FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Iacobiddes Ondřej

Před rokem 1598 je uváděný na školách v Kolíně a v Domažlicích. Působil jako děkan v Českém Brodě. Po bitvě na Bílé Hoře odešel do Lešna v Polsku. Žil ještě roku 1641. Zdroj: www.mekbn.cz

Ibscher Ondřej

  • 9. červenec 1803, Bečov
  • 6. červen 1871, Domažlice
Měšťan, kupec a majitel domu čp. 122 na náměstí v Domažlicích. Syn Ondřeje Ibschera, měšťana a mistra postřihačského a Kateřiny, rozené Reiterové. Úřad purkmistra zastával po Jakubu Florianovi od 1. 2. 1861 do 22. 12. 1867, po dvě volební období. Jeho nástupcem se stal Josef Ludvík.Zdroj: www.mekbn.cz

Illek František

  • 14. září 1904, Kout na Šumavě
  • 17. červen 1969, Praha
Umělecký fotograf, soustředil se na snímky uměleckých památek pro agenturu Centropress. Zdroj: www.mekbn.cz

Ingerisch Mates

  • 1674
  • 30. leden 1746, Hostouň
Řezbář a truhlář, pracoval zejména na interiérové výzdobě církevních staveb. V roce 1724 tvoří v kostele v Hoře sv. Václava hlavní oltář, roku 1739 kazatelnu a krucifix pro kostel v Křakově, v roce 1740 pro kostel v Mířkově nový hlavní oltář, ozdoby bočních oltářů, krucifix a vyřezávanou lavici.Zdroj: www.mekbn.cz