FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Gabriel Ferdinand ml.

 • 14. září 1914, Koloveč
Syn Ferdinanda Gabriela staršího, bratr Vojtěcha. Navštěvoval stejně jako bratr vojenskou hudební školu v Praze. Ve studiu pokračoval v Brně. Bratislavskou státní konzervatoř absolvoval v roce 1944. Členem Slovenské filharmonie byl od roku 1949, profesorem bratislavské konzervatoře od r. 1947.Zdroj: www.mekbn.cz

Gabriel Ferdinand st.

 • 25. duben 1886, Koloveč
 • 13. květen 1972, Koloveč
Otec Ferdinanda a Vojtěcha. Od roku 1913 byl ředitelem kůru. Hrál na mnoho nástrojů, zřídil si vlastní kapelu. Působil jako velmi dobrý učitel hudby, byl sbormistrem zpěváckého spolku v Kolovči.Zdroj: www.mekbn.cz

Gabriel Vojtěch

 • 6. únor 1906, Koloveč
 • 1981
Syn Ferdinanda Gabriela st. a bratr Ferdinanda Gabriela ml. Vystudoval vojenskou hudební školu v Praze a bratislavskou Hudební akademii. V rozhlase a na gramofonových deskách uvedl mnoho děl slovenských skladatelů. Vystupoval i jako dirigent Slovenské filharmonie. Podle Kalendária osobností západních Čech na rok 2001 se narodil 6. 2. 1914.Zdroj: www.mekbn.cz

Galli Agostino

Italský renesanční stavitel pocházející ze severoitalského Massagna u Lugana, postavil Lobkovický (dnešní Schwarzenberský) palác na Hradčanském náměstí v Praze a pro Lobkovice přestavoval také od r. 1547 středověký biskupský hrad v Horšovském Týně na velkolepý renesanční zámek, i když z plánovaných čtyř křídel bylo postaveno pouze vstupní východní (dokončené 1559) a jižní křídlo, otevřené do nádvoří pilířovými arkádami a arkádovou lodžií v patře. Galliho styl charakterizují také lunetové římsy, členité atikové štíty i tvarově pozoruhodné provedení komínů.Zdroj: www.mekbn.cz

Galli Daniel

Autor latinsky psaných veršů, roku 1610 byl žákem v Rakovníku. Zdroj: www.mekbn.cz

Galli Jiří

Roku 1600 byl správcem školy v Klatovech, 1602 v Sušici. V roce 1603 pobýval ve Štrasburku, kde přednesl na hojně navštíveném shromáždění řeč, ve které objasnil náboženské poměry v Čechách. Tam se pravděpodobně dal ordinovat. Jistě byl knězem již od roku 1604. Stal se děkanem v Sušici a tamní pobyt přerušil jen v roce 1611, kdy uprchl před Pasovskými do Vodňan. V Sušici se zdržoval ještě roku 1622, pak žil jako exulant v cizině. Roku 1625 byl v Řezně, r. 1633 v Kulmbachu. Přátelil se s Viktorinem Rhacotomem, v jehož sborníku je uveřejněna báseň věnovaná DomažlicímZdroj: www.mekbn.cz

MUDr. Geisler Miroslav

 • 19. září 1923, Dobrovice
 • 28. duben 2004, Domažlice
Oblíbený domažlický lékař a primář domažlické nemocnice. Osobní lékař chodských umělců Jindřicha Jindřicha, Václava Amorta, Václava Michla, Jana Vrby.Zdroj: www.mekbn.cz

Gelastus Jeroným

Roku 1605 se stal bakalářem. V roce 1607 byl potvrzen správcem školy v Domažlicích, téhož roku byl přijat jako majitel domu a dvora za měšťana. Mezi léty 1617-1624 zasedal v městské radě, r. 1622 byl primátorem, ale od r. 1626 se uvádí mezi zběhlými z města. Žil na předměstí a od svého náboženství neupustil, i když byl r. 1641 trestán vězením. Zdroj: www.mekbn.cz

Gélise Albert

 • 22. březen 1914, Flemalle Grande (Belgie)
 • 27. květen 2010, Liege (Belgie)
Navštěvoval liežskou univerzitu se zaměřením na filozofii a literaturu. V roce 1935 nastoupil do výcviku u belgické armády, po jejím ukončení našel zaměstnání jako obchodní zástupce u firmy, která se zabývala výrobou pneumatik. Vzhledem k rostoucímu napětí v roce 1937 se opět vrátil do armády a byl povýšen na podporučíka v záloze. Nasazen ke zbrani byl v srpnu 1939. Místem jeho působení se stala belgicko - německá hranice. Den po kapitulaci Belgie byl zajat a až do 11. 6. 1940 vězněn. Ihned po propuštění se stal členem tajného odbojového hnutí Armée Secréte a zapojil se jako velitel úkrytu přímo do bojových akcí. Od 15. ledna 1945 působil jako člen vytvořeného 17. belgického střeleckého praporu, který se posléze účastnil výcviku bojových jednotek osvobozenecké armády. Na počátku března 1945 byla jeho rota zařazena do 3. protitankové jednotky V. sboru 1. spojenecké armády. Po vstupu na území Německa  a překročení Rýna byla jeho rota začleněna do 3. armády generála Pattona. Jako její součást vstoupil 4. 5. 1945 na území Československa a konečně dne 6. 5. 1945 do Plzně. V této době přišel se svojí jednotkou do Holýšova, kde se účastnil zejména organizace poválečného života v obci a to v oblasti péče o bývalé zajatce a vězně z holýšovských táborů. Po ukončení bojové činnosti v západních Čechách se vrátil zpět na území Belgie, kde působil v okolí Liege ve velení německých zajateckých táborů. V roce 1948 byl demobilizován a pracoval jako obchodní zástupce v okolí Liege. Do Holýšova se vrátil v roce 2007. V roce 2009 mu bylo uděleno čestné občanství města.Zdroj: www.mekbn.cz

Georgines Matyáš

V letech 1603-1604 žákem školy v Mladé Boleslavi, na pražské akademii se stal roku 1609 bakalářem, roku 1612 mistrem. V roce 1613 byl správcem školy v Domažlicích, roku 1614 kaplanem, poté byl potvrzen církevním správcem ve Vimperku.Zdroj: www.mekbn.cz

Gibfried Václav

 • 26. září 1913, Postřekov
 • 4. květen 1945, Otov
Povoláním zedník, narozen ve Starém Postřekově. Společně s Josefem Berouškem a Jiřím Kohoutem ubit SS-many u Otova při osvobozování Chodska od nacistů.Zdroj: www.mekbn.cz

Gierga Miroslaw

 • 28. leden 1968
Kněz, v Domažlicích působí od roku 2001.Zdroj: www.mekbn.cz

Gigenius Havel

 • 5. červenec 1612, Mladá Boleslav
Po vysvěcení na kněze působil nejprve v Domažlicích, kde se oženil. Z Domažlic byl následně povolán do Plánice jako církevní správce. Později byl činný jako děkan v Berouně a Mladé Boleslavi.Zdroj: www.mekbn.cz

Gilmetti Marc Antonio

 • 1662
 • 3. září 1730, Čachrov
Italský stavitel, který žil a působil na Domažlicku a Klatovsku letech 1694-1721. Mj. vystavěl poutní kostel sv. Anny na Tannaberku u Všerub.Zdroj: www.mekbn.cz

Gleisner Josef

 • 23. červenec 1850, Nemanice
 • 6. červenec 1926, Kaznějov
Jako účetní chemické továrny v Kaznějově založil hornickou kapelu známou v kraji. Pořádal koncerty lidové hudby k dobročinným účelům. Je autorem 300 tanečních skladeb. Zdroj: www.mekbn.cz

MVDr. Goetz Josef

 • 23. duben 1899, Kdyně
 • 3. červenec 1969, Praha
Narodil se ve Kdyni, kde měl jeho otec závod na výrobu a vysekávání pilníků. V letech 1911-1919 absolvoval reálné gymnázium v Domažlicích, od r. 1919 studoval Vysokou školu veterinární v Brně, kde v roce 1925 získal diplom veterinárního lékařství a na podkladě předložené vědecké práce a doktorského rigoróza dosáhl titulu doktora veterinární medicíny. Po ukončení studií nastoupil 1. 3. 1925 na místo městského, okresního a praktického veterinárního lékaře v Sušici a později v Radnici. Od 1. 8. 1928 do 1. 5. 1959 (do své penze) působil jako veterinární lékař ve veterinární zdravotní službě Ústředního národního výboru hlavního města Prahy, s přerušením několika let, kdy působil jako ředitel Průmyslové školy technologie masa a okresní veterinární lékař tehdejšího ONV Praha-západ. Byl členem mnoha vlasteneckých a domácích i zahraničních vědeckých institucí, např. Zvěrolékařské komory pro ČSR, Zoologické zahrady v Praze, členem Společnosti Národního muzea, Národního technického muzea, redaktorem Věstníku čsl. veterinářů. V r. 1936 byl zvolen členem Ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy. Členem České národní rady se stal v r. 1945. Napsal přes 100 odborných a vědeckých prací, učebnic a skript. Mezi tři nejdůležitější díla se řadí Mikroflóra čerstvých masových neuzených výrobků, Brucelosa u lidí a zvířat a Odborná kniha o mase.Zdroj: www.mekbn.cz

Görg František

 • 1839, Plzeň
 • 7. květen 1903, Strakonice
Keramik, ředitel keramické školy a továrny v rumunských Černovicích. Ve svých mladých letech žil v Domažlicích, kde patřil k zakladatelům tehdejšího Městského muzea.Zdroj: www.mekbn.cz

Ing. Gottlieb A.

 • 10. únor 1894, Chicago
Konstruktér železničních a silničních mostů. Pocházel z Domažlic ze židovské rodiny. Vystudoval polytechniku v Praze. Roku 1866 se v Domažlicích oženil s Rozou Pollakovou, po svatbě se vystěhoval do USA. Postavil první most přes řeku Missouri v Omaze.Zdroj: www.mekbn.cz

Grosmannová-Brodská Ludmila

 • 1859
 • 1935
Spisovatelka a překladatelka, pracovnice ženského hnutí. Zdroj: www.mekbn.cz

Grössl Václav

 • 18. listopad 1924, Nová Ves u Kdyně
 • 2. duben 1944, Štýrský Hradec
Cukrářský dělník, totálně nasazený v Rakousku. Zabit při náletu na Štýrský Hradec.Zdroj: www.mekbn.cz

MUDr. Gruber Václav

 • 10. březen 1953, Plzeň
Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, promoval v roce 1977. Pracoval nejprve na chirurgickém oddělení nemocnice ve Stodu, poté na tamním rehabilitačním oddělení, od roku 1985 jako primář. Od 1. 12. 1994 působí jako praktický a odborný rehabilitační lékař v Holýšově, kde v současnosti také žije. Spisovatel, vedle časopisecky publikovaných kratších próz vydal romány Bezprostřední příčina smrti (1985), Poslední operace (1988), Případ chirurg (1990), Prokletá vteřina (2007), soubor novel Počkám do tmy (2002) a soubor povídek Plíhovy plžní pohádky (2006). Předlohou pro postavu chirurga ve svých knihách se mu stal tehdejší primář stodské a později domažlické nemocnice MUDr. Václav Novák. Je členem Obce spisovatelů a Střediska západočeských spisovatelů. V letech 2011 a 2012 vydal tři knihy - dvě s lékařskou tématikou Zastřelte toho chromého koně a Druhý dech chromého koně, a humoristickou Malý tygr ve vlastní šťávě.Zdroj: www.mekbn.cz

Gryc Stanislav

 • 21. leden 1928, Bratislava
Narodil se v rodině státního zaměstnance působícího tehdy v Bratislavě. V jeho raném dětství se rodina vrátila zpět do Domažlic, kde získal základní a středoškolské vzdělání. Poté absolvoval Pedagogickou fakultu v Plzni. Po kratším působení na základních školách domažlického okresu mu nemoc znemožnila věnovat se učitelskému povolání. V r. 1967 nastoupil do Okresního archivu v H. Týně, kde pracoval až do odchodu do důchodu. Zdroj: www.mekbn.cz

prof. Ing. Guldan Richard

 • 21. duben 1901, Miřkov
 • 3. červenec 1955, Hannover
Absolvent reálky v Českých Budějovicích a pražské Německé techniky. Vzdělání si doplnil ve Vídni. V Praze poté vedl katedru stavitelství z betonu. V té době odborně publikoval. Po válce byl šest měsíců internován, poté odešel do Německa, kde se v Hannoveru stal v roce 1949 samostatným profesorem. Před válkou často jezdil do H. Týna, kde na Malém předměstí trávil dovolenou. Autor odborných vysokoškolských učebnic a skript, např. Elementare Baustatik z roku 1936.Zdroj: www.mekbn.cz

Guttmann Jindřich

 • 22. duben 1899, Písek
Příslušný do Domažlic, v červenci roku 1940 zatčen v Praze. Dne 4. 5. 1942 byl odtransportován do Terezína, poslední zpráva pochází z 10. 5. 1942 z Lodže. Další jeho osud je neznámý.Zdroj: www.mekbn.cz

Guttmann Rudolf

 • 17. duben 1901, Domažlice
 • 21. prosinec 1944
Úředník, dne 27. 11. 1941 byl odtransportován do Terezína. Místo úmrtí není známé.Zdroj: www.mekbn.cz