FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Adler Šimon

  • 15. březen 1884, Dobrá Voda u Klatov
  • 1944, Osvětim
  • matrikář, archivář, odborný publicista, oběť nacismu (Staňkov, Zbraslav, Praha, Osvětim)

Absolvent rabínského semináře ve Frankfurtu nad Mohanem. Působil jako rabín ve Staňkově, na Zbraslavi a ve Vysoké synagoze v Praze. Pracoval jako matrikář, archivář a člen komise památkářů. Inventarizoval archiválie a historicky cenné předměty v synagogách. Odborně publikoval, zaměřoval se na práva Židů v českých dějinách. Za okupace se stal obětí nacismu - zahynul v koncentračním táboře Osvětim.

Zdroj: www.mekbn.cz