FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Ing. Odvody Vladimír

  • 5. květen 1919, Havlovice
  • 1. listopad 1999, Praha
  • inženýr, odbojář, politický vězeň, autor odborných publikací (Domažlice, Flossenbürg, Praha)

Narodil se v Havlovicích, kde učil jeho otec Antonín Odvody na tehdejší škole. Mládí prožil v Domažlicích, kde absolvoval gymnázium a byl zapojen do junáckého oddílu. Po maturitě začal studovat v Praze strojní inženýrství. Události spojené s léty 1938 a 1939 jej vedly ke složení slibu věrnosti vlasti do rukou vůdce skautů Karla Mathese. Po Smudkově aféře byl mezi 150 domažlickými muži odvlečenými do koncentračního tábora Flossenbürg. Po svém propuštění 18. 3. 1943 bojoval proti nacismu dál. V roce 1944 - 6. 6., tj. v den invaze v Normandii, složil již podruhé přísahu věrnosti vlasti, tentokráte do rukou nadporučíka Jana Havla a poručíka Josefa Fahrnera. Tito byli pověřeni ústředím Rady tří vybudovat v jihozápadních Čechách ilegální organizaci R 3-Gama, v Domažlicích po koni Karla Šteinera-Veselého zvanou Niva. Její štáb se sídlem v Domažlicích měl dvacet členů, mezi nimiž bylo 18 junáků. Po válce byl za odbojovou činnost dekorován stříbrným stupněm junáckého kříže Za vlast 1939-1945, Československým válečným křížem 1939-1945 a československou medailí Za zásluhy druhého stupně. Po osvobození dostudoval strojní inženýrství a zůstal v Praze jako vědecký pracovník Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění. V roce 1950 se oženil s Libuší Petrákovou, sestrou spoluvězně Jiřího. Byl činný ve Svazu bojovníků za svobodu. Je autorem publikace KT Flossenbürg - tábor domažlických. V ní mimo popsání života v lágru uvedl úplný seznam zatčených spoluobčanů a data jejich návratu.

Zdroj: www.mekbn.cz