FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Truhlář Antonín

  • 5. listopad 1849, Lično (okr. Rychnov nad Kněžnou) 
  • 10. září 1908, Praha 
  • profesor, literární historik, autor odborných publikací  (Domažlice)

Absolvoval řádové gymnázium v Rychnově nad Kněžnou a Univerzitu Karlovu. V roce 1874 přišel jako pedagog na domažlické gymnázium (tři roky po jeho vzniku). Podílel se na vzniku Ottova slovníku naučného, pro který sepsal stať o domažlických humanistech a dalších osobnostech spojených osudy a dílem s Chodskem. Často se do Domažlic vracel, zejména za Bohumilem Strérem. Byl řádným členem České akademie věd a umění.

Zdroj: www.mekbn.cz