FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Fahrner Josef

 • 9. listopad 1910, Praha
V Domažlicích žil od r. 1935, přišel sem jako důstojník a v nových kasárnách sloužil jako poručík pěchoty. Za protektorátu pracoval jako úředník okresního úřadu. Od roku 1943 bylo rodině v Domažlicích uděleno domovské právo. Před tím strávil 2 roky ve vězení za podezření z činnosti proti Říši (v souvislosti se Smudkovou aférou). Pocházel snad z česko-německé rodiny. Karlem Štainerem - Veselým byl pověřen spolu s Janem Havlem organizováním odbojové skupiny pro jihozápadní Čechy - NIVA. Skupina, ve které bylo dvacet mladých chlapců  (18 junáků), se zaměřovala na sabotáže a podvratné akce proti okupantům, opatřovala zbraně a střelivo. Na konci války navázala spojení s americkou armádou. 5. května byl jmenován americkým vojenským velením vojenským přidělencem pro Domažlice a Domažlicko. 7. května 1945 spolu s Janem Havlem vytvořili Strážný pluk pro ostrahu hranic, který obsadil západočeské pohraničí od Přimdy po centrální Šumavu. Niva splnila svůj úkol a zanikla. Po válce působil ve Svazu osvobozených politických vězňů v Domažlicích. Byl jedním z iniciátorů postavení Hrobu v dáli na domažlickém hřbitově, pomníku obětem nacismu a II. světové války na Chodském náměstí a spoluautorem knihy Život za pravdu (1949).  V lednu 1951 se odstěhoval do Karlových Varů.Zdroj: www.mekbn.cz

Fait Jaroslav

 • 24. srpen 1925, Čermná
Pochází z Čermné, jeho starší bratr tam byl náčelníkem DTJ. Po přestěhování do Holýšova vedl cvičení mužů, po vojně se stal členem výboru TJ a pracoval v něm až do r. 1968. Trénoval holýšovské dorostence. Od roku 1958 byl zaměstnán jako metodik OV ČSTV na okrese Stod. Po zrušení okresu přešel do Domažlic. Postupně pracoval jako řidič, metodik a referent, posledních deset let před důchodem jako tajemník OV ČSTV. Dvacet let rozhodoval fotbalová utkání, byl i rozhodčím atletiky a ledního hokeje.Zdroj: www.mekbn.cz

Fait Václav

 • 22. září 1919, Domažlice
 • 15. listopad 1993, Domažlice
Původní profesí zahradník, posléze úředník Okresního ústavu národního zdraví v Domažlicích, tajemník MěstNV. Bydlel na Bezděkovském předměstí čp. 275. Člen Komunistické strany Československa. Do funkce nastoupil po Jaroslavu Weberovi 14. 12. 1971 a setrval v ní dvě volební období do 31. 12. 1980, kdy jej vystřídal RSDr. Jaroslav Fronk. Syn Josefa Faita a Barbory, rozené Peroutkové.Zdroj: www.mekbn.cz

Fajt Jan

 • 26. září 1925, Domažlice
 • 24. duben 1945
Zatčen gestapem 1. 11. 1944 v Moravské Ostravě, vězněn v Kounicových kolejích, Flossenbürgu a v Saalu nad Dunajem. Zemřel na pochodu smrti do Dachau.Zdroj: www.mekbn.cz

Falta Josef

 • 19. říjen 1892, Praha
 • 12. únor 1973, Domažlice
Kronikář města Domažlic, státní notář. Do úřadu v Domažlicích nastoupil v roce 1940. Zajímal se o dějiny města, snažil se o jejich publikování.Zdroj: www.mekbn.cz

Ing. Faschingbauer Pavel

 • 22. březen 1973, Klatovy
Absolvent Gymnázia Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích a Vysoké školy ekonomické v Praze. Inženýr, povoláním ekonom, činný i jako profesionální sportovec. Běžec dlouhých tratí, mistr republiky. Člen rady města, předseda rozpočtového a cenového výboru. Ženatý, otec dvou dcer.Zdroj: www.mekbn.cz

Faschingbauer Pavel

 • 27. květen 1937, Dobřany
Rodiče žili v Horšovském Týně. Po maturitě na domažlickém gymnáziu vystudoval PF v Plzni. Po studiu začal učit v Hostouni, pak v Domažlicích. V r. 1970 byl z kádrových důvodů přeložen do Blížejova, o rok později byl propuštěn. Nastoupil v Melioračním družstvu v H. Týně jako dělník, později pracoval jako mistr a stavbyvedoucí. Od 1. 2. 1990 učil v ZŠ Komenského 17. Od 28. 2. 1990 pracoval byl činným místopředsedou ONV pro oblast školství, kultury a sociálních věcí. Od 25. 11. 1990 pak přednostou Okresního úřadu. Deset let reprezentoval ČSSR v lehké atletice, 2 roky působil jako trenér družstva žen ČSSR v basketbalu. Bratr Petra Faschingbauera.Zdroj: www.mekbn.cz

Mgr. Faschingbauer Petr

 • 16. leden 1936, Praha
Domažlický trenér, předseda atletického oddílu Jiskry Domažlice, učitel na SOU. S lehkou atletikou začínal v Horšovském Týně a zůstal jí věrný i po přestěhování do Domažlic. Stál u zrodu atletické ligy základních škol, mezi roky 1977-1981 působil jako národní trenér vytrvalců. Zdroj: www.mekbn.cz

Fastr Augustin

 • 18. leden 1822, Domažlice
 • 13. říjen 1902, Domažlice
Starosta domažlického okresu v 60. - 80. letech 19. století. Zasloužil se o hospodářský i kulturní rozvoj města Domažlic. Byl synovcem slavného revolucionáře z roku 1848 Petra Fastra.Zdroj: www.mekbn.cz

Fastr Jakub P.

 • 4. duben 1805, Domažlice
 • 15. leden 1874, Domažlice
Po vysvěcení na kněze se stal kaplanem, později administrátorem v Klenčí p. Čerchovem. Čtenáři díla J. Š. Baara si ho vybaví jako jednu z postav chodské trilogie Paní komisarka, Osmačtyřicátníci a Lůsy. V letech 1855-1873 byl farářem v Trhanově. V roce 1873 odešel na odpočinek. Byl bratrem Jana Křtitele Fastra a bratrancem účastníka pražských revolučních událostí z roku 1848 Petra Fastra.Zdroj: www.mekbn.cz

Fastr Jan Křtitel P.

 • 19. červen 1794, Domažlice
 • 4. duben 1867, Domažlice
Ordinován byl 24. 8. 1818 v Českých Budějovicích. Proslul jako domažlický děkan a první arcikněz nově zřízeného domažlického arcikněžství. Zdejší duchovní správu vedl jako administrátor od 2. 10. 1826 do 24. 11. 1831, jako děkan od 25. 11. 1831 až do své smrti. Narodil se v domě čp. 3 v Branské ulici a je pohřben na hřbitově U Svatých. Hrob je zachován do dnešní doby. Bratr Jakuba Fastra a bratranec Petra Fastra.Zdroj: www.mekbn.cz

Fastr Kašpar P.

 • 1. červen 1790, Domažlice
 • 18. únor 1875, Praha-Břevnov
Starší bratr Petra Fastra. Vstoupil do benediktinského řádu v Praze-Břevnově a přijal řeholní jméno Metoděj. Po přijetí kněžského svěcení byl farářem v Praze na Bílé Hoře. Pohřben je na hřbitově v Břevnově, který je v těsné blízkosti arciopatství břevnovského. Bratranec Jana Křtitele a Jakuba Fastra.Zdroj: www.mekbn.cz

Fastr Petr

 • 29. červen 1801, Domažlice
 • 19. listopad 1868, Praha-Břevnov
Vyučil se mlynářem. V Praze vlastnil kavárnu ve Svatováclavských lázních, která se stala střediskem národního života. Byl zvolen místopředsedou Svatováclavského výboru, 11. 3. 1848 předsedal schůzi, na které byly vzneseny požadavky na zavedení ústavy, zrušení roboty, vyhlášen požadavek svobody slova a tisku, jazykové a politické rovnoprávnosti. Byl strýcem Augustina Fastra, starosty dom. okresu a bratrancem Jakuba a Jana Křtitele Fastra. Dne 10. 9. 1899 mu byla na domě čp. 159 ve Spálené ulici v Domažlicích odhalena pamětní deska. Autorem díla byl sochař Bohumil Vlček z Prahy. Bronzový reliéf věnoval spolek pražských hostinských Hostimil. Datum úmrtí uvedeno podle nápisu na pomníku na břevnovském hřbitově-ověřeno badatelem O. Hanou. Pozn.: Kalendárium reg. osobností na rok 2001 SVK uvádí datum 19. 1. 1868.Zdroj: www.mekbn.cz

Fayl Antonín Emil

 • 26. únor 1797, Dražkovice
 • 15. leden 1872, Domažlice
Purkmistr Domažlic. Studoval v Praze práva, od května 1825 působil v Domažlicích, kde se oženil. Nelichotivě se o něm v dopisech zmiňuje B. Němcová. Je pochován na hřbitově U Svatých. Zdroj: www.mekbn.cz

Feder Bedřich

 • 20. květen 1816, Sedlečko
 • 14. prosinec 1897, Domažlice
Městský stavitel, zasloužil se o zachování historického charakteru domažlického náměstí.Zdroj: www.mekbn.cz

ThDr. Feirfeil Wenzl

 • 22. únor 1868, Srby
 • 19. březen 1941, Srby
Pocházel ze staré mlynářské rodiny. Navštěvoval školu v Horšovském Týně, absolvoval premonstrátské gymnázium v Plzni a Univerzitu Karlovu v Praze, kde získal v roce 1895 doktorát teologie. Od roku 1896 byl profesorem na německém gymnáziu v Lázních Teplicích. Přispíval do německých katolických časopisů. Roku 1906 vydal odbornou knihu Die liturgische Sprache der katholischen Kirche (O liturgické řeči katolické církve). V letech 1918-22 byl katolickými úřady několikrát vyznamenán a dostal i titul prelát. V roce 1920 se stává zástupcem německé Křesťansko-sociální lidové strany v prvním československém parlamentu. Znovu byl zvolen v roce 1925 a mezi léty 1929-35 vykonával funkci senátora. V roce 1935 se vrátil do Srb, kde si vystavěl dodnes stojící vilu. V rodné obci je i pohřben.Zdroj: www.mekbn.cz

PhDr. Felix Emil

 • 23. listopad 1889, Koloveč
 • 12. říjen 1956, Plzeň
Absolvent domažlického gymnázia, na kterém později i učil. Studoval slavistiku a germanistiku. Již jako domažlický student napsal pojednání Chodsko a Domažlicko v české literatuře. Od roku 1918 působil jako profesor obchodní akademie v Plzni. Patřil mezi významné znalce Domažlic a Chodska. Je autorem spisu Chodsko v našem písemnictví: Dvanáct kapitol o literární tradici chodské (1940). Byl zetěm J. F. Hrušky. Malá čs. encyklopedie uvádí rok úmrtí 1957. Zdroj: www.mekbn.cz

Felix Jiří

 • 1856, Domažlice
 • 8. leden 1926, Frenštát pod Radhoštěm
Vystudoval učitelství. V roce 1883 nastoupil na celoživotní působiště do Frenštátu. Patřil mezi přední slezské národní a kulturní buditele. Byl občasným dopisovatelem do týdeníků Posel od Čerchova a Domažlické noviny.Zdroj: www.mekbn.cz

Felix Jiří

 • 26. duben 1868, Lštění u Domažlic
 • 8. srpen 1944, Rychnov nad Kněžnou
Vrchní poštovní ředitel, přednosta telefonních ústředen, organizátor poštovních úředníků, sokolský a rodopisný pracovník.Zdroj: www.mekbn.cz

Felix Martin

 • 15. červen 1811, Osvračín
 • 10. leden 1857, Domažlice
Od roku 1834 působil jako pomocný učitel na dívčí škole, od r. 1852 učil na reálce kreslení, matematiku a krasopis. Autor romanticky laděných akvarelů, na kterých zachytil Domažlice obkroužené dvěma prstenci středověkých hradeb.Zdroj: www.mekbn.cz

Felix Pavel

 • 30. duben 1634
V roce 1612 byl přijat na pražskou akademii, roku se stal 1614 bakalářem. V roce 1617 byl přijat v Domažlicích za „souseda“, od roku 1618 působil jako městský písař. Pravděpodobně od r. 1623 zasedal v městské radě a od roku 1630 byl primasem. Mezi léty 1607-1613 přispíval verši do sborníků. Zemřel na poranění, která utrpěl při požáru radnice.Zdroj: www.mekbn.cz

Ferrarius Václav

 • 25. srpen 1605, Klatovy
Syn Jana Faráře. Roku 1574 byl žákem M. Jana Žabonia na škole u sv. Jindřicha v Praze, v roce 1584 byl přijat do koleje Nazaretské, bakalářem se stal 1585. Později rektorem u sv. Jiljí, roku 1593 se stal radním písařem v Klatovech. Je autorem samostatných skladeb i drobných příspěvků, zmiňuje se i o P. Lupáčovi a měšťanech v Domažlicích. Zdroj: www.mekbn.cz

Ferus Jiří

 • 1585, Horšovský Týn
 • 21. leden 1655, Březnice
Jezuitský kazatel, knihovník a spisovatel, syn plzeňského historika Šimona Plachého z Třebnice. Od roku 1602 byl členem Tovaryšstva Ježíšova, počínaje rokem 1616 vyučoval filozofii v pražské jezuitské koleji v Klementinu a působil zde od r. 1620 i jako kazatel v kolejním kostele sv. Salvátora. V řádu přijal latinské jméno Ferus („divoký, strašný“), významem opačné k jeho původnímu českému příjmení. Stal se správcem klementinské jezuitské tiskárny a od roku 1623 i knihovny, kterou využíval hlavně ke studiu domácích dějin. Vynikl jako plamenný kazatel a zapálený protireformační aktivista, doporučoval provádět rekatolizaci „kacířského národa“ po dobrém i po zlém. Projevem jeho horlivé iniciativy bylo sejmutí kalicha a sochy krále Jiřího z Poděbrad z průčelí Týnského chrámu na Staroměstském náměstí, což provedl osobně se svými studenty již 17. ledna 1623. Neutuchajícím nadšením jsou prosyceny i jeho nábožensko - agitační spisy, jichž sestavil na základě zahraničních předloh asi padesát. Od roku 1630 vydával životopisy světců s rytinami Karla Škréty, k nejzajímavějším patří Život blahoslavené Anyžky Panny, řádu sv. Kláry (Praha 1666). Vydal také rozsáhlý spis Mappa katolická (1630), sledující postup christianizace a obrácení národů celého světa na římskokatolickou církev. Unavený a vyčerpaný Ferbus se posléze uchýlil do podbrdské Březnice, kde řídil stavbu jezuitské koleje, a zde byl i pohřben. „Žili v Horšovském Týně“ uvádí jako datum úmrtí 21. ledna 1659.Zdroj: www.mekbn.cz

Feuerstein Bedřich

 • 15. leden 1892, Dobrovice v Čechách
 • 10. květen 1936, Praha-Libeň
Architekt a malíř-akvarelista. Absolvoval pražskou techniku a školu Kotěrovu. Byl činným v Památníku odboje. Je autorem architektonického projektu Vojenského zeměpisného ústavu v Dejvicích. Projektoval krematorium v Nymburce, získal ceny v soutěžích na krematorium v Pardubicích, na Riegrův památník na Kozákově, na pomník Svobody v Domažlicích. Spolu s O. Švecem je autorem tohoto pomníku. Také je autorem řady jevištních výprav-např. inscenace R. U. R. v Národním divadle. Podlehl nervové depresi, spáchal sebevraždu.Zdroj: www.mekbn.cz

PhDr. Fiala Jaromír

 • 30. prosinec 1892, Postoloprty
 • 15. květen 1967, Praha
Působil jako středoškolský profesor, školní inspektor a překladatel, je autorem řady odborných publikací.Zdroj: www.mekbn.cz

Fiala Josef

 • 31. červenec 1882, Praha
 • 11. duben 1963, Praha
Pražský malíř-figuralista i krajinář. Studoval a maloval chodské kroje, je pohřben v Domažlicích.Zdroj: www.mekbn.cz

Fiala Josef

 • 13. únor 1891, Blansko
 • 31. květen 1960
Vzdělával se na keramické škole ve Znojmě, poté vystudoval pražskou Umělecko – průmyslovou školu a Akademii výtvarných umění. V roce 1942 vytvořil bustu spisovatele J. Š. Baara, jejíž obrazovou podobu vydalo nakladatelství Klubu českých turistů na pohlednicích. Fiala pobýval několikrát na Chodsku. Pro neuskutečněný pomník vytvořil několik studií hlavy Jana Sladkého Koziny a postavu husitského kněze Jana Prokopa Velikého. Dochovala se i podobizna Boženy Němcové. Ateliér měl v Praze-Břevnově. Je autorem bust prvních prezidentů a politiků, např. Aloise Rašína.Zdroj: www.mekbn.cz

Fiala Václav

 • 11. leden 1955, Klatovy
Malíř a sochař, spoluzakladatel Galerie u Bílého jednorožce v Klatovech. Člen Svazu výtvarných umělců Mánes. Po absolvování Střední umělecko-průmyslové školy v Praze se mezi roky 1976-1992 věnoval malbě a grafice, nyní se zaměřuje převážně na sochařské a architektonické realizace. V letech 2004 a 2005 vystavoval na největší sochařské výstavě Sculpture by the Sea v Sydney, kde dvakrát získal hlavní cenu Sydney Sculpture Prize. Pravidelně se zúčastňuje výtvarných sympozií v Domažlicích, zde je mj. autorem unikátního díla na cestě k vrchu Baldov ze skla a kamene.Zdroj: www.mekbn.cz

Fictum Jan

 • 1875, Čermná
 • 1949
Hrál na klarinet, lesní roh, housle a křídlovku. Již před 1. světovou válkou si založil vlastní kapelu. V roce 1927 předal kapelnickou funkci synovi Jiřímu Fictumovi.Zdroj: www.mekbn.cz

Fictum Jiří

 • 29. leden 1902, Čermná
Vyučil se hře na housle a na trubku. Vojnu si odsloužil u vojenské kapely 35. pěšího pluku v Plzni. Po návratu se oženil a brzy převzal po svém otci Janu Fictumovi kapelnickou živnost. Funkci kapelníka vykonával do šedesáti let, pak ji předal nejmladšímu bratrovi Karlovi. Fictumova kapela byla známá nejen po celém okrese, ale vyhrávala i na Pošumavských věnečcích v Praze.Zdroj: www.mekbn.cz

Fictum Oldřich

 • 3. červenec 1907, Kout na Šumavě
 • 18. březen 1943, Frankfurt nad Mohanem
Vyučil se elektrotechnikem v Plzni a vstoupil do Vyšší elektrotechnické školy v Praze, kde roku 1928 maturoval. Po odsloužení prezenční služby se vrátil jako podporučík do civilu a nastoupil jako úředník Škodových závodů v Plzni. Na základě vyhlášky MNO nastoupil 1. 1. 1931 opět jako aktivní důstojník do Československé armády. Působil v Plzni, Brně, Českých Budějovicích, Táboře. Roku 1936 je přidělen na velitelství sboru v Brně, kde působil do rozpuštění našeho vojska. V roce 1939 vstupuje do služeb Čs. zbrojovky v Brně a Povážské Bystrici jako zástupce ředitele. Dne 6. 12. 1939, když se den předtím v jeho bytě převlékl kamarád, aby mohl uprchnout za hranice, kam sám chtěl za několik dnů odejít, byl zatčen. Postupně byl vězněn v Brně v Sušilových a Kounicových kolejích, ve Vratislavi, v Mírově na Moravě, v Berlíně, Diezu a naposledy ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byl popraven. Byl odsouzen za vojenskou špionáž, pro přečin vlastizrady a pro spolupráci s komunisty. Zprávy od něj vozil F. Kocourek z Brna do Domažlic.Zdroj: www.mekbn.cz

Ing. Findejs Zdeněk

 • 1924, Vítějeves (okr. Svitavy)
 • 1986
Vyučil se pánským krejčím a začal pracovat v textilní továrně v Poličce. Po váce absolvoval učitelský kurs a nastoupil do Horšovského Týna. V roce 1946 se stal administrativním pracovníkem odboru školství ONV. Při zaměstnání si dokončil maturitu a dálkově vystudoval Vysoku školu ekonomickou v Praze. Poté působil na finančních odborech okresního a krajského národního výboru. V H. Týně zastával od začátku 60. let funkce člena rady MěstNV a předsedy finanční a plánovací komise. Vedle této činnosti se naplno věnoval tělovýchově. Od dětství byl členem Sokola, pracoval jako cvičitel ZRTV, organizoval tělovýchovná vystoupení mládeže a tělovýchovné akademie. Střídavě působil ve funkci předsedy a místopředsedy TJ Dynamo Horšovský Týn. Vrchol své činnosti spatřoval v nácviku spartakiádních vystoupení a jejich organizaci. Účastnil se všech nejen jako cvičitel, ale vždy jako aktivní cvičenec ve skladbách mužů. Jeho působení v tělovýchovném hnutí přesáhlo rámec okresu a kraje, když byl zvolen do republikových tělovýchovných orgánů.Zdroj: www.mekbn.cz

rtm. Fischer Ladislav

 • 12. únor 1904, Domažlice
 • 1. květen 1986, Plzeň
Narodil se v Domažlicích na Týnském předměstí, v dnešní Komenského ul. č. 7. Otec byl kovářský mistr a měšťan. Ladislav se u svého otce vyučil také kovářem. Během vojenské prezenční služby se rozhodl stát letcem. Prošel vojenským leteckým učilištěm v Prostějově. Dne 1. dubna 1929 byl jmenován rotmistrem letectva. Sloužil v Praze - Kbelích. Oženil se v roce 1932 s Annou Weberovou z Domažlic. V roce 1933 se manželům narodila dcera Vlasta. Po obsazení republiky přešel k protektorátnímu vládnímu vojsku, s nímž se na jaře 1944 přesunul do severní Itálie. Na podzim se spolu s dalšími čtyřmi vojáky z Plzeňska objevuje v Anglii. Po příjezdu do Anglie se stal příslušníkem čs. branné moci, nejprve byl zařazen k pomocnému družstvu pro všeobecné služby a od 19. ledna 1945 do Čsl. depotu v Cosfordu k letectvu jako AC2 vojín-nováček. Službu u RAF zakončil v hodnosti praporčíka. Po návratu do republiky pracoval na letišti v Hradci Králové jako technik-úředník a dosáhl hodnosti kapitána. V roce 1948 požádal o změnu příjmení. Dne 22. července byla jemu i celé rodině povolena změna příjmení na Farský. Dne 1. července 1949 dostal nenadále dovolenou a 31. prosince byl propuštěn z činné služby bez udání důvodů. Rodina se přestěhovala do Plzně, kde pracoval nejprve jako zámečník, později jako úředník. V roce byl 1991 rehabilitován a povýšen na majora in memoriam.Zdroj: www.mekbn.cz

Fišer Josef

 • 13. leden 1878, Klenčí pod Čerchovem
 • 18. prosinec 1944, Moravské Budějovice
Profesor na gymnáziu v Moravských Budějovicích, bratranec Jindřicha Šimona Baara.Zdroj: www.mekbn.cz

Fišer Václav

 • 1887, Staňkov
 • 1963, Chicago (USA)
Původním povoláním kupecký příručí, do USA se vystěhoval před 1. světovou válkou. Působil jako dirigent českých hudebních těles v Chicagu, psal hudbu ke hrám různých divadelních společností. Do svého rodiště často jezdíval na návštěvu. Zdroj: www.mekbn.cz

Fišerová Alžběta

 • 19. listopad 1878, Pasečnice
 • 3. květen 1945, Havlovice
Manželka rolníka, zastřelena v Havlovicích členy Hitlerjugend.Zdroj: www.mekbn.cz

Flegl Jaromír

 • 5. duben 1901, Domažlice
 • 21. červenec 1952, Valašské Meziříčí
Absolvent domažlického gymnázia, maturoval v roce 1920. Po válce působil ve Valašském Meziříčí jako hudebník a učitel hluchoněmých dětí, je autorem řady odborných publikací. Jeho ostatky převezeny do Domažlic a pohřbeny na zdejším hřbitově. Syn Václava Flegla, bratr Ludmily Martinovské-Fleglové. Zdroj: www.mekbn.cz

Flegl Václav

 • 22. leden 1876, Hořice
 • 28. březen 1951, Domažlice
Byl nejstarším ze sedmi dětí. Hudební znalosti získal u svého otce, lidového hudebníka. Ve dvanácti letech odešel na studium na pražskou varhanickou školu. Po absolvování konzervatoře přijal místo ředitele kůru v Blatné a v r. 1899 se dostal do Domažlic. Působil zde jako varhaník, v letech 1900-1936 byl ředitelem kůru, vyučoval na gymnáziu, v roce 1904 byl jmenován profesorem zpěvu. V roce 1901 se stal prvním dirigentem Čerchovanu a stál v jeho čele až do r. 1937, kdy se sboru ujala Božena Hezká. Roku 1924 vznikla na jeho doporučení Městská škola sborového zpěvu, v té době jediné zařízení toho druhu v Čechách. Vyučoval hudbě, věnoval se skladatelské činnosti. Otec Jaromíra Flegla a Ludmily Martinovské-Fleglové. Učitel Vojtěcha Kafky. Je pohřben v hořejší části domažlického hřbitova.Zdroj: www.mekbn.cz

Flor Jakub

 • 2. listopad 1895, Stanětice
 • 30. červenec 1980, Stanětice
Narodil se na hájovně ve Staněticích v rodině panského hajného. Absolvoval studium na odborné lesnické škole v Jemnici. Po krátké adjunktuře na trhanovském panství se stal revírníkem revírů Podzámčí a Stanětice. Přátelil se se spisovatelem J. Vrbou. Již od studentských let přispíval do domažlických týdeníků, v knižní podobě vydal tři povídkové knihy Na Jarčině vyhlídce, Halali a Oběť soucitu. V pozůstalosti zůstaly svazečky básní a životní paměti Zelená služba a Zelená penze. Život ukončil sebevraždou, kdy proti sobě obrátil svou loveckou pušku. Zdroj: www.mekbn.cz

Florian Jakub

 • 28. listopad 1804, Domažlice
 • 10. červenec 1876, Domažlice
První purkmistr královského města Domažlic. Měšťan a majitel dvora v Domažlicích (později Panský dvůr). Syn Jakuba Floriana, měšťana a mistra pekařského a Kateřiny, rozené Ciserlinkové. Úřad purkmistra zastával od srpna 1850 do 31. 1. 1861. Kromě toho, že se pečlivě staral o rozsáhlé hospodářství, věnoval se i veřejnému a spolkovému životu. Byl velitelem ostrostřelců, zasedal mnoho roků ve sboru obecních starších, v ředitelství spořitelny, byl členem c. k. okresní školní rady, delegátem c. k. zemědělské rady pro české království, členem zemské komise pro upravení pozemkové daně, předsedou zdejšího spolku hedvábnicko-sadařského, členem měšťanské besedy, spolku vysloužilých vojínů, hudebního spolku sv. Cecilie, tělocvičného spolku Sokol. Pochován byl na hřbitově U Svatých. Smuteční projev přednesl děkan P. Karel Hájek. Nástupcem se stal Ondřej Ibscher.Zdroj: www.mekbn.cz

Florian Petr Bedřich P.

 • 1. březen 1693, Domažlice
 • 26. únor 1775, Polná (okr. Jihlava)
Syn pekaře Petra Floriana a Korduly, rozené Haasové, bratr Salomeny a Blaženy, synovec Augustina Floriana a Ludvíka Floriana. Po studiích v Praze byl Petr Bedřich vysvěcen na kněze v roce 1718, ustanoven kaplanem v Polné na Vysočině a po smrti svého předchůdce jmenován děkanem. Dne 1. 5. 1748 složil 2500 zlatých v koleji konviktu řádu Společnosti Ježíšovy u sv. Bartoloměje v Praze jako nadaci pro jednoho studujícího. Mělo jít o jinocha z rodiny Floriánů, případně příbuzných, a nebo o chudého a nadaného hocha z Domažlic. Pamatoval i na Polnou, kde nechal na náměstí postavit sousoší Nejsvětější Trojice a opravil kostel s věží. Domažlickým pomohl příspěvkem na stavbu kostelíka sv. Vavřince na Veselé Hoře a také pro něj nechal namalovat oltářní obraz. Celý život žil skromně a ve své závěti učinil město Polná dědicem 60 000 zlatých. Za svého života si napsal latinský nápis na svůj hrob, který je v sakristii děkanského kostela v Polné dodnes čitelný.Zdroj: www.mekbn.cz

Flos František

 • 28. červenec 1864, Přelouč
 • 8. leden 1961, Praha
Odborný učitel, okresní školní inspektor, autor knih pro děti i pro dospělé, povídkář a romanopisec: Šibraváček, Ohně na horách, Lovci orchidejí, Plavčík Frantík, Z pralesů Konga, Supové Atlasu, Na Modrém Nilu, Útěk ze zajetí, aj.Zdroj: www.mekbn.cz

Forejt Jan

 • 1. leden 1829, Loučim
 • 6. červen 1911, Domažlice
Hudebník, zakladatel domažlického Sokola (1866, ještě před oficiálním povolením místní jednoty). Studoval nejprve na domažlické Hlavní škole, poté prošel učitelskými kurzy v Klatovech a Praze a roku 1852 složil zkoušky pro Hlavní školy. Od roku 1850 působil ve Staněticích a krátce také v Loučimi. Na Hlavní škole v Domažlicích učil od r. 1851, ale až v roce 1868 si vysloužil definitivu. Na odpočinek odešel roku 1892, ale jako hudebník byl činný téměř až do konce života.Zdroj: www.mekbn.cz

Forchheim František

 • 31. březen 1853, Domažlice
 • 23. leden 1902, Praha
Předposlední syn J. K. Tyla z jeho šesti dětí, které měl s mladší sestrou své manželky Magdaleny, Annou Forchheimovou, rovněž herečkou. Narodil se v Domažlicích za Tylova pobytu. Měl trpký život. Působil v drobných hereckých společnostech, u nichž hrával podřadné role, protože dobrým hercem nebyl. Několikrát vystupoval i v Klatovech a Domažlicích. Jednou však hlavní roli dostal - v Šamberkově hře hrál svého otce. V závěru života se stal inspicientem a dozorcem opony Národního divadla v Praze.Zdroj: www.mekbn.cz

Formánková Anežka

 • 13. únor 1904, Slavíkovice (okr. Klatovy)
 • 17. prosinec 1971, Kežmarok (Slovensko)
Dcera Karla Formánka, sedláka ve Slavíkovicích a Anežky Pscheidtové. Po vychození obecné školy ve svém rodišti pokračuje na měšťanské škole ve Kdyni, středoškolského vzdělání se jí dostává na Střední obchodní škole v Praze. Po pražských studiích se stěhuje do Plzně, kde je zaměstnána jako úřednice ve Škodových závodech. Do dějin našeho letectví vstoupila jako první pilotka turistických letadel v Československu - v květnu roku 1928 složila pilotní zkoušku a v červnu téhož roku získala patřičný diplom. O dva roky později získává oprávnění k pilotáži letadel s více než 10 cestujícími. V závěru 30. let odchází za svým manželem Vavřincem Šedivcem do Prahy. Poslední zmínka o Anežce Formánkové ve zdrojích Západočeského aeroklubu pochází z roku 1949. Umírá během pobytu na Slovensku, pohřbena je v Plzni-Doudlevcích.Zdroj: www.mekbn.cz

PhDr. Forst František

 • 23. listopad 1900, Svobodné Dvory u H. Králové
 • 7. září 1981, Nymburk
Působil jako středoškolský profesor v Domažlicích a jako okresní archivář v Nymburku.Zdroj: www.mekbn.cz

Fořt Jan

 • 20. prosinec 1922, Domažlice
 • 1944, Normandie (Francie)
Student, dobrovolník americké armády. Padl jako parašutista při spojenecké invazi v Normandii.Zdroj: www.mekbn.cz

Frabša František Serafin

 • 4. únor 1887, Unhošť
 • 10. červen 1956, Praha
Básník, spisovatel a redaktor. Často navštěvoval Chodsko, spolupracoval se spisovatelem Josefem Masopustem.Zdroj: www.mekbn.cz

Ing. Frait Karel

 • 5. říjen 1941, Domažlice
Absolvent Střední průmyslové školy stavební v Domažlicích (1955-1959) a dálkového studia stavební fakulty ČVUT v Praze (1963-1969). Od maturity  až do roku 1990 (vyjma vojenské základní služby) působil u Okresního stavebního podniku v Domažlicích, kde prošel řadou funkcí - od mistra HSV, projektanta, až po vedoucího technického útvaru. V letech 1990 až 2001 byl ředitelem Správy a údržby silnic  Domažlice. V roce 1966 se oženil s manželkou Martou (1947, rozená Kalfasová). Otec dvou dcer - Silvie (1968) a Sabiny (1977). Po odchodu do důchodu příležitostně projektoval. Je externím spolupracovníkem regionálního Domažlického deníku. Vedle odborných profesních článků z oblasti správy komunikací je autorem například článků Panelákům na Palackého sídlišti v Domažlicích je 40 let, Rodinné domky jsou obrazem doby, které se zabývají stavebním vývojem v Domažlicích. V poslední době se zaměřuje na rozhovory se zajímavými osobnostmi.Zdroj: www.mekbn.cz

Franc Jan

Působil koncem 19. století v Domažlicích. Samouk. Vyřezal velký krucifix a některé sošky pro jesle v boční kapli děkanského kostela v Domažlicích (1883). Zdroj: www.mekbn.cz

Frei Josef

 • 24. březen 2003, Klenčí pod Čerchovem
Od roku 1969 až do odchodu do důchodu v roce 1990 působil jako předseda Místního národního výboru. Stál u zrodu mnoha staveb, které se v Klenčí podařilo svépomocí vybudovat. Velký kus práce vykonal i v tělovýchově, nejprve jako hráč, později jako trenér fotbalového oddílu a sportovní organizátor. Byl aktivním členem hasičského sboru i Červeného kříže.Zdroj: www.mekbn.cz

Freitinger Pavel

 • 17. březen 1940, Nepomuk
 • 3. březen 2000, Plzeň
Do Domažlic přišel 1. 7. 1969 jako diakon, postupně se stal vikářem a farářem domažlického sboru Českobratrské církve evangelické. Zde se narodily a dospěly jeho tři děti Pavel, Jana a Daniel. Synové se stali rovněž faráři. Z Domažlic odešel v roce 1985 do Nejdku a odtud do Korandova sboru do Plzně. V Domažlicích byl členem pěveckého spolku Čerchovan.Zdroj: www.mekbn.cz

Frey Jakub

 • 8. červen 1906, Postřekov
 • 23. říjen 1987, Praha
Jeden z prvních čsl. kapitánů dálných plaveb. Autor publikace Loď, moře, námořníci. Studoval čtyři roky reálné gymnázium, v roce 1921 dostal státní stipendium na námořní akademii do Jugoslávie. Akademii ukončil v roku 1925 a nastoupil na loď Legie. V roce 1932 absolvoval kurz pro kapitány dálkové plavby v jugoslávském Kotoru. Ve 30. letech byl zaměstnán u firmy Baťa na lodích Morava a Little Eva. Do roku 1935 působil jako nákupčí gumy a kůží. V roce 1965 velel lodi Košice, která toho roku, jako první československá loď, obeplula zeměkouli. Sám Jakub Frey ji obeplul čtyřikrát. Na moři strávil 50 let života a velel dvaceti lodím. Hovořil plynně anglicky, německy, francouzsky, španělsky, portugalsky a srbskochorvatsky. Z každé cesty si domů přivážel panenky, ze kterých uspořádalo Muzeum J. Jindřicha v Domažlicích v závěru roku 1998 výstavu. Datum úmrtí je převzato z databáze Autorit NK ČR, z ČNB a z publikace E. Kubálkové. Devětadevadesát ´panenek´ ze sbírky, které zastupují všechny světadíly, věnovala Freyova manželka do pamětní síně Postřekova, a to včetně dalších osobních věcí námořníka. Zdroj: www.mekbn.cz

Frič František

 • 13. září 1947, Horšovský Týn
V Horšovském Týně působil již před 2. světovou válkou na úřadu důchodkové kontroly. Byl také literárně činný a v roce 1923 uspořádal Sborník kunvaldský, který věnoval svému rodišti. Po Mnichovu musel v roce 1938 opustit H. Týn, usadil se v Plzni. Když skončila 2. světová válka, vrátil se již roku 1945 do Horšovského Týna. Přestože byl již v důchodu a trpěl vážnou chorobou, zachraňoval písemné i hmotné historické památky. Díky němu a Františku Neidovi bylo v H. Týně 20. srpna 1946 založeno české muzeum, následně zahájilo sběr historických a uměleckých předmětů na celém okrese. Zároveň byl Frič jmenován správcem muzea a městského archivu. Bohužel v roce 1947 umírá na infarkt.Zdroj: www.mekbn.cz

Frič Tomáš

 • 19. červenec 1884, Bezděkov
 • 26. duben 1938, Plzeň
Učil v Domažlicích, Klatovech, Kolinci a Plzni. Filolog, překladatel z latiny a řečtiny. Věnoval se lidové tradici a kulturnímu dědictví venkova. Zdroj: www.mekbn.cz

Fridrich Jan

 • 7. duben 1915, Rokycany
 • 17. leden 1988
Regionální historik a vlastivědec, povoláním železničář. Věnoval se studiu dějin komunikací na Stříbrsku a Plzeňsku a sociálních dějin 16. - 17. století. Odborný publicista, autor 13 studií o historii Horšovského Týna. Přestože nebyl profesionálním historikem, dosáhl velmi vysoké odborné úrovně a významně přispěl k objasnění nejstarších dějin města a panství do pol. 19. století. Zdroj: www.mekbn.cz

Frišholz Jiří

 • 17. červen 1896, Trhanov
 • 20. prosinec 1977
Začínal jako hráč violy u pátera A. Koláře, později se přeorientoval na klarinet. S dudáckou kapelou se zúčastnil Vavřinecké pouti v roce 1939. Roku 1945 byl ve volbách zvolen prvním poválečným starostou obce. Za svého působení odhaloval pamětní desku J. Thomayerovi na trhanovském zámku. V r. 1946 po druhých volbách z funkce starosty odstoupil. Občanským povoláním byl truhlář, pracoval v Nábytkáři Domažlice. Spolupracoval s J. Kajerem, přátelil se s R. Svačinou.Zdroj: www.mekbn.cz

RSDr. Fronk Jaroslav

 • 15. červen 1930, Domažlice
Předseda Městského národního výboru v Domažlicích, člen KSČ. Do funkce nastoupil po Václavu Faitovi 1. 1. 1981 a setrval v ní tři volební období do 28. 2. 1990, kdy byla kooptována do MěstNV Jaroslava Wollerová. Syn Antonína Fronka a Magdaleny, rozené Ticháčkové.Zdroj: www.mekbn.cz

Frýbová Zdena

 • 30. srpen 1934, Praha
 • 22. únor 2010, Praha
Spisovatelka a novinářka, velká kritička předlistopadových poměrů, ale i společnosti polistopadové. Autorka knih Robin, Mafie po česku aneb Jeden den Bohuslava Panenky, Mafie po listopadu aneb Ryba smrdí od hlavy, Neděle jako stvořená pro vraždu, Milosti prezidenta aj. Umírá v únoru 2010 po dlouhé vážné nemoci.Zdroj: www.mekbn.cz

Fučík Julius

 • 23. únor 1903, Praha
 • 8. září 1943, Berlín-Plötzensee
Jako desetiletý se s rodinou přestěhoval z Prahy do Plzně, kde dostal otec angažmá v divadle. V období let 1913-1921 navštěvoval i Domažlice. V roce 1938 přednášel v domažlickém hotelu U Kreslů pro odbočku Svazu přátel SSSR, jejímž předsedou byl spisovatel Jan Vrba, na téma Vztah Sovětského Ruska k Československé republice. Domažlice navštívil i v roce 1939, kdy se zúčastnil památné Vavřinecké pouti. Za okupace pobýval v Chotiměři, kde napsal studii Božena Němcová bojující. Navštěvoval domažlickou knihovnu, byl zapsán knihovníkem A. Hudcem jako její čtenář. V roce 1958 mu byla odhalena pamětní deska na domě, kde přednášel (hotel Slavie). Reliéf vytvořil Břetislav Holakovský podle kresby Maxe Švabinského. Pamětní deska byla po r. 1989 odstraněna. Za svou politickou činnost byl v roce 1942 zatčen, vězněn v Praze na Pankráci a v Berlíně, kde byl popraven.Zdroj: www.mekbn.cz

Fuks Ladislav

 • 24. září 1923, Praha
 • 19. srpen 1994, Praha
Jeden z našich nejvýznamnějších spisovatelů 20. století, krátce působící v Horšovském Týně. Po ukončení studia na Filozofické fakultě UK pracoval na památkové péči. Měl na starost památkové objekty v západních Čechách. Pobýval na zámku v Kynžvartu a často také zajížděl na zámek do Horšovského Týna. O tom, že se mu zámek a město vrylo do srdce, svědčí několikanásobné připomenutí Horšovského Týna v jeho literárních vzpomínkách. Fuks se ve svých psychologicky propracovaných dílech věnoval především otázce moci, pokud se jí zmocní zlo, a její manipulaci s lidmi. Nejobludněji se to projevilo v holocaustu židovského obyvatelstva, který se osobně spisovatele týkal a jehož příčiny a důsledky ve svém díle zkoumal (např. Pan Theodor Mundstock, Mí černovlasí bratři, Spalovač mrtvol). V posledním období tvorby napsal rozsáhlý historický román Vévodkyně a kuchařka.Zdroj: www.mekbn.cz

Fux Petr

Roku 1519 působil jako katolický farář v Malšicích u Tábora, v roce 1521 v Záhoří, před rokem 1535 ve Velharticích a v Kolinci. Roku 1540 se stal arciděkanem ve svém rodišti. Pro pokročilost věku a nebezpečí moru přenechal duchovní správu bratrovi a odešel znovu na venkovskou faru. Zdroj: www.mekbn.cz