FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Ohnrich Adolf Timotheus

  • 1877
  • 1948
  • antifašista, tajemník, četník, vězeň, odbojář (Horšovský Týn, Dachau)

V třicátých letech patřil k politicky aktivním antifašistům. Pocházel ze Žacléře, působil v četnickém sboru. Sloužil v Horšovském Týně, kam se s rodinou přestěhoval. Po úraze byl ve 20. letech penzionován a mohl se věnovat politické činnosti. Od roku 1926 byl tajemníkem sekce malorolníků v Sociálně-demokratické straně. Za ni také kandidoval na společné kandidátce demokratických stran ve volbách v roce 1938. Během mnichovské krize mu poslanec Wenzel Jaksch zprostředkoval možnost emigrace do Londýna. Ohnrich ale tuto možnost odmítl, krátce po obsazení Horšovského Týna tak byl zatčen a uvězněn v koncentračním táboře Dachau. Odtud se vrátil s podlomeným zdravím. V roce 1944 byl znovu zatčen a vyslýchán na úřadovně gestapa v Karlových Varech. I toto zatčení přežil a nepřestal v odbojové činnosti, kde byl napojen na odbojovou skupinu Niva. Bezprostředně po osvobození města americkými jednotkami nastoupil jako velitel četnické stanice. Poválečný režim se k němu ale nezachoval dobře. Byl zbaven své funkce a teprve po intervencích na ministerstvu vnitra nebyl zahrnut do odsunu německého obyvatelstva. Únorový komunistický puč mu přinesl další osobní problémy, zejména když byla znovu otevřena otázka uznání jeho československého občanství. Tyto osobní útoky spolu s podlomeným zdravím byly hlavní příčinou jeho smrti v květnu roku 1948.

Zdroj: www.mekbn.cz