěvků.Zdroj: www.mekbn.cz

Rhaphigius Pavel

Vzdělání nabyl ve svém rodišti v Litomyšli, poté absolvoval pražskou akademii. Na ní byl roku 1595 povýšen na bakaláře. V letech 1605-1606 je správcem školy v Domažlicích. V roce 1608 byl vysvěcen na kněze. V letech 1614-1622 působil jako děkan v Mělníku.Zdroj: www.mekbn.cz

Ries Achác

 • 27. červen 1736, Hostouň
 • 31. prosinec 1770, Hostouň
Syn malíře Josefa Riese, působil v letech 1763-1770. Zdroj: www.mekbn.cz

Ries Josef

 • 1692
 • 9. květen 1758, Hostouň
Malíř a měšťan působící zejména v Hostouni. Otec Acháce Riese. Působil v letech 1724-1758. Roku 1725 pracuje v kostele v Hostouni, kde provádí zlacení andělů a maluje obraz do kaple Bolestné Panny Marie. V roce 1732 je činný v kostele v Hoře sv. Václava - Zmrtvýchvstání Krista, roku 1748 maluje 6 oltářních obrazů pro kostel v Semněvicích.Zdroj: www.mekbn.cz

PhDr. Richter Ernst

 • 23. březen 1914, Nový Kramolín
Absolvent plzeňského gymnázia a pražské filozofické fakulty. Zabýval se rozborem místních jmen na Horšovskotýnsku. Z jeho disertační práce Ortsnamen und Besiedlung des politischen Bezirkes Bischofteinitz (Místní jména a osídlení politického okresu horšovskotýnského) vyšel výbor ve vlastivědné knižnici Plánska (1939). Další práce vyšly v krajanských časopisech, zejména v plánských Heimatshefte. Po obhájení doktorátu se stal profesorem Obchodní akademie v severočeských Podmoklech. Za 2. světové války narukoval na frontu do německé armády jako tlumočník a působil v Rumunsku. Další jeho osud je neznámý.Zdroj: www.mekbn.cz

Ringelhahn František ml.

 • 13. duben 1755, Domažlice
Syn Františka Ringelhahna staršího, činný od roku 1780. V roce 1781 pracuje na bočních oltářích v kostele sv. Anny v Horšovském Týně. Zdroj: www.mekbn.cz

Ringelhahn František st.

 • 1705
 • 8. září 1789, Domažlice
Narodil se pravděpodobně v Praze (možná v Domažlicích). Do Domažlic přišel asi v roce 1740. Oženil se roku 1744 s vdovou Marií Plimlovou. Pracoval v kameni i ve dřevě. Podílel se na výzdobě kostela sv. Petra a Pavla v Horšovském Týně (soška Davida na zpovědnici - r. 1744), v roce 1746 tvoří pro kostel v Třebnici (soška na hlavním oltáři). V Domažlicích jsou jeho dílem 3 barokní pískovcové sochy na attice místního arciděkanského kláštera (rok 1746), dřevěné sošky sv. Norberta a Vojtěcha na hlavním oltáři a řezané sousoší sv. Anny s Pannou Marií na bočním oltáři sv. Anny. Nad štítem portálu klášterního kostela Augustiniánů jsou umístěny jeho sochy Bolestné Panny Marie a dvou světců. Pět soch světců je umístěno na zdi kláštera. Dále je autorem plastické výzdoby a sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1773 ve hřbitovní kapli v Domažlicích. V Milavčích zanechal stopu v podobě sochy světců na hlavním oltáři-1755 a anděla s desaterem na stříšce kazatelny. Otec Františka Ringelhahna mladšího.Zdroj: www.mekbn.cz

Rittstein Michael

 • 17. září 1949, Praha
Absolvoval Akademii výtvarných umění. Je čelným představitelem výtvarného seskupení 12/15. Přes léto se zdržuje a tvoří v Brnířově u Kdyně. Je malířem, věnuje se však i dalším výtvarným oborům. Jeho obrazy lze najít v řadě galerií, ilustruje knihy, spolupracuje s architekty, divadlem a filmem. Vytvořil např. scénu k filmu podle L. Klímy V žáru královské lásky. V současnosti se věnuje především vlastnímu pojetí krajinářské tvorby, ve kterém jsou hlavním motivem pocity, které získává ze vzpomínek a pobytu v Brnířově. Vybírá si tragikomické náměty, pracuje s nadsázkou. Je autorem obrazů Zhurta, Nosič chleba, litografie Trio, Zdárné těsto. Vytvořil obraz se sportovní tématikou pro olympijské hry v Pekingu a sportovní epopej o několika obrazech pro Český olympijský dům v Londýně 2012.Zdroj: www.mekbn.cz

Roh Jan

 • 1491, Domažlice
 • 11. únor 1547, Mladá Boleslav
Narodil se v Domažlicích v rodině hrnčíře Mikuláše Roha, který měl na předměstí hrnčířskou dílnu a na náměstí dům. Vyučil se tkalcem, později se rozhodl stát se bratrským knězem. Učednická léta prožil v Litomyšli pod vedením jednoho ze zakladatelů jednoty Vavřince Krasonického. Tam se podrobně seznamoval s německými reformačními názory. Pro svou dobrou znalost němčiny býval vysílán církví k jednání do ciziny. Osobně se znal s reformátorem Martinem Lutherem a do češtiny přeložil jeho nejdůležitější myšlenky. Ovládal i latinu. Roku 1529 byl zvolen biskupem Jednoty bratrské a bývá tak považován za předchůdce Jana Blahoslava a tím i nepřímo Jana Ámose Komenského. Byl autoritou nejen ve věcech církevních, ale i velkým znalcem češtiny, ač prý do smrti „po domažlicku zadrhoval“, jak o něm napsal Jan Blahoslav. Největší zásluhu si získal vzornou úpravou knih, které čeští bratři vydávali. Uskutečnil některé jazykové úpravy-nahradil tehdy používané uo zjednodušeným ů. Řadu úprav převzal právě Jan Blahoslav do Gramatiky české. K jeho dalším zásluhám patří skvostné první vydání bratrského zpěvníku Písně chval božských z roku 1541 v renesanční pražské tiskárně Pavla Severína z Kapí Hory, Německý zpěvník (1531) a proslulá Bratrská konfese (vyznání víry). Do kancionálu Písně chval božských přejal jednu píseň Jana Sylvána. Roku 1936 byla z rozhodnutí městské rady jeho jménem pojmenována ulice z Dolejšího předměstí k tzv. Hvízdalce.Zdroj: www.mekbn.cz

Röhrich Josef

 • 12. květen 1912, Rozhovice (okr. Chrudim)
 • 27. září 1938, Lísková (okr. Domažlice)
Mezi roky 1930-1932 absolvoval prezenční službu u hudební čety pomocné roty p. pl. 46, následně zůstal v armádě jako délesloužící. V dubnu roku 1938 ukončil službu jako četař přestupem k fin. stráži. Byl zařazen na odd. fin. stráže Haselbach (Lísková). Padl dne 27. září 1938 u obce Černá Řeka (průstřel krku). Zpopelněn byl v Pardubicích.Zdroj: www.mekbn.cz

Rokovský Martin

Měšťan působící ve Stříbře. Roku 1607 mu věnoval Fridrich Kropilius verše ve spisu Strena tertia. K jeho jmenování císařským rychtářem byl vydán blahopřejný sborník. Je autorem drobných příspěvků.Zdroj: www.mekbn.cz

Rosacius Adam ml.

V roce 1609 byl zapsán na akademii v Altdoru, roku 1616 je přijat do koleje Rečkovy na Pražské akademii. V roce 1618 byl povýšen na bakaláře, r. 1618 dosazen na domažlickou školu jako správce a téhož roku povolán ke konzistoři ve sporu o slib manželský.Zdroj: www.mekbn.cz

Rosinus Jan

 • 6. prosinec 1583, Domažlice
Roku 1557 byl zapsán na škole ve Wittenbergu, kde však vážně onemocněl a vrátil se do vlasti. V roce 1562 se stal bakalářem a roku 1564 mistrem. Pak odešel řídit školu v Domažlicích, ale brzy opustil školskou službu a oženil se (1566?). Následně působil v městské správě až do své smrti. Je autorem rozsáhlých spisů i drobných příspěvků.Zdroj: www.mekbn.cz

Ing. Roškot Kamil

 • 29. duben 1886, Vlašim
 • 12. červenec 1945, Paříž
V roce 1934 vytvořil návrh na rekonstrukci štítů domů na domažlickém náměstí, v téže době pracoval s profesorem gymnázia malířem Janem Trefným na návrhu památníku bitvy u Domažlic roku 1431, který měl být umístěn na Baldově. Bratr malířky Anny Roškotové. Zdroj: www.mekbn.cz

Roškotová Anna

 • 9. únor 1883, Vlašim
 • 5. říjen 1967, Praha
Malířka působící na Chodsku, z tohoto regionu i často námětově čerpala. Sestra architekta Kamila Roškota.Zdroj: www.mekbn.cz

Roth Jan Jindřich

 • 4. březen 1715, Domažlice
Činný v letech 1684-1713. V roce 1691 provádí štafírování nového oltáře v mířkovském kostele.Zdroj: www.mekbn.cz

doc. PhDr. Roubík František, DrSc.

 • 31. červenec 1890, Jindřichův Hradec
 • 5. květen 1974, Praha
Archivář, historik, regionalista a vysokoškolský pedagog. Je autorem publikací Chodské majestáty, Dějiny Chodů u Domažlic, Zápas Chodů za svobodu či nedokončených Dějin Domažlic.Zdroj: www.mekbn.cz

Roudnický Josef

 • 3. červen 1898, Benešov
 • 21. září 1942, Osvětim
Působil jako pokladník Náboženské obce židovské v Domažlicích. Zemřel v nacistickém koncentračním táboře Osvětim.Zdroj: www.mekbn.cz

Roudnický Pavel

 • 20. květen 1926, Domažlice
 • 28. únor 1945
Student, zemřel v koncentračním táboře v závěru 2. světové války.Zdroj: www.mekbn.cz

Royt Jakub

 • 29. srpen 1860, Domažlice
 • 10. leden 1890, Domažlice
Narodil se v domě čp. 74 město (který je dnes již zbořen) v rodině ševcovského tovaryše Jana Royta, který byl majitelem prvního domažlického obchodu s ovocem. Uměleckou dráhu začal v dílně sochaře Aloise Amorta v Olomouci, se kterým se seznámil za Amortových pobytů v Domažlicích. Odborné vzdělání si pak doplnil na akademii v Mnichově, pracoval samostatně i s jinými ve Vídni, v Pešti a v Praze. Největší rozmach tvůrčí aktivity prožíval ve Vídni, kde spolupracoval na výzdobě dvorního Velkého divadla. Umělecká pozůstalost byla získána pro Průmyslové muzeum v Domažlicích. Je autorem soch Geologie a Mineralogie na průčelí Národního muzea v Praze. Na jubilejní výstavě v Praze roku 1891 byla vystavena Pravda vítězí z roku 1889. Účastnil se soutěže na fontány před Rudolfinem dvěma návrhy, z nichž jeden byl poctěn cenou. Onemocněl tuberkulózou a rok před smrtí se vrátil do Domažlic, kde žil v domku čp. 81 na Bezděkovském předměstí-proti brance. Pohřben je na hřbitově u sv. Jána, později jeho ostatky nechala sestra Marie přenést na nový hřbitov vpravo od hlavního kříže. Roku 1935 mu byl v Domažlicích postaven pomník (naproti ZŠ Komenského). Otomar Hana uvádí datum odhalení pomníku 13. 11. 1938. Busta na pomníku je dílem sochaře V. Amorta, žulový pylon pochází od kamenického mistra Josefa Štěpánka z Havlovic a základy byly vyzděny místním stavitelem Aloisem Procházkou. Pomník věnovala sestra Marie Wallnerová. Pozn.: Měsíc narození uvádí Toman srpen, Kalendárium osobností záp. Čech na roku 1995 a Otomar Hana zmiňují prosinec.Zdroj: www.mekbn.cz

JUDr. Rozsypal Antonín

 • 7. září 1866, Domažlice
 • 30. duben 1937, Praha
Mezi léty 1933–1935 působil jako zemský prezident Podkarpatské Rusi.Zdroj: www.mekbn.cz

Rožmitálský Václav

V roce 1610 studoval na škole v Českém Brodě, roku 1614 se stal bakalářem na Pražské akademii, později byl učitelem v Domažlicích. Zde byl v roku 1619 přijat za spolusouseda obce. Je autorem drobných básnických příspěvků.Zdroj: www.mekbn.cz

Rudal Josef

 • 9. říjen 1938
Do Meclova se přistěhoval se dvěma bratry. Jeden z nich byl zakládajícím členem české menšinové školy a dokonce se u něj v domě i učilo, než byla česká škola postavená. Dne 3. října 1938 přišlo Josefa Rudala coby známého antifašistu zatknout 5 místních fašistů. Při útěku byl J. Rudal postřelen a po převozu do nemocnice zemřel. Pochován byl na místním hřbitově.Zdroj: www.mekbn.cz

Růžek Jakub

 • 26. říjen 1849, Milavče
 • 27. květen 1927, Domažlice
Narodil se v Milavčích čp. 17 „U Chaloupků“. Studoval na nižší reálce v Domažlicích, pak na učitelském ústavu v Českých Budějovicích. V roce 1868 byl ustaven na dívčí školu v Domažlicích, kde jako učitel působil 37 let až do roku 1905, kdy byl jmenován řídícím učitelem na tzv. selské škole. Poté učil němčinu na měšťanské dívčí škole až do r. 1914. Do penze odešel v roce 1912-tehdy také obdržel čestný titul „ředitel škol v. v.“. V období let 1901-1907 byl zvolen za člena okresní školní rady. Byl pokladníkem Budče od jejího založení po dobu 43 let a pokladníkem Podpůrného spolku učitelského od jeho založení do r. 1918. Od založení odboru Ústřední matice školské byl také jejím pokladníkem, později předsedou a pokladnu vedl až do své smrti. Rovněž v Sadařské jednotě byl jednatelem od jejího založení až do své smrti. Spolupůsobil při zřizování zdejších sadů, osazování stromů v městě i nejbližším okolí a podílel se na založení rozsáhlé ovocnářské zahrady Sadařské jednoty. Po řadu let byl pokladníkem Červeného kříže, jednatelem Hedvábnického spolku (a to po celou dobu trvání 1865-1873). Na průmyslové škole pokračovací učil od roku 1895 do r. 1910. Před válkou byl po několik období členem obecního zastupitelstva. Získal řadu ocenění a vyznamenání. Roku 1893 mu byl udělen diplom za řízení a provedení Hospodářské, průmyslové a národopisné výstavy pro západní Čechy v Domažlicích, v roce 1912 byl jmenován čestným členem Sadařské jednoty v Domažlicích.  Roku 1914 mu bylo uděleno čestné uznání jako předsedovi Ústřední matice školské za 30 let obětavé práce, roku 1915 mu za pokladnictví a dobré služby v Červeném kříži bylo uděleno čestné uznání 2. třídy a příslušná medaile. V roce 1922 obdržel diplom od výkonného výboru zahradnické výstavy za spolupráci a uspořádání výstavy. Jeho pohřbu se zúčastnily žákyně dívčí školy za doprovodu svých učitelů i učitelů z celého okresu. Nad hrobem promluvil předseda Budče Jiří Votruba a za odbor ÚMŠ a Sadařskou jednotu okresní pomolog Josef Malý. J. Růžek byl tchán Jana Paroubka a zeť Jana Regala.Zdroj: www.mekbn.cz

Růžek Josef

Z Československa odešel 29. 8. 1948. Získal stipendium na studium architektury v Oxfordu, poté odešel do USA, kde studium dokončil. Pracoval jako architekt, naposledy u First Interstate Bank. Často navštěvuje Českou republiku, kde organizuje oslavy výročí osvobození.Zdroj: www.mekbn.cz

Růžek Václav

 • 31. červenec 1922, Starý Klíčov
 • 25. červenec 1944, Linz
Bohoslovec, byl zabit při náletu v Linzi, kde byl totálně nasazen.Zdroj: www.mekbn.cz

Rybařík Jaromír Alois

 • 10. červen 1904, Domažlice
 • 26. srpen 1942, Waldheim
Majitel knihkupectví, byl zatčen 10. 12. 1940. Zahynul v nacistické věznici ve Waldheimu.Zdroj: www.mekbn.cz

Rybička Josef P.

 • 29. září 1864, Slavíkovice
 • 1948
Kněz, konzistorní rada, propagátor turistiky a autor odborných publikací. V letech 1902-1929 působil jako profesor náboženství na gymnáziu v Písku. Je autorem děl Město v lesích-Písek, Vycházky v okolí píseckém. Zdroj: www.mekbn.cz