FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Novacius z Ružomberka Mikuláš

  • 1555
  • správce školy, mecenáš, měšťan, autor latinských veršů (Domažlice )

Do Domažlic přišel z Vodňan na přání Prokopa Lupáče z Hlaváčova. Stal se správcem školy. Od roku 1588 zasedal nepřetržitě v městské radě až do roku 1620. Po tomto roce odešel do Falce, kde později zemřel. Vlastní literární dílo není známé, místo v dějinách humanistické literatury si zasluhuje jako štědrý podporovatel latinsky i česky píšících autorů. Nováciovou zásluhou se věnoval studiu Jan Campanus Vodňanský.

Zdroj: www.mekbn.cz