FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Trauttmansdorffová Josefina

  • 22. leden 1849, Jemnice 
  • 14. červenec 1923, Drážďany (Německo) 
  • šlechtična  (Horšovský Týn )

Manželka Karla Ferdinanda Trauttmansdorffa. Pocházela z jihomoravské rodiny „de Pallavicini“. Stala se dvorní dámou císařovny Alžběty ve Vídni, kde se seznámila s Karlem Ferdinandem a roku 1869 se za něj provdala. Poté přesídlila do Horšovského Týna. Za jejího života probíhala rozsáhlá přestavba zámku pod vedením architekta Karla Schulze. Josefina dbala, aby byly zachovány a citlivě opraveny dochované památky. Věnovala velkou péči poutnímu kostelu sv. Anny a klášteru ve městě. Dala opravit cennou Křížovou cestu a řadu dalších plastik. Za 1. světové války dala zřídit „Armenhaus - Dům chudých“ ve Hřbitovní ulici a v roce 1918, ještě za války, byl jejím nákladem zřízen a otevřen „Waisenhaus“ - sirotčinec v barokním zámečku v Nové Vsi. Po úmrtí manžela (1921) žila u své dcery Marie Anny von Sachsen Coburg-Gotha v Drážďanech, kde také zemřela. Pochována byla do rodinné hrobky u sv. Anny.

Zdroj: www.mekbn.cz