FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Chloupek Josef

  • 8. říjen 1904, Domažlice
  • 29. červenec 1999, Domažlice
Domažlický obchodník, dlouholetý funkcionář Sokola a Jiskry Domažlice, sponzor řady koncertů. Do svých devadesátin pomáhal s vedením obchodního domu. Spolu s Josefem Wolnerem byl objevitelem hedvábného lesku, využívaného při malování bytů. Je autorem řady vzpomínek: na obchody a obchodníky na domažlickém náměstí, na osudy domažlických Židů, na domažlické pivo.Zdroj: www.mekbn.cz

Chmelíř Josef

Hudebník a dudák působící v Krchlebech.Zdroj: www.mekbn.cz

JUDr. Choc Josef

  • 1870, Kublov (okr. Beroun)
  • 19. září 1932, Praha-Střešovice
Vyučil se košíkářem, posléze tomuto oboru i vyučuje na odborné škole ve Stříbrných Horách. Věnuje se ale i vlastnímu studiu a tak roku 1897 skládá v Plzni maturitu a vstupuje do kněžského semináře v Českých Budějovicích. Po vysvěcení působí jako kaplan v Hyršově, Pocinovicích a jiných místech. Později se zaměřuje na právo a zapisuje se na Karlovu univerzitu do Prahy, kde promuje roku 1909. Jako kaplan odchází do penze a se svolením Říma si roku 1918 otevírá svou vlastní advokátní kancelář.Zdroj: www.mekbn.cz

Chocenský Václav

Roku 1577 učil ve škole v Turnově. V roce 1581 se stal správcem školy v Domažlicích, také se stal roku 1603 primasem-po Pavlu Cubiniovi. Roku 1611 se jeho dcera provdala za Václava Ambrosia. Bohuslav Bavor z Kosmačova ho uvádí mezi předními domažlickými měšťany, jimž věnoval Carmen de passione. Chocenský se znal s J. Campanem, jenž mu věnoval verše ve spisech Gratulatio. Daniel Stupanus jej oslavoval jako básníka.Zdroj: www.mekbn.cz

Chod Jakub

  • 21. červenec 1922, Tlumačov
  • 12. únor 1988, Klatovy
Původní příjmení Jakuba Choda znělo Reitschläger a pocházel z Tlumačova, kde se narodil v čp. 87 jako syn zámečníka Jakuba R. a Anny Selnerové. Obecnou školu navštěvoval v Mrákově, kde jej učil kreslíř a muzikant Bohumil Kraus. Na domažlickém gymnáziu měl na něj vliv Jan Paroubek. Vystudoval učitelský ústav v Plzni a poté nastoupil do Pivoně. Krátce působil i v Horšovském Týně, Semněvicích, Štítarech, největší část života však prožil v Hostouni. Maloval zátiší, skupinové kresby, portréty. Vystavoval v Hostouni, H. Týně, ale i v Domažlicích (1974). Působil jako kronikář a občasný dopisovatel do regionálního tisku.Zdroj: www.mekbn.cz