FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Hutta Bojmír

  • 20. únor 1920, Slavuta (okres) ve Volyňské gubernii (Ukrajina)
  • 20. červenec 1987, Cheb
  • malíř, ředitel galerie, pedagog, autor odborných publikací (Domažlice, Plzeň, Mnichov, Paříž, Cheb)

Rodiče pocházeli z Chodska. Narodil se v myslivně Ušpila u vesnice Romaniny, okres Slavuta na Ukrajině. Po přestěhování do Domažlic vystudoval reálné gymnázium, které ukončil maturitou v r. 1942. Poté byl přijat na zlínskou školu umění. Měl být tamním úřadem totálně nasazen do Říše, ale po operaci v domažlické nemocnici byl ponechán v pracovním nasazení v Bojkovicích na Moravě. Zde se, dle vlastních slov, zapojil do odbojářské práce a po osvobození se vrátil do Domažlic. Tamním vojenským pověřencem byl jmenován členem správní komise pro Přimdu a okolí. Ihned se pustil do obnovy města a zároveň byl za Svaz české mládeže jmenován členem Okresní správní komise v Tachově. Dne 16. srpna 1945 byl jmenován předsedou Místní správní komise na Přimdě, která spravovala téměř všechny obce v okolí. Na podzim téhož roku měl podíl na založení továrny Bojko - Export Přimda, která měla zásobit vánoční trh dřevěnými hračkami. Impulsem byla i nutnost soustředit strojní zařízení na výrobu dřevěného zboží do jednoho místa. Výnosy měly také poskytnout finance pro znovuvybudování města Přimdy. Podnik byl veden neefektivně a skončil po půl roce vysokou ztrátou. V březnu 1946 odjel Hutta do Paříže, kde absolvoval malířskou akademii Beaux-Arts. Pobýval také v Mnichově. Po roce 1948 se vrátil do Československa a zakotvil v Chebu. Dílo nese znaky evropské moderny. Byl zakladatelem a první ředitelem Chebské galerie. V roce 1963 získal pro galerii barokní kostel sv. Kláry, který byl po náročných opravách otevřen v r. 1973 jako výstavní a koncertní síň. Kromě vlastní rozsáhlé tvorby se věnoval pedagogické a publikační činnosti. Pochován je na hřbitově v Domažlicích.

Zdroj: www.mekbn.cz