FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Ninger František

  • 6. únor 1862, Chotěboř
  • 18. červen 1938, Brno
  • vládní rada, chemik, hudebník, úředník (Domažlice, Plzeň, Brno)

Narodil se ve staré měšťanské rodině. Jeho otec Karel Ninger byl obchodníkem a dlouhá léta i starostou města Chotěboře. Častým hostem v rodině byl F. L. Rieger. Po absolvování reálky v Kutné Hoře odešel studovat chemii na České vysoké učení technické. Dráhu chemika začal v cukrovaru v Doksanech u Roudnice a poté působil v dalších v Praze, u Čáslavi, v Berouně, u Mladé Boleslavi. Do Domažlic nastoupil v roce 1898 jako vrchní kontrolor technické finanční služby. Již ve svých dřívějších působištích se podílel na organizování kulturně-společenského života. V roce 1899 dal podnět k založení Hudebního a pěveckého kroužku v Domažlicích, který i sám vedl. Toto sdružení pak vedlo k založení pěveckého spolku Čerchovan, jehož byl prvním předsedou. Zvolen byl na jeho ustavující schůzi 21. 4. 1901. V prosinci roku 1902 byl přeložen do Plzně, v roce 1919 pak do Brna, kde působil jako vládní rada do roku 1929, kdy odešel na odpočinek. Byl pohřben do rodinného domu ve svém rodném městě. Otec MUDr. Františka Ningera. Pozn.: Podle O. Hany narozen roku 1860.

Zdroj: www.mekbn.cz