FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Nizenius Václav (Nisenius, Nizenus, Nyzenius)

  • autor latinských veršů, měšťan, písař, učitel (Domažlice)

Od roku 1587 působil jako učitel v Domažlicích. V roce 1596 byl přijat za měšťana. Roku 1600, kdy byl městským písařem, mu napsal J. Campanus verše. Byl dvakrát ženatý. Je autorem drobných příspěvků, např. verše pro Matyáše Campana.

Zdroj: www.mekbn.cz