FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Cubinius Pavel

  • 1546, Vysoké Mýto
  • 3. leden 1603, Domažlice
  • správce školy, bakalář, magistr, učitel, rektor, primas, autor latinských veršů (Stříbro, Klatovy, Domažlice)

Do školy chodil v Jihlavě a ve Žluticích. V roce 1575 dosáhl na pražské univerzitě bakalářského titulu, roku 1576 magisterské hodnosti. Učil na škole ve Stříbře, v letech 1577-1579 byl rektorem v Klatovech, kde byl jeho žákem Matyáš Borbonius. Odtud odešel do Domažlic, kde působil jako správce školy. Oženil se s Maruší, vdovou po Ezechielu Makovcovi, strýci Nathanela Vodňanského z Uračova. Byl až do své smrti patnáct let primasem. Zasloužil se o domažlickou školu jednak tím, že se postaral o stavbu nové budovy, jednak odkazem v závěti. Roku 1590 připsal jemu a jiným předním domažlickým měšťanům Bohuslav Babor Carmen de passione. Vzpomínku mu také věnoval Jan Campanus. 

Zdroj: www.mekbn.cz