FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Odvody Antonín

  • 27. květen 1884, Osvračín (okr. Domažlice)
  • 25. červen 1984, Domažlice
  • učitel, knihovník, muzejní pracovník, kulturní pracovník (Domažlice, Postřekov, Havlovice, Újezd)

Pocházel z početné rodiny v Osvračíně. Vystudoval v Plzni. Jako učitel působil v Postřekově, Havlovicích, Újezdě a na obou školách v Domažlicích. Nejdéle na „dívčí“- od roku 1927 do r. 1939. Za 1. světové války bojoval jako pětatřicátník v Haliči, za okupace byl zatčen v souvislosti se Smudkovou aférou, pro pokročilejší věk byl propuštěn. Jako dobrovolný pracovník doplňkové knihovny domažlického okresu rozesílal soubory knih vesnickým knihovnám. Dlouhá léta byl pokladníkem muzejního kuratoria. Spolu se správcem muzea A. Procházkou, malířem J. Paroubkem a učitelem P. Holým se ve 30. letech podílel na zpřístupnění muzejních sbírek veřejnosti. Po válce se věnoval zahrádce a včelám. Poslední léta života prožil u dcery v Praze. Pozn.: Podle J. Vorlíčka zemřel v Oselcích u Přeštic.

Zdroj: www.mekbn.cz