FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Trauttmansdorff-Lichtenstein Anna Marie

  • 1651
  • 4. květen 1704
  • šlechtična  (Horšovský Týn )

V sedmnácti letech se provdala za hraběte Rudolfa Wilhelma (1646-1689), vnuka hraběte Maxmiliána, prvního Trauttmansdorfa. Porodila pět dětí, z nichž se dospělého věku dožily pouze tři, mezi nimi Johann Josef (1676-1713), pozdější majorátní pán horšovskotýnské primogenitury. V osmatřiceti ovdověla. Byla silně nábožensky založená a dobu svého vdovství vyplňovala posilováním katolické církve na svých panstvích a budováním církevních staveb. Její zájem se soustředil zejména na poutní kostel sv. Anny na Vršíčku. Na jižní straně kostela nechala zřídit byty pro 8 poddaných (stavba vyhořela v roce 1945), kteří obstarávali ostrahu a běžnou údržbu celého rozsáhlého areálu. Mezi kostelem a usedlostí dala roku 1697 vybudovat kapli Božího hrobu ve zmenšeném provedení, zcela podle vzoru slavného chrámu v Jeruzalémě.

Zdroj: www.mekbn.cz