FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Copp (Coppf)

  • malíř, augustinián, řeholník (Domažlice, Milavče)

Působil v 18. století v Domažlicích. Maloval podle tradice s Juliem Luxem z Plzně. Je mu připisována i jedna z fresek v kostele sv. Vojtěcha v Milavčích.

Zdroj: www.mekbn.cz