FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Lagaeus Matouš

Autor latinských veršů, v letech 1610-1613 studoval v Rakovníku. Z té doby také pocházejí jeho drobné příspěvky.Zdroj: www.mekbn.cz

Lamingen z Albenreuthu Wolf Maxmilián

 • 20. listopad 1634, Chodský Újezd
 • 2. listopad 1696, Trhanov
Majitel trhanovského panství a zámku. Nejmladší ze čtyř dětí Volfa Viléma z Lammingenu a Albenreuthu. Sňatek uzavřel jako čtyřicetiletý v roce 1674 s vdovou po prezidentu české komory Alexiovi z Mitrovic Kateřinou Polyxenou, rozenou Popelovou z Lobkovic. Česká kultura a jazyk mu byly cizí, nedochoval se jediný český písemný projev. Byl schopný ekonom. Teprve za něj se na Chodsku rozvinulo režijní vrchnostenské podnikání, jinde běžné již v 16. století. Územně rozdrobené panství zděděné po otci dokázal účelně zkoncentrovat a zaokrouhlit. S novými statky získal nejen řadu vsí, ale i dvě městečka a tím se zbavil tržní závislosti na Domažlicích. Poblíž Nemanic vybudoval skelnou huť, v nynější Peci pod Čerchovem železárnu, pro niž na panství pracovalo pět hamrů, ve Kdyni založil manufakturu na výrobu mlynářských plátýnek a punčoch. Do sporů s Chody se dostával pro omezování jejich rozsáhlé samosprávy a různých hospodářských výsad a zejména pro odpor Chodů k robotě. Chodové žádali o potvrzení svých privilegií, protestovali proti robotám a různým projevům nevolnictví a současně zpochybňovali legalitu prodeje chodského zboží z královských lesů Lammingenovi. Podařilo se jim získat zkušené advokáty, kteří nashromáždili přesvědčivé argumenty na podporu jejich věci. Bratři Lammingerové se postavili k požadavkům svých poddaných od počátku velmi rozhodně na odpor. Tvrdošíjný postoj Chodů jim překážel v jejich úsilí zvýšit hospodářský výnos panství, navíc urážel i jejich šlechtické sebevědomí. Využili některých netaktických činů Chodů a obvinili je ze vzpoury, hrozící přeskočit i na jiná panství. Zejména Wolf Maxmilián byl rozhodnut s odporem Chodů jednou provždy skoncovat. Pokračující spory vyvrcholily chodským povstáním roku 1693, vedeným Janem Sladkým Kozinou a jeho popravou.Zdroj: www.mekbn.cz

Lang František

 • 27. červen 1853, Ždánov
 • 24. leden 1924, Domažlice
Narodil se v rodině ždánovského učitele Josefa Langa. Po maturitě na klatovském gymnáziu odešel do českobudějovického semináře. V roce 1878 byl vysvěcen na kněze a nastoupil ve Všerubech. Roku 1883 přešel do Milavčí. Tam se podílel na výzkumu mohylového pohřebiště. Téhož roku, konkrétně 12. září, nalezl spolu se třemi pomocníky (jedním z nich byl B. Strér) legendární bronzový vozík. Nález se dostal do sbírek Národního muzea. Lang pokračoval dál ve výzkumech samostatně. Kopal jak v Milavčích, tak i ve Lštění a Němčicích, a to až do roku 1892. O nálezech referoval v odborném tisku. Na popud svého klatovského spolužáka K. Hostaše pracoval na knize O plebánech a plebániích, uveřejňované na pokračování v Methodu. Roku 1901 odešel do Rejštejna, do Stach, do Domažlic se vrátil v roce 1922. Žil na Dolejším předměstí v čp. 117. Je pohřben na domažlickém hřbitově.Zdroj: www.mekbn.cz

Lang Jiří

 • 6. říjen 1898, Postřekov
 • 19. červen 1947
Majitel tkalcovny, zemřel následkem útrap z koncentračního tábora.Zdroj: www.mekbn.cz

Lang Karel

 • 15. listopad 1905, Křenovy
 • 24. květen 1993, Cheb
Otec, muzikant František Lang, vedl v Křenovech zájezdní hospodu. Karel Lang působil na hudebních školách ve Staňkově a od r. 1950 v Horšovském Týně. V roce 1976 odešel za dcerou do Františkových Lázní, kde byl i nadále hudebně činný.Zdroj: www.mekbn.cz

Langenberger Alois

 • 17. duben 1898, Cukmantl
 • 26. únor 1962, Praha
Pocházel z Teplicka. Byl žákem odborné keramické školy v Teplicích-Šanově. Sochařil v Praze a hlavně v Domažlicích, kde žil. Kromě drobnějších plastik je autorem podobizen spisovatele J. F. Hrušky (bronz v městské galerii v Plzni), J. Vrby (bronz), Jindřicha Jindřicha (mramor), pamětní desky s reliéfem K. M. Čapka Choda, busty literárního kritika Arne Nováka, chodského dudáka Jana Kobese a dalších. Autor pomníku starosty Petra Hany, který byl odhalen 16. 4. 1933 v Hanově parku.Zdroj: www.mekbn.cz

Langer Adolf

 • 30. srpen 1873, Praha
 • 20. leden 1927, Domažlice
V Praze vedl roku 1910 Vyšehradskou kapelu, v Domažlicích kapelu Sokola. Do Domažlic narukoval v roce 1913 jako kapelník k hasičské hudbě a působil ve městě 14 let.Zdroj: www.mekbn.cz

Látka Jan

 • 5. duben 1954, Karlovy Vary
V Domažlicích žije od roku 1976. Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni. Civilním povoláním je projektant v oboru elektro. Na podzim roku 1997 se stal členem ČSSD, od roku 1998 je předsedou místní organizace. V listopadových volbách roku 1998 byl zvolen do městského zastupitelstva s nejvyšším počtem hlasů. Dne 26. 11. 1998 byl zvolen starostou města Domažlic po J. Wollerové. Tuto funkci vykonával do listopadu 2006, kdy jej po komunálních volbách vystřídal Ing. Miroslav Mach. Ve volbách do Poslanecké sněmovny na jaře roku 2006 byl zvolen poslancem. Působil jako místopředseda Výboru pro životní prostředí, člen Kontrolního výboru a Podvýboru pro kontrolu ve veřejné správě. Otec dvou dětí, syna Jana a dcery Evy.Zdroj: www.mekbn.cz

šstržm. Lauda Jaroslav

 • 5. srpen 1907, Stříbrné Hory
 • 8. říjen 1938, Nová Ves u Kdyně
Příslušník četnické stanice ve Kdyni a velitel družstva SOS. Zastřelen u Nové Vsi u Kdyně po přestřelce vyvolané nacistickými ordnery, při které byl zabit Vojtěch Ret. Dne 2. 6. 1946 mu byl slavnostně na místě přestřelky odhalen pomník. Prezidentem republiky mu byl udělen „in memoriam“ Československý válečný kříž 1939.Zdroj: www.mekbn.cz

JUDr. Lauda Karel

 • 10. listopad 1895, Klatovy
 • 26. květen 1942, Osvětim
Advokát působící ve Kdyni, zatčen 8. 10. 1941. Zemřel v nacistickém vyhlazovacím táboře Osvětim.Zdroj: www.mekbn.cz

Laurentii Václav

Studoval zprvu na žatecké škole, později přešel na pražskou akademii a získal hodnost bakaláře (1609) a následně mistra (1614). Roku 1613 byl správcem školy v Domažlicích a později konšelem. Jeho dcera Alžběta byla manželkou Jana Havlíka z Varvažova.Zdroj: www.mekbn.cz

LaVine Jiřina

 • 10. březen 1924, Staňkov
Ve věku 5 let vstoupila do Sokola, účastnila se Sokolského sletu v roce 1938 a i v roce 1948. Druhou světovou válku prožila v Plzni. V roce 1949 jí byl poskytnut politický azyl v USA, roku 1955 získala americké občanství. Vdala se v roce 1950, má jednoho syna a dva vnuky. Tři desetiletí byla zaměstnána u BP Amoco. Její úsilí v propagaci česko-amerických vztahů začalo v roce 1986 s jejím jmenováním komisařkou komise starosty pro etnické povznesení v Kansas City. Přispěla k založení a růstu Českého a slovenského klubu. Byla nápomocná při tvorbě povodňového fondu pomoci v letech 1997 a 2002 při záplavách v České republice. Po povodni v roce 1997 doručila osobně peníze nadaci Olgy Havlové. V roce 2006 jí byla udělena bronzová medaile Ministerstva zahraničí České republiky.Zdroj: www.mekbn.cz

Lažanský Jan

 • 30. září 1972
Od roku 2006 člen rady města Domažlice, předseda stavebního výboru. Ženatý, otec syna Jakuba. Absolvent SPŠS v Praze, člen ODS. Původním povoláním vedoucí restaurace.Zdroj: www.mekbn.cz

Lažanský Jiří

 • 4. duben 1919, Domažlice
 • 14. říjen 1944
Vysokoškolský student chemického inženýrství, oběť nacismu.Zdroj: www.mekbn.cz

Lebeda Otakar

 • 8. květen 1877, Praha
 • 12. duben 1901, Praha
Žák pražské výtvarné akademie v letech 1892-1897. Působil pod vlivem Julia Mařáka. Na Chodsko přijel poprvé v srpnu 1896 a to na popud doktora J. Thomayera, přítele umělců a jejich mecenáše. Usadil se v Trhanově, kde namaloval dva drobné obrazy s pohledem na Trhanov. K. M. Čapek je řadí k nejlepším Lebedovým dílům. Maloval také v Chodově a Klenčí. Podruhé přijel na Chodsko v roce 1900. Pobýval asi často v Postřekově. Zájem o figuru jej sblížil s Jaroslavem Špillarem. V tomto období jej zaujalo veliké a osudové téma. Na poli v okolí Postřekova zabil blesk mladého muže. Na místě si vytvořil řadu studií a v Praze namaloval rozměrný olej. Tvoří je postavy v náznaku chodských krojů v neurčité krajině. Vlevo leží zabitý bleskem, střed tvoří trojice plačící ženy a podpírajících jí mužů. Obraz byl kritizován, ale v mnohém předznamenal brzy se rozvíjející expresionismus. Tento poslední (nedokončený) obraz Zabit bleskem jakoby předznamenal konec malíře samotného. V chuchelském lesíku se zastřelil.Zdroj: www.mekbn.cz

Ledínský František

 • 24. březen 1925, Kovářov (okr. Písek)
 • 20. červen 1989
Vyhlášený interpret lidových písní, konferenciér a vypravěč. Člen muzikantského dua společně s domažlickým Jaromírem Horákem.Zdroj: www.mekbn.cz

Ledvinová Lenka

 • 11. srpen 1985, Domažlice
Česká atletka-kladivářka, věnující se také vzpírání. Držitelka stříbrné medaile z halového mistrovství Evropy atletů do 22 let z roku 2007, česká rekordmanka v hodu kladivem a mistryně ČR ve vzpírání v hmotnostní kategorii nad 75kg pro rok 2010. Narozena, studující a žijící v Domažlicích.Zdroj: www.mekbn.cz

Ledvinová Miloslava

 • 24. listopad 1937, Oprechtice
Pocházela ze selského rodu. V 50. letech byl komunisty uvězněn její otec. Vyučila se elektromechaničkou, pak byla přijata k večernímu studiu jedenáctileté střední školy v Plzni. Rok před maturitní zkouškou byla na zásah bývalého ředitele kdyňské osmileté školy ze studia vyloučena. Do roku 1969 pracovala v oprechtickém JZD, v 70. letech v plzeňských Dílnách pro opravu vozidel. V roce 1980 byla pro údajné pobuřování odsouzena k patnáctiměsíčnímu trestu. Vězněna v Praze, Olomouci, Opavě. Po této zkušenosti začala psát. Knižně vydala novelu Bratři a Otec a syn. Publikovala ve sbornících. Zdroj: www.mekbn.cz

Legat Karel

Pozdně barokní až rokokový řezbář a sochař působící na Plzeňsku. Vytvořil hlavní oltář a tři pobočné oltáře poutního kostela sv. Anny u Horšovského Týna (1755-1760), z nichž první je označen jeho jménem. Zdroj: www.mekbn.cz

Lemmer František Valentin

Malíř, činný v letech 1729-1733.Zdroj: www.mekbn.cz

Lemoch Josef František

 • 21. prosinec 1795, Netvořice
 • 8. květen 1863, Únějovice
Kněz a hudební skladatel. Je autorem oratoria a řady písní, které byly následně otištěny v časopisech a zpěvnících.Zdroj: www.mekbn.cz

Lenz Jakob P.

 • 23. červenec 1801, Němětice
 • 15. srpen 1963, Hostouň
Narodil se v Něměticích ve farnosti Volyně. Dne 24. srpna 1828 byl vysvěcen na kněze. Ihned nastoupil do duchovní správy Horšovského Týna. Od roku 1830 byl zámeckým  kaplanem v Čečovicích, poté farářem v Třebnicích, od roku 1841 farářem v Mělnici. Dne 8. února 1848 byl ustaven děkanem v Hostouni. Sepsal četné záznamy o dění ve farnosti hostouňské.Zdroj: www.mekbn.cz

Leo Daniel

Syn Jana Lvíka. Vzdělával se na školách v Chrudimi, Berouně a Hradci Králové, pak na akademii pražské, kde se stal v roce 1585 bakalářem. Poté byl správcem škol v Sedlčanech, Horažďovicích a Pardubicích. Roku 1598 se podepisuje jako měšťan vysokomýtský. V roce 1600 byl ve Wittenbergu ordinován na kněze.Zdroj: www.mekbn.cz

Leo Tomáš

 • 1551, Domažlice
 • 11. listopad 1616, Chrudim
Roku 1575 byl žákem školy lounské a napsal verše pro Marka Philotea. Bakalářem se stal v roce 1578. V Chrudimi byl asi od roku 1581 správcem školy, později radním a měšťanem.Zdroj: www.mekbn.cz

Lepší Melichar

Malíř a štafír, v Domažlicích byl činný v letech 1776-1782.Zdroj: www.mekbn.cz

PhDr. Lešický Ladislav

 • 16. květen 1957, Domažlice
V letech 1972-76 studuje na Gymnáziu J. Š. Baara v Domažlicích, mezi roky 1976-1981 je studentem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor historie-archivnictví. Zaměstnán ve Státním oblastním archivu v Klatovech, Okresním archivu v Chebu. V roce 1996 se vrátil do Domažlic, kde následně pracoval v redakci Domažlického deníku jako fotoreportér. Spolupracoval na odborné publikaci Soupis západočeských urbářů (1993). Zajímá se pověsti Chodska, je znám i jako autor značného počtu novinových článků.Zdroj: www.mekbn.cz

Líbal František

 • 20. březen 1977, Domažlice
František Líbal se narodil 20. 3. 1977 v Domažlicích a od dětství žije v Klenčí pod Čerchovem. Malování a kreslení se věnuje od roku 2000. V roce 2002 až 2004 výtvarně spolupracoval s Helenou Růžičkovou, dále si také velice váží práce a přátelství Zdeňka Trošky. Pracuje v Artes natur Klenčí pod Čerchovem. Měl několik společných výstav: Klenčí p. Č. - srpen 2002, Díly - červenec 2004 a samostatné výstavy: Plzeň - Art Domaru - září 2002, Plzeň - galerie 21 - říjen 2003, Praha - galerie nad Botičem - březen 2004, Horažďovice - zámecká galerie prosinec 2004 a Domažlice městská knihovna - březen 2005. Zdroj: www.mekbn.cz

Libický Josef

 • 22. leden 1859, Pardubice
 • 5. červenec 1920, Mlýneček u Domažlic
Narodil se v rodině městského účetního. Otec měl humanitní vzdělání a široké kulturní zájmy. Libický vystudoval učitelský Ústav v Hradci Králové. Do Prahy přišel v době znovudostavění Národního divadla. Záhy po svém příchodu se zapojil do činnosti ÚMŠ, ve které byl v lednu 1889 zvolen do výboru a později působil jako jednatel. Od roku 1893 až do své smrti roku 1920 trávil pravidelně prázdniny na Mlýnečku v domě čp. 6, který náležel Jakubu Šperlovi a po jeho smrti jeho zeti, hajnému Josefu Dekrovi. Mezi jeho osobní přátele patřili cestovatel E. Holub, malíř A. Kalvoda, spisovatel K. V. Rais. Zasloužil se o zřízení české školy v Novém Klíčově, která byla ve své době nejzápadnější českou školou. Slavnostně otevřena byla 19. 8. 1906. Její otevření se proměnilo ve velkou místní národní slavnost. V roce 1930 si Chodové připomněli desáté výročí smrti J. Libického umístěním pamětní desky s jeho podobiznou, jménem a textem hovořícím o jeho zásluhách na budovu školy. Ve škole se vyučovalo až do roku 1964, kdy byly děti převedeny do nové školy mrákovské.Zdroj: www.mekbn.cz

Liebscher Adolf

 • 11. březen 1857, Praha
 • 11. červen 1919, Potštejn (okr. Rychnov nad Kněžnou)
Maloval folkloristické náměty a dekorativní obrazy. Svými kresbami ze Šumavy a Chodska přispěl do díla Čechy z Ottova nakladatelství, jehož obrazovou část uspořádal jeho bratr Karel Liebscher.Zdroj: www.mekbn.cz

Liebscher Karel

 • 24. únor 1851, Praha
 • 20. duben 1906, Praha
Se svým bratrem Adolfem prošel Šumavou a Chodskem, aby zde oba namalovali řadu obrazů a obrázků pro Ottovo nakladatelství v Praze, které vydalo dílo Čechy. Do díla přispěl obrázky Domažlic a Chodského hradu.Zdroj: www.mekbn.cz

Liebscher Karl

 • 12. leden 1843, Luhov u Stříbra
 • 12. únor 1928, Horšovský Týn
Narodil se v selské rodině v Luhově u Stříbra. Školu navštěvoval ve Stříbře a pokračoval na reálce v Rakovníku a Plzni. Vedle němčiny ovládal i český jazyk. Ze studií na pražské technice musel po druhém roce z existenčních důvodů odejít. Složil učitelské zkoušky v Praze a učil na Rokycansku, přímo v Rokycanech a poté působil na německé škole ve Stodě. Od r. 1870 působil v Horšovském Týně, kde se stal roku 1884 ředitelem právě založené měšťanské školy, o kterou se velmi zasloužil. Vedle bohaté veřejné, kulturní a publicistické práce působil jako peagog až do r. 1909. Je autorem publikace Der politische Amtbezirk Bischofteinitz, která podává ucelený zeměpisný, etnografický i historický popis regionu a je dosud základním pramenem při zkoumání minulosti Horšovskotýnska. Třetí vydání této publikace vyšlo v roce 1913. Žil a zemřel na Velkém předměstí čp. 43 a je pochován na místním hřbitově. Zdroj: www.mekbn.cz

Lindmajer Václav

 • 4. srpen 1921, Kdyně
 • 20. červenec 2002, Domažlice
Od května roku 1952 byl lékárníkem domažlické lékárny U Zlatého jelena, kterou převzal po Václavu Kirchnerovi. V roce 1961 se stal okresním lékárníkem a měl na starosti zajišťování lékárenské služby v rámci okresu.Zdroj: www.mekbn.cz

Linka Rudy

 • 29. květen 1960, Praha
Absolvent hry na klasickou kytaru na Pražské konzervatoři (1979), počátkem 80. let emigruje do Švédska. Zde čtyři roky studuje kompozici ve Stockholmu. Dalšího hudebního vzdělání se mu dostává v New Yorku, kam se v roce 1986 stěhuje. Mezi lety 1991-2000 je zaměstnán jako hudební konzultant pro nejdůležitější hudební konzervatoře v USA, Kanadě a Evropě. Počínaje rokem 2005 pořádá hudební festival Bohemia Jazz Fest, který hostí historická náměstí několika českých měst (mj. i to domažlické).Zdroj: www.mekbn.cz

Liška Eugen

 • 12. listopad 1909, Plzeň
 • 23. říjen 1988, Domažlice
Absolvent reálného gymnázia a obchodní akademie, krátce pracoval v soukromé kanceláři stavitele Schröpfera v Domažlicích, policejní adjunkt. V letech 1939-1948 byl policejním důstojníkem v Českých Budějovicích, dále pracoval jako účetní a dělník Okresního stav. podniku v Domažlicích. Působil také v Kdyňských strojírnách. Spoluzakládal Kruh přátel dobrého umění (1956-1958) a Kruh přátel hudby při MKS (1980). Jeho zásluhou se v červnu 1957 uskutečnila v Domažlicích velká akce Hudební Domažlice, při níž byla odhalena pamětní deska Karlu Procházkovi, členu Ševčíkovo-Lhotského kvarteta. Spolu s A. Götzem je autorem publikace Za slávou české hudby. V pozůstalosti je zachována řada básní určených rodině a přátelům, ale také věnovaných českým skladatelům a jejich tvorbě. Kopie jsou uloženy v regionálním fondu MěkBN. Je autorem literárně-hudebních libret pro Kruh přátel dobré hudby. Pořady byly uskutečněny vesměs v Domažlicích, eventuálně ve Kdyni v letech 1980-82. Zdroj: www.mekbn.cz

Littrow Josef Johann

 • 13. březen 1781, Horšovský Týn
 • 30. listopad 1840, Vídeň
Rakouský hvězdář. Nejprve studoval právo a teologii, později působil jako vychovatel a studoval matematiku a hvězdářství. Roku 1807 se stal profesorem hvězdářství na univerzitě v Krakově, v roce 1810 v Kazani, kde založil hvězdárnu, r. 1816 byl jmenován spoluředitelem hvězdárny v Budíně. Od roku 1819 byl profesorem ve Vídni a zároveň ředitelem hvězdárny. Vynalezl dialytický dalekohled, který podle jeho návrhu zhotovil Šimon Plössl. Vydal několik odborných i popularizačních prací z oboru astronomie. Jeho nejúspěšnější kniha „Die Wunder des Himmels“ (Zázraky nebe) vyšla ve Stuttgartu v roce 1834. Roku 1837 byl za své mezinárodně významné životní dílo povýšen do šlechtického stavu.Zdroj: www.mekbn.cz

Longolius Matouš

 • 30. září 1634, Domažlice
Jako děkan působil v Domažlicích od 21. 8. 1627 do 30. 9. 1634.Zdroj: www.mekbn.cz

Lorenc František P.

 • 31. červenec 1882, Vránov
 • 28. listopad 1941
Roku 1911 se stává kaplanem v Hostouni. Po smrti děkana Steinbacha je jmenován administrátorem hostouňského děkanského beneficia. Dne 1. srpna 1917 je jmenován děkanem v Hostouni. Uvedení do úřadu se konalo 15. srpna. Po přičlenění Hostouně ke Třetí říši v listopadu 1938 opustil Hostouň a působil nadále v české části budějovické diecéze, kde také zemřel. Je autorem záznamů z hostouňské farnosti.Zdroj: www.mekbn.cz

Lounský Šebestian P.

 • 16. listopad 1722, Domažlice
 • 29. květen 1799, Domažlice
Byl ordinován 16. 7. 1747 v Praze. Jako děkan v Domažlicích působil od 13. 10. 1763 do 29. 5. 1799.Zdroj: www.mekbn.cz

Löw Jiří

 • 8. srpen 1828, Domažlice
 • 13. únor 1900, Domažlice
Malíř jeslí a náboženských obrazů v Domažlicích. Významná malířská osobnost, byl též činný ve společenském životě města.Zdroj: www.mekbn.cz

Löwenthal Arnošt

 • 23. říjen 1904, Domažlice
 • 28. srpen 1940, Flossenbürg
Úředník, na počátku 2. světové války uvězněn nacisty v koncentračním táboře Flossenbürg. Zde byl zastřelen.Zdroj: www.mekbn.cz

Löwenthal Jindřich

 • 27. leden 1936, Domažlice
Dne 30. 11. 1942 byl odtransportován s matkou Irmou z Klatov do Terezína. Poté dne 15. 12. 1943 přesunut transportem do Osvětimi, kde zahynul ve věku necelých 8 let. Jeho otec Arnošt Löwenthal byl popraven již roku 1940 v koncentračním táboře Flossenbürg kvůli napojení na odbojovou činnost.Zdroj: www.mekbn.cz

Löwenthalová Hermína

 • 19. duben 1878, Poleň (okr. Klatovy)
Soukromnice působící v Domažlicích. Zemřela pravděpodobně v plynové komoře vyhlazovacího tábora Osvětim.Zdroj: www.mekbn.cz

Lucák Jan

 • 18. červenec 1912, Strýčkovice
 • 10. březen 1997, Praha
Narodil se 18. července 1912 v zemědělské rodině ve Strýčkovicích na Domažlicku. Svého prvního závodu se zúčastnil jako dvacetiletý. V roce 1932 startoval na motocyklové soutěži v Táboře, kde usedl za řídítka sedm let starého stroje BSA 750. Ve druhé polovině 30. let se Jan Lucák již zařadil mezi naše špičkové závodníky. Silniční závody opustil počátkem 50. let a nadále se věnoval už pouze ploché dráze. V této disciplíně také dosáhl svého největšího úspěchu, když v roce 1951 vybojoval v Pardubicích proslulou trofej – Zlatou přilbu. Po skončení své jezdecké kariéry u ploché dráhy zůstal jako trenér a své bohaté zkušenosti předával nové jezdecké generaci. Zdroj: www.mekbn.cz

Ludvík Jan

 • 9. únor 1862, Domažlice
 • 30. červenec 1930, Babylon
Velkoobchodník a majitel domu čp. 61 na náměstí. Syn Václava Ludvíka, měšťana a obchodníka a Anny, rozené Adamovičové. Do úřadu nastoupil po Petru Hanovi 8. 11. 1905, působil v něm po čtyři volební období až do 27. 6. 1919, kdy jej vystřídal starosta František Rádl. Období jeho starostování provázela pověst nejšetrnější éry, jaká kdy panovala na domažlické radnici, přesto vykazuje činnosti, které byly přínosem pro město. Bylo provedeno sčítání lidu, dokončeny restaurační práce kostela U Svatých, zakoupen pozemek na rozšíření hřbitova, provedena regulace Zubřiny postavením nábřeží téměř po celém průtoku městem, došlo k úpravě Chodského náměstí. Za jeho éry byl také zbořen kostel sv. Antonína. Ludvík byl členem mnoha dobročinných a vlasteneckých spolků a přísedícím Obchodní a živnostenské komory. Pohřeb žehem se konal v plzeňském krematoriu 2. 8. 1930.Zdroj: www.mekbn.cz

Ludvík Jan

 • 22. únor 1891, Domažlice
 • 1. únor 1988, Domažlice
Absolvoval školu zahradní architektury v Mělníku. Staral se o vzhled Příhodova parku a hřbitova, vysázel stromy na Škarmanu a podél cesty na Vavřineček. Vybudoval největší městský park-Hanův park na pozemcích, které P. Hana městu daroval. U příležitosti Zemědělské výstavy v Domažlicích v roce 1933 byl odměněn medailí Za zásluhy.Zdroj: www.mekbn.cz

Ludvík Josef

 • 3. únor 1826, Smolov
 • 27. prosinec 1898, Domažlice
Měšťan a majitel mlýna „Felixovic“ v Domažlicích čp. 49 na Hořejším předměstí. Mlýn převzal po otci roku 1845 a řídil jej až do r. 1895, kdy jej předal synu Josefovi. Starostou města byl zvolen 23. 12. 1867 po Ondřeji Ibscherovi. Byl třetím starostou od doby, kdy obce v r. 1850 obdržely samosprávu. Mezi jeho prvními úkoly bylo zřízení městské policie. Nechal vypracovat lesní plán, pečoval i o stavební úpravy, opravy brány, věže Chodského hradu a zvelebení městského pivovaru. Starostou byl do 11. 4. 1871. Jeho nástupcem se stal Josef Kresl. Podruhé byl zvolen 14. 11. 1877, ale volbu nepřijal. Syn Václava Ludvíka, měšťana a mlynáře a Zuzany, rozené Pavlíkové. Pradědeček Otomara Hany. Pozn.: Kalendárium osobností západních Čech na rok 2001 uvádí jako místo narození Domažlice.Zdroj: www.mekbn.cz

Lunacius Jan

Roku 1607 byl kustošem v Žatci, jako je kollega zmiňován téhož roku v Klatovech. V Praze byl povýšen na bakaláře. V roce 1610 je potvrzen za předního správce školy u sv. Klimenta v Novém Městě pražském a na kněze je vysvěcen v Praze roku 1614. Působil jako kaplan u P. Marie před Týnem na Starém Městě pražském a od roku 1615 jako děkan v Kouřimi. Roku 1631 žil v saském exilu. V roce 1661 vyšly jeho latinské a české verše ve spisu Jiřího Iacobaea. Byl tehdy kantorem české církve v Drážďanech. Zdroj: www.mekbn.cz

Lupáč z Hlaváčova Prokop

 • 1530, Praha
 • 4. duben 1587, Domažlice
Narodil se v Praze kolem roku 1530. Majestátem z roku 1562 získal erb a přídomek z Hlaváčova. V letech 1566-1567 byl děkanem filozofické fakulty na pražské univerzitě, do roku 1569 zastával místo profesora. Z neznámých důvodů opustil Prahu a odešel do Domažlic, kde působil nejprve jako radní písař, později zasedal v městské radě jako radní a konšel. Oženil se v roce 1574 s Dorotou, vdovou po Martinu Budychiovi Žateckém, bývalém správci školy a pak měšťanu domažlickém. Koupí dvora Lvíkovského a jiných nemovitostí nabyl značného jmění. Pochován byl v děkanském chrámu, kde stál jeho náhrobek až do roku 1708. Vlastní děti neměl, dědictví po něm připadlo jeho pastorkovi Jakubu Budychiovi Žateckému. Měl velké zásluhy o správu obecních věcí, díky jemu získaly Domažlice r. 1584 správcovství nad Chody. Do doby jeho pobytu v Domažlicích spadá jeho nejvyzrálejší tvůrčí období. Zasloužil se také o vybudování rozsáhlé knihovny v Domažlicích. Roku 1584 dokončil Kalendář historický, latinsky psaný chronologický přehled událostí českých dějin, sestavený podle kalendářních dnů každého měsíce. Důraz kladl na záznamy literárně historické, uvedeny jsou podrobné údaje o humanistech a známých osobnostech té doby. Text byl prokládán veršovanými výňatky. Z toho díla vycházel při novém zpracování svého Kalendáře historického (1590) Daniel Adam z Veleslavína. Dalším Lupáčovým dílem, které bylo vydané rovněž r. 1584, byla Historie o císaři Karlovi, toho jména Čtvrtém, králi Českém, kde byl na konci připojen seznam českých panovníků od Přemysla po Rudolfa II. Psal česky i latinsky. Sám si zřejmě nejvíce zakládal na svých básnických interpretacích bible a jiných náboženských textů. Dílo Precationes evangelicae-Nedělní modlitby (1577) obsahuje 60 oddílů nedělních a svátečních, uvnitř oddílu se nejprve udává příslušná neděle, poté následuje obsah evangelia. Metricky je užito elegické distichon, hexametry a jamby.Zdroj: www.mekbn.cz

Lux František Julius

 • 1702, Plzeň
 • 27. březen 1764, Plzeň
Plzeňský malíř fresek a portrétů, který po sobě zanechal na Plzeňsku rozsáhlé dílo. Maloval v děkanském chrámu v Domažlicích (1756), konkrétně v kapli sv. Barbory, stropní fresku v refektáři augustiniánského kláštera-obraz sv. Mikuláše Toletinského. Provedl také malby v kostele v Milavčích. Zdroj: www.mekbn.cz

Lysý František

 • 9. leden 1899
 • 1994, Písek
Vzdělavatel Sokola, turista, středoškolský profesor a autor odborných publikací. Inicioval vybudování srubu na Babyloně.Zdroj: www.mekbn.cz