FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Necker Severin

 • 6. listopad 1688, Würzburg
Malíř belgického původu. Namaloval obrazy pro augustiniánský klášter v Pivoni, roku 1785 je koupil konvent kláštera augustiniánů v Domažlicích, kde byly místěny v letním refektáři. Je i autorem oltářního obrazu v kostelíku na Hrůbku u Draženova.Zdroj: www.mekbn.cz

Nedvěd Antonín

 • 17. květen 1895, Domažlice
 • 8. březen 1941, Výmar
Redaktor Nové doby, zatčen 4. 9. 1939 v Plzni. Zemřel ve Výmaru po převozu z koncentračního tábora Buchenwald. Pozn.: Kunc udává datum úmrtí 8. 3. 1944.Zdroj: www.mekbn.cz

Neid František

 • 1876
 • 1949
Když v roce 1936 vzniklo německé „Vlastivědné muzeum pro Horšovský Týn a okolí“, jmenoval purkmistr Antonín Hentschl jeho správcem Františka Neida, vrchního oficiála na odpočinku. Ten začal na radnici shromažďovat historické a umělecké předměty, staré písemnosti a knihy. V roce 1945 převzal tyto muzejní sbírky František Frič a Neid a stal se jeho nepostradatelným pomocníkem. Se souhlasem MNV byl přijat za pracovníka českého muzea. Shromáždil po okrese 60 historických předmětů, které následně odevzdal instituci. Po smrti Františka Friče v r. 1947 převzal správu muzea Jan Kvídera a společně s Neidem provedli rozsáhlý svoz starožitností z celého okresu a zachránili tak mnoho historických i uměleckých památek před zničením.Zdroj: www.mekbn.cz

Němcová Božena

 • 4. únor 1820, Vídeň
 • 21. leden 1862, Praha
Česká spisovatelka, jejíž původ i datum narození není přes snahy badatelů a literárních historiků dosud plně objasněn, pobývala několik let i na Chodsku. Do Domažlic se přistěhovala s manželem 20. září 1845. Zde a od roku 1847 ve Všerubech prožila jedno z literárně nejúspěšnějších období svého života.. V té době měla již 4 děti. Němcová se tehdy zhrozila nad kulturní i národní zaostalostí zdejších měšťanů i okolních sedláků a ve svém vlasteneckém hnutí tu začala šířit vlasteneckou osvětu. Stala se také vlastně první folkloristkou Chodska - sbírala a zapisovala vše: pohádky a pověsti, písničky, říkadla a přísloví, lidové zvyky a obyčeje. Dojmy z města i okolí vyjádřila v národopisných črtách a dopisech. Její příspěvky byly otiskovány v Květech a České včele v letech 1845 a 1846 a později vydány pod souborným názvem Obrazy z okolí domažlického. Z pobytu v Domažlicích načerpala B. Němcová i náměty některých pohádek, např. Chytrá horákyně, Spravedlivý Bohumil, Alabastrová ručička, Čertův švagr. Krajem a lidmi jsou inspirovány povídky Dlouhá noc, Domácí nemoc, Karla. Děj této povídky umístila do Stráže. Tam se odehrává i část děje Pohorské vesnice. Vzorem pro postavu Jozy z Pohorské vesnice se stal muzikant Jan Konop z Mrákova, zvaný Hondza Kubuc. Z domažlického prostředí vznikla povídka Rozárka. Roku 1895 byla zásluhou Vlasteneckého spolku paní a dívek Božena Němcová odhalena pamětní deska od sochaře Čeňka Vosmíka na rohovém domě na náměstí, kde B. Němcová žila. Boženu Němcovou i její děti léčil za jejího pobytu zde domažlický lékař Antonín Klement. Po příjezdu do Všerub se Němcová osobně seznámila s ranhojičem a historikem G. L. Weiselem, autorem fejetonu Der Chodenprozess, kde se objevuje pověst o Kozinovi. V Obrazech z okolí domažlického popisuje svou návštěvu v Újezdě a do tohoto dějového rámce zasazuje vyprávění devadesátileté stařenky o původu chodských privilegií a o Kozinovi. Půvabné vyprávění o obléhání města Medolián, jehož se zúčastnili i Chodové, mezi nimiž byl i jakýsi Psůtka, který vypozoroval, jak psi skrytou dírou z města vybíhají a znovu se do něj vracejí, objasňuje, jak vlastně Chodové ke jménu Psohlavci přišli. Silně na Němcovou zapůsobila i krása zdejší krajiny, zvláště pak obdivovala Šumavu. S přáteli organizovala četné vlastenecké výlety, např. na hrad Rýzmberk s tehdy novou rozhlednou. Pobyt Boženy Němcové pak nenapodobitelně zachytil v knize Paní komisarka Jindřich Šimon Baar.Zdroj: www.mekbn.cz

Němec Jan

 • 12. prosinec 1906, Chotiměř
 • 30. září 1992, Mšené u Mělníka
Autor odborných přírodovědných, ochranářských a vlastivědných prací. Po vychození měšťanské školy v Domažlicích absolvoval učitelský ústav Plzni. Jako učitel působil na Kladensku, Berounsku nebo Mělnicku. V roce 1969 byl nálezcem vzácných starověkých kamených nástrojů.Zdroj: www.mekbn.cz

Němec Jaroslav

 • 21. duben 1915, Velká Galanta (Slovensko)
 • 15. srpen 1981, Domažlice
Tajemník Okresního výboru KSČ v Domažlicích. Bydlel na Bezděkovském předměstí čp. 383 a od srpna 1959 na náměstí čp. 1 (radnice). Člen Komunistické strany Československa. Po Josefu Hůlovi vykonával od 29. 5. 1957 do 31. 12. 1959 funkci předsedy MNV a od 1. 1. 1960 po tři volební období funkci předsedy MěstNV - až do 18. 6. 1969. Jeho nástupcem se stal Jaroslav Weber, syn Jaroslava Němce a Anny, rozené Soukupové.Zdroj: www.mekbn.cz

doc. Ing. arch. Němec Jiří, CSc.

 • 30. září 1930, Domažlice
 • 11. červenec 1993, Praha
Absolvent domažlického gymnázia. V polovině 50. let dostudoval na ČVUT v Praze, na Fakultě architektury a pozemního stavitelství. Pracoval v Ústavu školských staveb a v Agroprojektu v Praze, od roku 1964 působil na katedře urbanismu ČVUT. Byl oblíbeným pedagogem a uznávaným teoretikem urbanismu. Podle jeho návrhu, vypracovaného s kolegou arch. K. Marholdem, bylo postaveno Moravské předměstí v Hradci Králové. Syn primáře domažlické nemocnice MUDr. Rudolfa Němce.Zdroj: www.mekbn.cz

MUDr. Němec Rudolf

 • 28. prosinec 1898, Slaný
 • 10. prosinec 1978, Domažlice
Mládí prožil v Hradci Králové. Lékařskou fakultu v Praze ukončil v roce 1923. Byl významnou osobností Domažlic třicátých až šedesátých let. Velký milovník přírody a jezdeckého sportu, lyžař a vášnivý turista. Za války působil v odbojové skupině Niva, byl vyznamenaný čsl. vojenskou medailí Za zásluhy I. stupně (udělena roku 1946). Působil jako primář domažlické nemocnice od roku 1931. V roce 1953 byl komunisty zatčen pro údajné neposkytnutí lékařské péče. Ve věznicích v Domažlicích, Stodě a Plzni prožil více než rok, poté bylo proti němu trestní řízení zastaveno. Po propuštění z vězení se nemohl vrátit do domažlické nemocnice a proto působil ve Vrchlabí, Jičíně a Sušici. Důchodová léta prožil v Domažlicích. I ve vysokém věku pomáhal jako obvodní lékař. Dne 23. 2. 1996 se stal in memoriam čestným občanem města. V Kalendáriu osobností západních Čech na rok 1998 je uvedeno jako rodné město i místo úmrtí Praha.Zdroj: www.mekbn.cz

Němeček Heřman

 • 18. leden 1877, Komárov u Hořovic
Malíř a ilustrátor působící v Paříži. Studoval Umělecko-průmyslovou školu v Praze v letech 1897-1900 a speciální školu prof. Hynaise na pražské akademii v letech 1900-01. Několik let pobyl na akademii v Mnichově, pak přesídlil do Domažlic. Jeho obrazy reprodukovaly časopisy Zlatá Praha, Světozor, Leipziger illustrierte Zeitung aj. V srpnu 1910 a 1918 pořádal výstavy v Domažlicích. Roku 1918 se přihlásil do čs. zahraničního vojska ve Francii. Ve Francii maloval obrazy z bojišť, např. Nástup střelců či Hřbitov v Terronu. Roku 1919 vystavoval v Praze 22 prací na výstavě Obrazy z bojišť Francie. Později maloval podobizny, obrazy dekorativní, ale hlavně byl činný ve Francii jako ilustrátor. Ilustroval romány Zolovy, Dostojevského, George Sandové.Zdroj: www.mekbn.cz

Němeček Jan

 • 27. leden 1946, Koloveč
Studium Střední průmyslové školy strojnické v Plzni ukončil v roce 1965. Od roku 1968 pracoval v podniku Škoda Plzeň jako průmyslový výtvarník. V oblasti designu se zaměřuje převážně na tvarování strojů a projektování výrobních pracovišť. Získal ceny za vynikající průmyslový design a za nejlepší výrobek v oboru.Zdroj: www.mekbn.cz

Nepil František

 • 10. únor 1929, Hýskov u Berouna
 • 8. září 1995, Praha
Prozaik, humorista a autor dětské literatury. Po ukončení obchodní akademie pracoval jako propagační referent n. p. Čs. hotely, jako propagační textař podniku Merkur v Praze, jako redaktor Čs. rozhlasu. Od roku 1972 byl spisovatelem z povolání. Často navštěvoval Domažlice a Chodsko. Dne 31. 7. 1984 uzavíral výstavu MUDr. Vl. Böhma, 20. 9. 1992 s ním uspořádala besedu Knihovna Boženy Němcové. Pravidelně zajížděl na návštěvy k malířce L. Jiřincové do Pece pod Čerchovem. Je autorem fejetonu Svatý Prokope, oroduj za Pec v knize Dobrou a ještě lepší neděli.Zdroj: www.mekbn.cz

Neubauer Antonín

 • 10. duben 1761, Domažlice
 • 6. červen 1827, Domažlice
Zakladatel textilní manufaktury. Zasloužil se o rozvoj průmyslu a obchodu ve městě. Jako oficiál v městské radě působil od roku 1786, poté se stal purkmistrem. Pohřben je na hřbitově U Svatých.Zdroj: www.mekbn.cz

MUDr. Ninger František, DrSc.

 • 31. srpen 1886, Doksany
 • 31. květen 1966, Praha
Od roku 1897 žil s rodiči v Domažlicích, kde byl jeho otec František finančním kontrolorem. Na domažlickém gymnáziu maturoval v roce 1904. Roku 1919 se stal řádným docentem a v roce 1927 definitivním profesorem nosního, krčního a ušního lékařství na univerzitě v Brně, kde založil a vedl kliniku ORL. Jeho literární dílo sestává z četných prací básnických a prozaických. Byl také laickým teologem Českobratrské církve evangelické a spoluzakladatelem Kostnické jednoty. Zdroj: www.mekbn.cz

Ninger František

 • 6. únor 1862, Chotěboř
 • 18. červen 1938, Brno
Narodil se ve staré měšťanské rodině. Jeho otec Karel Ninger byl obchodníkem a dlouhá léta i starostou města Chotěboře. Častým hostem v rodině byl F. L. Rieger. Po absolvování reálky v Kutné Hoře odešel studovat chemii na České vysoké učení technické. Dráhu chemika začal v cukrovaru v Doksanech u Roudnice a poté působil v dalších v Praze, u Čáslavi, v Berouně, u Mladé Boleslavi. Do Domažlic nastoupil v roce 1898 jako vrchní kontrolor technické finanční služby. Již ve svých dřívějších působištích se podílel na organizování kulturně-společenského života. V roce 1899 dal podnět k založení Hudebního a pěveckého kroužku v Domažlicích, který i sám vedl. Toto sdružení pak vedlo k založení pěveckého spolku Čerchovan, jehož byl prvním předsedou. Zvolen byl na jeho ustavující schůzi 21. 4. 1901. V prosinci roku 1902 byl přeložen do Plzně, v roce 1919 pak do Brna, kde působil jako vládní rada do roku 1929, kdy odešel na odpočinek. Byl pohřben do rodinného domu ve svém rodném městě. Otec MUDr. Františka Ningera. Pozn.: Podle O. Hany narozen roku 1860.Zdroj: www.mekbn.cz

Nizenius Václav

Od roku 1587 působil jako učitel v Domažlicích. V roce 1596 byl přijat za měšťana. Roku 1600, kdy byl městským písařem, mu napsal J. Campanus verše. Byl dvakrát ženatý. Je autorem drobných příspěvků, např. verše pro Matyáše Campana.Zdroj: www.mekbn.cz

Nopová Lída

 • 9. květen 1947, Domažlice
Rodiče žili v Klenčí pod Čerchovem. Navštěvovala LŠU v Domažlicích. Absolvovala konzervatoř, působí na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Jako zpěvačka populární hudby spolupracovala s Karlem Gottem, Pavlem Bobkem a se skupinou Bezinky.Zdroj: www.mekbn.cz

Nosil Jan

 • 9. květen 1893, Čermná
 • 14. únor 1943, Osvětim
Opatrovník v zemském ústavu pro choromyslé v Praze - Bohnicích. Byl zatčen 28. 9. 1942 pro kolportáž ilegálních časopisů a účast na sbírkách peněz pro rodiny uvězněných a popravených. Následně byl deportován do nacistického koncentračního tábora Osvětim, kde zahynul.Zdroj: www.mekbn.cz

Nosil Jaroslav

 • 6. únor 1896, Babylon
 • 17. květen 1945, Praha
Narodil se na hradle č. 17 jako syn strážce trati Josefa Nosila a jeho manželky Anny, rodem Kocourové. Oba rodiče pocházeli z Močerad u Kolovče a tam také jejich děti prožívaly volný čas. Po krátkém studiu na domažlickém gymnáziu pokračoval Jaroslav na odborné průmyslové škole v Plzni a po maturitě si doplnil gymnazijní vzdělání. Působil na gymnáziích, od roku 1920 učil na obchodních školách. Byl činný jako profesor Obchodní akademie v Praze. Byl spoluautorem našich prvorepublikových učebnic a podílel se také na tvorbě osnov pro jazykovou výuku na středních školách. Je autorem knihy Poznejte němčinu (1942) a Problém vyučování německé konverzace (1935). Profesor českého, francouzského a německého jazyka.Zdroj: www.mekbn.cz

Novacius z Ružomberka Mikuláš

 • 1555
Do Domažlic přišel z Vodňan na přání Prokopa Lupáče z Hlaváčova. Stal se správcem školy. Od roku 1588 zasedal nepřetržitě v městské radě až do roku 1620. Po tomto roce odešel do Falce, kde později zemřel. Vlastní literární dílo není známé, místo v dějinách humanistické literatury si zasluhuje jako štědrý podporovatel latinsky i česky píšících autorů. Nováciovou zásluhou se věnoval studiu Jan Campanus Vodňanský.Zdroj: www.mekbn.cz

Novák Arne

 • 2. březen 1880, Litomyšl
 • 26. listopad 1939, Polička
Syn spisovatelky Terezy Novákové poznal Chodsko a Domažlice při prázdninovém pobytu s matkou v penzionu na České Kubici v roce 1899. Pobyt na něj zapůsobil tak hluboce, že se rozloučil verši, které zachycují nostalgii loučení se s podzimním krajem i evokují představu Vavřinecké pouti. Na Chodsko se vrátil několikrát. Přednášel v Domažlicích o Boženě Němcové, při odhalení pamětní desky K. M. Čapka Choda přednesl slavnostní projev. Patřil k našim předním literárním kritikům a historikům. Nejvýznamnějším jeho dílem jsou Stručné dějiny literatury české (1933).Zdroj: www.mekbn.cz

Novák Josef P.

 • 5. prosinec 1915, Čavišov (Bílovec)
 • 22. prosinec 1997, Nepomuk
Byl ordinován 1. 5. 1940 v Českých Budějovicích. Jako administrátor působil v Domažlicích od 7. 4. 1949 do 11. 9. 1950.Zdroj: www.mekbn.cz

MUDr. Novák Václav, CSc.

 • 5. srpen 1932, Dub u Vodňan
Vystudoval gymnázium v Prachaticích a lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Pracoval v anatomickém ústavu, později jako asistent na chirurgické klinice v Plzni. Absolvoval studijní pobyt v USA, po návratu byl členem týmu, který provedl první transplantace ledvin, které se v Plzni prováděly. V sedmdesátých letech, v době normalizace, musel opustit své místo a stal se primářem stodské chirurgie. Byl zde natolik výraznou osobností, že se stal předlohou pro tři literární příběhy stodského lékaře a spisovatele V. Grubera. Později přešel do domažlické nemocnice, kde se rovněž stal primářem chirurgie. V roce 1997 odešel do důchodu. Zastupitelstvo města Domažlice dne 12. 12. 2007 schválilo udělení pamětní medaile za zásluhy o rozvoj nemocnice v Domažlicích.Zdroj: www.mekbn.cz

Novák Zdeněk

 • 18. září 1952
Od roku 2006 člen Rady města, předseda Výboru pro dopravu, bezpečnost a informatiku. Povoláním advokát. Rozvedený, dvě dospělé děti.Zdroj: www.mekbn.cz

Nováková Teréza

 • 31. červenec 1853, Praha
 • 13. listopad 1912, Praha
V roce 1899 trávila prázdniny ve Vuršrově penzionu na České Kubici spolu se svým synem Arne Novákem. Z pobytu na Chodsku vytěžila materiál ke studii Z potulek po chodském kraji.Zdroj: www.mekbn.cz

Nový Václav P.

 • 7. prosinec 1870, Domažlice
 • 4. červenec 1939, Domažlice
Absolvoval domažlické gymnázium, bohosloveckou fakultu v Praze, byl ordinován 16. 7. 1893 v Praze. Poté odešel do Žlutic jako kaplan, následně působil ve Velvarech. Dne 18. 7. 1917 byl jmenován děkanem v Domažlicích, roku 1934 se stává prvním arciděkanem.Zdroj: www.mekbn.cz

Nozar Josef

 • 2. květen 1930, Domažlice
Trenérskou kariéru započal v roce 1956. Začínal v Holýšově, v tamním SVA, kde se spolupodílel na vybudování atletické dráhy a kde byl mezi roky 1951-1971 i předsedou. Poté působil v Ostrově nad Ohří, kde založil atletický oddíl. Je autorem odborné práce „Jak pečujeme o talentovanou mládež pro lehkou atletiku“ z roku 1967.Zdroj: www.mekbn.cz

Nushart Ladislav

 • 8. prosinec 1981, Stod
Je autorem několika set písní (např. Už troubějí na horách jeleni). Mnoho jeho textů zhudebnil skladatel a kapelník Starošumavské dechové muziky Karel Polata.Zdroj: www.mekbn.cz

prof. MUDr. Nusshardt Willibald

 • 7. červenec 1784, Horšovský Týn
 • 30. květen 1847, Praha
Narodil se v Horšovském Týně jako syn místního ranhojiče Františka Nusshardta. V 18 letech získal titul magistr chirurgie a porodnictví na pražské univerzitě, doktorát získal v roce 1812. Roku 1813 se stává asistentem teoretické medicíny a v roce 1825 primářem Všeobecné nemocnice v Praze. Jako profesor měl veřejné přednášky o významu očkování. Několik let vedl spolu s prof. Krombholzem lazaret pro lidi postižené cholerou. Napsal mnoho odborných lékařských publikací. V roce 1836 mu byl udělen titul císařský rada a civilní zlatá čestná medaile za zásluhy. Roku 1843 byl jmenován generálním ředitelem veškerých pražských nemocničních ústavů. Získal také ruský císařský titul „rytíř Řádu svatého Vladimíra“.Zdroj: www.mekbn.cz