FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Necker Severin

  • 6. listopad 1688, Würzburg
  • malíř (Pivoň, Draženov)

Malíř belgického původu. Namaloval obrazy pro augustiniánský klášter v Pivoni, roku 1785 je koupil konvent kláštera augustiniánů v Domažlicích, kde byly místěny v letním refektáři. Je i autorem oltářního obrazu v kostelíku na Hrůbku u Draženova.

Zdroj: www.mekbn.cz