FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Antony Václav

  • 6. srpen 1904, Blatná
  • 7. září 1972, Veselí nad Lužnicí
  • arciděkan, kněz, středoškolský profesor (České Budějovice, Domažlice)

Ordinován byl 8. 7. 1928 v Českých Budějovicích. Do Domažlic přišel na arciděkanství po vysvěcení v roce 1928 jako kaplan. V letech 1937-1940 působil jako profesor na domažlickém gymnáziu, od 1. 7. do 31. 8. 1940 byl administrátorem, od 1. 9. 1940 do 9. 3. 1949 arciděkanem. V roce 1949 zatčen za údajnou velezradu a vězněn 11 let. Poté pracoval jako dělník, od roku 1969 opět působí jako administrátor děkanského úřadu v Českých Budějovicích. Pozn.: O. Hana uvádí jako místo úmrtí Veselí nad Lužnicí, jiné prameny Soběslav.

Zdroj: www.mekbn.cz