FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Obentraut Maxmilian (Maxmilián z Obentrautu)

  • 12. říjen 1795, Kdyně
  • 15. duben 1883, Praha
  • císařský rytmistr, guberniální sekretář, autor odborných publikací, šlechtic (Praha, Tannaberg u Všerub)

Zřejmě syn hraběnky Anny Marie Stadionové. O vysvětlení jeho původu se zajímali J. Š. Baar i J. Vrba. Je autorem právnické literatury. Narodil se v přístěnku za šenkovnou v hospodě U Ublakerů (dnes pohostinství U Černého orla) a ihned po porodu byl svěřen do péče místních duchovních. Zkoušky z Hlavní školy vykonal v červenci 1808 v Domažlicích, poté se stal řádným studentem piaristického gymnázia v Plzni. Prázdniny trávil nejčastěji na sv. Anně - Tannaberku u Všerub a v nedaleké farní obci Červené Dřevo (Rothenbaum). Po ukončení studií  se stal praktikantem u krajského soudu v Mladé Boleslavi a pak byl pravidelně povyšován. Nějakou dobu pracoval také u státní správy ve Vídni. V revolučním roce 1848 se stal guberniálním sekretářem v Praze a na konci roku 1849 byl jmenován krajským hejtmanem v Jičíně. Stal se nositelem několika významných vyznamenání, z nichž nejvyšším byl „Leopoldův řád“ udělený mu 22. října 1855 u příležitosti jeho šedesátin. V roce 1866 odešel do důchodu. On i jeho rodina jsou pohřbeni na hřbitově v lázních Teplice v rodinné hrobce. Je autorem publikace Samospráva obce v království českém (Praktické navedení pro pány představené, radní a výbory obecné).

Zdroj: www.mekbn.cz