FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Čaban Matouš

Do škol chodil v Banské Bystrici, Kremnici, Domažlicích, Slaném a v Praze. Od roku 1606 byl kaplanem v Kutné Hoře, počínaje rokem 1608 farářem ve Vamberku, kolem r. 1616 farářem v Dohaličkách. V letech 1601-1616 napsal několik kratších příspěvků. Zdroj: www.mekbn.cz

Čadek Jaroslav

 • 29. listopad 1922, Domažlice
 • 15. květen 1977, Los Angeles
Po únoru 1948 emigroval do USA. Pracoval v krajanských spolcích, např. ve Společnosti pro vědy a umění, v Sokole, byl předsedou Československé národní rady americké.Zdroj: www.mekbn.cz

Čáp Jan

 • 17. září 1906, Soběslav
 • 10. září 1944, Domažlice
Učitel, byl zastřelen při zatýkání německým četníkem na návsi ve Starém Postřekově. V Postřekově učil od roku 1937, po okupaci této chodské vsi (24. 11. 1938) byl propuštěn a měl být přeložen do protektorátu. Před nacisty hrdě prohlásil, že neuznává okupaci, ani neopustí Postřekov. Schvaloval atentát na Hitlera a kvůli stykům se zajatci ho udali obyvatelé převážně německého Mlýnce. Dne 9. září 1944 byl zatčen a při pokusu o útěk  postřelen do hlavy. Zemřel 10. 9. 1944 v domažlické nemocnici. Připomíná ho pamětní deska na budově staré postřekovské školy. Zdroj: www.mekbn.cz

Čapek-Chod Karel Matěj

 • 21. únor 1860, Domažlice
 • 3. listopad 1927, Praha
Povídkář, romanopisec, dramatik, představitel realismu a naturalismu, přesahující až k expresionismu. Osobitý tragikomickým a groteskním ztvárňováním společenských procesů na přelomu 19. a 20. století, uplatňující v obrazech ze života dokumentární zaujetí pro specifiku rozmanitých prostředí a profesí. Novinář politického a kulturního zaměření, divadelní a výtvarný referent. Vlastním jménem Matěj Čapek, pocházel z rodiny středoškolského profesora. Studoval na gymnáziu v Domažlicích (mat. 1879, více o tom v autobiografické próze Ševcem) a na právnické fakultě v Praze. Studia nedokončil. Působil jako redaktor olomouckého Našince, Hlasu národa, Národní politiky, Národních listů. Literárně začal publikovat na přelomu 80. a 90. let, kdy měl blízko k okruhu autorů Šimáčkova Světozoru. Počáteční tvorba obsahovala vedle humorně laděných obrázků a grotesek také prózy, které se výrazně začleňovaly do realistické a naturalistické literatury. Styčné body s naturalismem a záliba v atraktivních námětech se uplatnily již v rané tvorbě zájmem o jedince fyzicky a duševně poznamenané, o lidi živořící na okraji společnosti - Povídky, Nedělní povídky. Konflikt prvního významného románu Kašpar Lén mstitel byl osnován jako tragická vzpoura jedince proti společenskému bezpráví. Vlastní děj Nejzápadnějšího Slovana je zasazen do rámce sjezdu abiturientů domažlického gymnázia po deseti letech. V Daru sv. Floriána popsal rohová stavení v Domažlicích. V románech Turbina, Vilém Rozkoč a Řešany přecházejí postavy z jednoho díla do druhého a tak se nakonec vrací bohém Vilém Rozkoč do Řešan, tedy do Domažlic. V tomto díle jsou zachyceny okolnosti vzniku pomníku děkana A. Příhody a spor sochaře J. V. Myslbeka s městem Domažlice. Jazyk Čapkova rozsáhlého díla je mimořádně bohatý, zahrnuje archaismy i novotvary, vulgarismy, slova a slovní spojení typická pro různé profese. Základní rozdíl od postupů evropských naturalistů je v osobní účasti autora s postavami jeho děl (Arne Novák). Pohřben je na Vinohradském hřbitově v Praze. Dne 29. 6. 1930 mu byla na rodném domku odhalena pamětní deska. (V současné době je uložena v muzeu, místo rodného domku připomíná pomníček mezi budovami bývalé chlapecké a dívčí školy v Komenského ulici.) Autorem pamětní desky s jeho reliéfem je sochař Alois Langenberger. Dne 7. 11. 1924 jmenován čestným občanem města Domažlic.Zdroj: www.mekbn.cz

Čech Jan

 • 17. červen 1968, Domažlice
Absolvent konzervatoře, Akademie muzických umění a mnichovské Hochschule für Musik. Účastník mistrovských kurzů. Dlouhodobě koncertuje s violoncellistou Jiřím Bártou. Je nositelem četných mezinárodních ocenění. V současné době žije v Mnichově.Zdroj: www.mekbn.cz

Čech Josef

 • 5. březen 1785, Hrádek u Rokycan
 • 6. listopad 1852, Domažlice
Od roku 1805 působil v Osvračíně na farní škole. Zajímal se o štěpařství, hedvábnictví, ovocnářství, včelařství a chov domácího zvířectva. Do Domažlic nastoupil v roce 1818, posléze působil jako ředitel dívčí školy. Na chlapecké škole vyučoval štěpařství. Byl jmenován vzorným učitelem. Člen městské školské rady. Zdroj: www.mekbn.cz

mjr. Čech Karel

 • 27. únor 1894, České Meziříčí
 • 27. prosinec 1943, Břeh u Vratislavi
Velitel 21. ženijního praporu v Domažlicích, zatčen 21. 3. 1940.Zdroj: www.mekbn.cz

Čejka Ludvík

 • 12. únor 1902, Domažlice
 • 9. březen 1945, Flossenbürg
Tajemník poštovního úřadu v Domažlicích a poručík dělostřelectva v záloze. Člen Sokola a výborný gymnasta. Koncem září roku 1938 byl jako poštovní úředník v Aši při řádění henleinovců zajat a odvlečen do říše, kde byl čtrnáct dní vězněn. Dne 5. 9. 1944 byl znovu zatčen v Domažlicích a poslán do koncentračního tábora Flossenbürg. Na hlavní domažlické poště je umístěna jeho pamětní deska.Zdroj: www.mekbn.cz

Čekan Vratislav

 • 27. listopad 1954, Domažlice
Narodil se v domažlické porodnici, jeho rodiče v té době bydleli v Horšovském Týně ve služební vile tamní mlékárny, kde byl otec zaměstnán. Z Horšovského Týna se rodina odstěhovala do Příbrami. Příjmení rodina přijala, původně se jmenovali Čubovi. V. Čekan studoval fil. fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1980 emigroval do Německa, živil se umýváním záchodků, stal se majitelem pojišťovny. V roce 1990 se vrátil domů, založil firmu Intercom (import, export instalačního materiálu), v r. 1992 koupil SK Viktorii Žižkov a vyhrál konkurz na znovuoživení areálu památníku na Žižkově. Svého času patřil k nejbohatším mužům v Čechách.Zdroj: www.mekbn.cz

Černohorský Jan

Roku 1619 napsal do sborníku Novo hymenaeo, vydaného k svatbě Danielu Spirovi, skladbu o třech rýmovaných sapfických strofách. V roce 1622 působil na škole v Domažlicích.Zdroj: www.mekbn.cz

Černohorský Josef

 • 11. duben 1935
Dětství včetně válečných let prožil v Domažlicích, kde jeho otec Josef sloužil jako důstojník československé armády. Po komunistickém převratu se rodina přestěhovala do Plzně, kde se mladý Josef vyučil elektrotechnikem ve Škodových závodech. V červnu roku 1953 byl zatčen za údajnou účast v plzeňském povstání, odsouzen na rok vězení a odeslán do jáchymovských uranových dolů. Po propuštění pracoval jako elektrikář ve Stavebním podniku města Plzně. Po roce 1990 je rehabilitován a společně s kolegy zakládá instalatérskou firmu. Až do roku 2008 je předsedou plzeňské pobočky Konfederace politických vězňů.Zdroj: www.mekbn.cz

Černý Antonín

 • 30. září 1895, Kout na Šumavě
 • 2. červen 1945, Domažlice
Zatčen 9. 5. 1940, zemřel v domažlické nemocnici na následky útrap z koncentračního tábora Flossenbürg.Zdroj: www.mekbn.cz

Černý Boleslav L.

 • 11. červenec 1880, Hradec Králové
 • 12. květen 1930, Pelechy
Narozen 11. 7. 1881 v Hradci Králové, zemřel 12. 5. 1930 v Pelechách u Domažlic. Učitel, prozaik a básník.Zdroj: www.mekbn.cz

Černý Josef

 • 15. srpen 1880, Kojetín u Havlíčkova Brodu
 • 18. leden 1955, Domažlice
Lesník, ředitel Hájenské školy a autor odborných publikací.Zdroj: www.mekbn.cz

Červenka Antonín

 • 31. říjen 1820, Hvožďany u Třemšína
 • 16. říjen 1887, Domažlice
Do Domažlic přišel v roce 1851. Zmodernizoval a přestavěl tehdy sto let staré barokní varhany domažlického kostela. Přestavbu dokončil roku 1852. Poté opravil varhany klášterního kostela. Po nich následovaly v roce 1872 varhany v Koutě na Šumavě, Kdyni, Maxově a Loučimi. Byl i schopným hudebníkem, hrál v Klatovech v kostelním orchestru na housle a violu.Zdroj: www.mekbn.cz

Červenka Jaroslav

 • 28. prosinec 1909, Postřekov
 • 24. srpen 1992, Běhařov
V mládí se závodně věnoval lehké atletice, běhal na lyžích, hrál fotbal za domažlické Sněhaře, prosadil se i v turistických závodech. V kultuře pracoval od r. 1959 - jako odborný pracovník mimoškolního vzdělávání, vedoucí osvětové besedy, vedoucí kina Čakan. Do roku 1953 pracoval u Okresního soudu, do r. 1955 v Teplotechně. Celoživotním koníčkem se mu stalo fotografování. Do konce života byl aktivní turista, i v pokročilém věku pomáhal při atletických závodech jako rozhodčí. Oblíbené rčení: „Ty jsi ale vořech!“ mu vysloužilo přezdívku „Vořech Červenka“.Zdroj: www.mekbn.cz

Česbivius Jan

 • 30. listopad -0001
Syn stříbrského radního Daniela Češpivy. Bakalářské hodnosti dosáhl v roce 1614. Po studiích působil na škole u sv. Petra v Praze, roku 1616 byl rektorem školy u sv. Štěpána Většího. Od 21. 8. 1617 byl notářem Karlovy univerzity a stal se písařem konsistoře podobojí. Roku 1621 byl se svým přítelem Jiřím Šultysem pověřen jednat ve Vídni o věcech Akademie. I v době pobělohorské zůstal věren svému přesvědčení. Podle svědectví lékaře Borbonia odvolal v jeho přítomnosti Jan Campanus roku 1622 své přestoupení ke katolické víře. Zdroj: www.mekbn.cz

mjr. Čížek Václav

 • 30. květen 1896, Pamětice u Písku
 • 7. květen 1945, Terezín
Major 6. hraničářského praporu dislokovaného v Domažlicích. Zatčen gestapem 11. 1. 1945, umírá 7. 5. 1945 v Terezíně.Zdroj: www.mekbn.cz

Čtrnáct Václav

 • 23. únor 1884, Dýšina
 • 5. srpen 1975, Plzeň
Plzeňský archeolog a muzejník. Získal absolutorium na Filozofické fakultě, obor prehistorie. Roku 1941 byl z nařízení říšského protektora penzionován, po osvobození začal znovu pečovat o pravěké sbírky. Působil i v Domažlicích.Zdroj: www.mekbn.cz

PhDr. Čujanová Eva, CSc.

 • 30. červen 1928, Týn nad Vltavou
 • 18. březen 2009, Praha
Narodila se 30. 6. 1928 v Týně nad Vltavou. Archeoložka, působila v Archeologickém ústavu Akademie věd v Praze, autorka publikací z oboru. Na Horšovskotýnsku prováděla výzkum mohylových pohřebišť a sídlišť, které jsou pozůstatkem po obyvatelích z doby bronzové. Zemřela 18. 3. 2009 v Praze.Zdroj: www.mekbn.cz